Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2021 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2021 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     : Belediye Kültür Salonu
Toplantı Tarihi :  06/10/2021 - Çarşamba

Toplantı Saati   :  16:00

2021 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ       

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII - Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1 - Belediyemizce her yıl düzenlenen Geleneksel Dikili Deve Güreşlerini yapılmasının görüşülmesi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 13/09/2021-13337)
2 - Dikili-Bergama ilçelerinin ortak mahalle sınırlarının belirlenmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - 20/09/2021-13867)
3 - Kıroba Mahalle sınırının revize edilmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 23/09/2021-14147)
4 - Çandarlı Mahallesi 1492 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 24/09/2021-14294)
5 - 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı (Mali Hizmetler Md. 24/09/2021-14296) 
6 - Ek Ödenek (Mali Hizmetler Md. 24/09/2021-14300)
7 - 2022 Yılı Ücret Tarifesi (Mali Hiz.Müd. 30/09/2021-14692)
8 - 2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi (Mali Hiz.Müd. 30/09/2021-14691)
9- Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün güncellenerek hazırlanan Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesi  (Temizlik İşleri Md. 30/09/2021-14721)
VIII - Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1- İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 34 sayılı "Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi)  kentsel 3.derece arkeolojik ve 1.derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı     değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesi
2- İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 33 sayılı "Bölge regülatörüne ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı" hakkındaki kararının görüşülmesi

3- İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/09/2021 tarih ve 16 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Merdivenli Mahallesi 126 ada 8 parsel 162,29 m2 arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi

4- İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun  08/09/2021 tarih ve 15 sayılı "Çandarlı Mahallesi 554 ada 11 parseldeki 184,00 m2 belediyemiz hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi

5- İmar Komisyonu'nun 13/09/2021 tarih ve 35 sayılı "Salimbey Mahallesi 2063 ada 1 parselde bulunan mevcut trafoya yönelik plan tadilatı" hakkındaki kararının görüşülmesi
        

IX – Dilek ve temenniler
X  – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış.             

 

 

Ahmet GÖÇMEN
Belediye Başk.Vekili
 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı