Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     : Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi  : 05/02/2020 - Çarşamba

Toplantı Saati   : 14:00

 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması

VII - Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1- İsmetpaşa Mahallesi 103 ada 1 parselde bulunan taşınmazın Roman  Eğitim Kültür Sanat Projesi için kullanımına ilişkin alınan Belediye Meclisi'nin 07/03/2018 tarih ve 33 sayılı kararının iptalinin değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 15/01/2020-772)  
2- Çandarlı Mahallesi 1264 ada 1 parselin imar durumu talebinin değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Md. 15/01/2020-764)
3- Çandarlı Mahallesi 2015 parsel (yeni 1634 ada 10 parsel) Nazlıhan Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi imar planlarının ve 07/03/2014 tarih 8 sayılı Çandarlı Belediyesi Meclis Kararının değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Md. 17/01/2020-872)
4- Sıhhi işyerlerinin açılacağı alanların tespit edilmesi (Zabıta Müd. 28/01/2020-1241)
5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde satışı yapılan ürünlerinin fiyatlarının tekrar değerlendirilmesi (İşletme ve İştirakler Md. 29/01/2020 - 1305)
6- 2020 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin güncellenmesi (Mali Hiz.Md. 31/01/2020 - )
7- 07/11/2018 tarih ve 159 sayılı "Limana yükleme-boşaltma için gelen araçlar ile kargo şirketi araçlarının, süpermarket ve mağazalara mal tedarik eden araçların yükleme ve boşaltma işlemi" hakkındaki Meclis Kararında geçen saat aralığının güncellenmesi (Zabıta Müdürlüğü 28/01/2020- 1281)
8- İbadet alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar ve Şehircilik Md. 29/01/2020-1306)


VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi


9- İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 35 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 33 ada 10 parselin imar durumu" hakkındaki kararının görüşülmesi
10- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 22 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 36 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 25 ada 19 ve 20 parsellerdeki belediye hisselerinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
11- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 37 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 44 ada 21 parseldeki belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
12- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 38 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 482 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
13- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 25 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 39 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 630 ada 8 parseldeki belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
14- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 40 sayılı "Çandarlı Mahallesi 4094 parseldeki belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
15- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 41 sayılı "Çandarlı Mahallesi 895 ada 19 parseldeki belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
16- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 28 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 42 sayılı "İslamlar Mahallesi 115 ada 8 parsel, Kıratlı Mahallesi 776 parsel, Nebiler Mahallesi 167 parsel ve Salihler Mahallesi 523 ada 1 parselin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler

X – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı