Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ : 02 OCAK 2020 Perşembe saat:11:00

TOPLANTI YERİ : Belediye Kültür Salonu

 

2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


I-   Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II-  Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV- Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
V-   Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI- Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme
       alınmasının oylanması
VII- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 55'inci maddesine dayanılarak "2018 Yılı Sayıştay
      Denetim Raporu"nun Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulması
VIII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Denetim Komisyonu üye seçimi (Yazı İşl.Md. 24/12/2019-16398)
2- Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi (Yazı İşl.Md. 24/12/2019 - 16399)
3- İsmetpaşa Mahallesi 25 ada 19 parsel ve 25 ada 20 parseldeki belediye hissesinin
    satışının görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Md. 24/12/2019-16406)
4- İsmetpaşa Mahallesi 44 ada 21 parseldeki belediye hissesinin satışının görüşülmesi 
    (Emlak ve İstimlak Md. 24/12/2019 - 16405)
5- İsmetpaşa Mahallesi 482 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışının görüşülmesi 
    (Emlak ve İstimlak Md. 24/12/2019 - 16404)
6- İsmetpaşa Mahallesi 630 ada 8 parseldeki belediye hissesinin satışının görüşülmesi
    (Emlak ve İstimlak Md. 24/12/2019-16403)
7-Çandarlı Mahallesi 4094 parseldeki belediye hissesinin satışının görüşülmesi (Emlak ve 
    İstimlak Md. 24/12/2019- 16401)
8- Çandarlı Mahallesi 895 ada 19 parseldeki belediye hissesinin satışının görüşülmesi
    (Emlak ve İstimlak Md. 24/12/2019 - 16402)
9- İslamlar Mahallesi 115 ada 8 parsel, Kıratlı Mahallesi 776 parsel, Nebiler Mahallesi 167
    parsel ve Salihler Mahallesi 523 ada 1 parselin satışının değerlendirilmesi (Emlak ve 
    İstimlak Md. 24/12/2019- 16407)
10- Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic.ve San.A.Ş.'nin "Sermaye Artırımı"
     hakkındaki talebinin görüşülmesi
11- Zabıta personellerine ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin
     belirlenmesi (Zabıta Müdürlüğü 24/12/2019-16415)
12- Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi (İnsan Kay.ve Eğ.Md. 25/12/2019-16452) 
13- Halkla İlişkiler Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin görüşülmesi 
      (Halkla İlişkiler Md. 25/12/2019-16454)
14- Çandarlı Mahallesi 1573 ada 2 parsel malikinin, 02/10/2019 tarih ve 146 sayılı Belediye
      Meclis Kararının iptal edilmesi hakkındaki talebinin değerlendirilmesi (İmar ve Şehir.
      Md. 26/12/2019- 16588)
15- İsmetpaşa Mahallesi 33 ada 10 parselin imar durumu (İmar ve Şehir.Md. 24/12/2019 - 
      16597)
16- Sokak hayvanlarının korunması ve bakımı ile ilgili olarak Dikili Ziraat Bankası'nda
      "Türk Lirası" ve "Euro" hesap açılmasının görüşülmesi (Mali Hiz. Md. 27/12/2019 -
        16648)
 17- İsmetpaşa Mahallesi 374 ada 19 parselde bulunan belediyemize ait su kuyuları için 
       kullanılan trafonun iz bedel karşılığında Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne devrinin
       görüşülmesi (Destek Hiz.Md. 27/12/2019-16649)     
 IX- Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
18- İmar Komisyonu'nun 18/12/2019 tarih ve 33 sayılı "Demetevler Sitesi 1/1000 Ölçekli
    Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesi
19- İmar Komisyonu'nun  18/12/2019 tarih ve 34 sayılı "Bademli Mahallesi 314 ada 154
    parsel maliklerinin talebi" hakkındaki kararının görüşülmesi
X- Dilek ve temenniler
XI- İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış.

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı