Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2020 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2020 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02/12/2020 tarihinde Çarşamba günü saat:16.30'da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.

2020 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
I- Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II- Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV-Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
V-Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI-Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi 
1- İptal-İhdas (Personel İşleri Birimi 04/11/2020-13710)
2- 2021 Yılı Ücret Tarife Cetvelindeki bazı ücretlerde fiyat değişikliği ve yeni ücret ilavesinin
    görüşülmesi (Mali Hiz.Müd. 24/11/2020-14605)
3- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımının değerlendirilmesi (Destek
    Hizmetleri Md. 25/11/2020-14661)
4- Çandarlı Mahallesi Alkoru Sitesi trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
    önerisi (İmar ve Şehir.Müd. 24/11/2020-14604)
5- İsmetpaşa Mahallesi 545 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
    önerisi (İmar ve Şehir.Müd. 26/11/2020-14684)
6- Kadastro güncelleme çalışmaları (İmar ve Şehir. Md. 26/11/2020-14687)
7- Uygulama imar planının tekrar onanmasının görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/11/2020-1
    4717)
8- Gökçeağıl Mahallesi 254 parsel Zeytinli Tarla nitelikli taşınmaz üzerindeki 7.000 m2 belediye
    hissesinin satışının değerlendirilmesi (Emlak ve İstim. Md. 27/11/2020-14730)
9- Gazipaşa Mahallesi 228 ada 10 parsel "Kargir iki ev ve arsası" nitelikteki taşınmaz üzerindeki
   9,89 m2 belediye hissesinin satışının değerlendirilmesi (Emlak ve İstim.Müd. 27/11/2020-
   14733)
10- Çandarlı Mahallesi 1381 ada 2 parsel "arsa" nitelikli taşınmaz üzerindeki 176,86 m2 belediye
      hissesinin satışının değerlendirilmesi (Emlak ve İstim.Müd. 27/11/2020-14748)
11- Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar Mahallesi 115 ada 2 parsel arsanın  satışının
      değerlendirilmesi (Emlak ve İstim.Md. 27/11/2020-14746)
VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1 - İmar Komisyonu'nun 18/11/2020 tarih ve 29 sayılı "Salihler Mahallesi 263 ada 1 parsel imar
     planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesi

 IX- Dilek ve temenniler
X- İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum