Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2019 ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2019 ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri      :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi   :  06/02/2019 - Çarşamba

Toplantı Saati    :  14:00

 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme

          alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 –Zabıta personellerine ödenecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesi (Zabıta

     Müdürlüğü 07/01/2019 – 9)

2 – Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic.ve San. A.Ş.’nin “Sermaye Artırımı” hakkındaki

      talebinin görüşülmesi (Dikili Jeotermal A.Ş. 29/01/2019-11)

3 – İsmetpaşa Mahallesi 780 ada 4 ve 5 parseller ve 2196 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli

      Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar ve Şehircilik Müd. 01/02/2019 – 908)

4 – Salihler ve Kabakum Mahallesi kıyı kesimine ilişkin kısmi yapılaşma kararı alınmasının

      değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Müd. 01/02/2019 – 907)

5 – Dikili kentsel sit alanı ve etkileme geçiş bölgesine yönelik koruma amaçlı imar planı çalışması

      (İmar ve Şehircilik Müd. 01/02/2019 – 916)

VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi

6 – İmar Komisyonu’nun 14/01/2019 tarih ve 1 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 61 ada 9 parsel

      önündeki alanın yoldan ihdası” hakkındaki kararının görüşülmesi

7 – İmar Komisyonu’nun 14/01/2019 tarih ve 2 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1606 ada 21 parselin

      (2556 eski parsel numarası) imar planında imar yolunda kalması nedeniyle kamulaştırılması”

       hakkındaki kararının görüşülmesi

 

IX – Dilek ve temenniler

 X – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

 

                                                                                  Evren EVRENOSOĞLU

                                                                                     Belediye Başkan V.

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı