Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2019 OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2019 OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri      :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi   :  02/01/2019 - Çarşamba

Toplantı Saati    :  14:00

 

2019 OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ          

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme

          alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – İsmetpaşa Mahallesi 61 ada 9 parsel önündeki alanın yoldan ihdası (İmar ve Şehircilik Md.

      12/12/2018 – 8120)

2 – Çandarlı Mahallesi 1606 ada 21 parselin (2556 eski parsel numarası) imar planında imar

      yolunda kalması nedeniyle kamulaştırılması talebinin değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik

      Md. 06/12/2018 – 7972)

3 – 2019 Yılı Ücret Tarifesi Cetvelinde “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Bertaraf

      Ücretlerinin” güncellenmesinin görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Md. 21/12/2018 – 8345)

4 – Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi (İnsan Kay.ve Eğ.Md. 19/12/2018 – 338)

5 – Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi (Yazı İşleri Md. 19/12/2018 – 257)

6 – Denetim Komisyonu Üye seçimi (Yazı İşleri Md. 19/12/2018 – 256)

7 – Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi Yönetmeliği’nin görüşülmesi (Destek Hiz.Md.

      26/12/2018 – 344)

8 – Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi ücret tarifesinin görüşülmesi (Destek Hiz.Md.

      26/12/2018 – 345)

VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi

9 – İmar Komisyonu’nun 17/12/2018 tarih ve 42 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 50L-1B

      paftasında yer alan 271 ada 1 parsel civarında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli

      Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

10 – İmar Komisyonu’nun 17/12/2018 tarih ve 43 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21

        parseller” hakkındaki kararının görüşülmesi

11 – İmar Komisyonu’nun 25/12/2018 tarih ve 44 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1606 ada 4 parsel ile

      1606 ada 10 parseldeki (eski parsel numaraları 2580 ve 2581) yolda kalan kısımlarının

      kamulaştırılması adına 5 yıllık imar programına ilave edilmesi” hakkındaki kararının

      görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler

 X – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı