Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2019 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2019 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri      :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  02/05/2019 - Perşembe

Toplantı Saati   :  14:00

 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – Çandarlı Mahallesi 1524 ada 9, 8 ve 7 parsellerin imar durumu (İmar ve Şehir.Md. 12/04/2018 – 2173 )

2 – Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakebe Kurulu Üye seçimi (Yazı İşl.Md. 19/04/2019 – 92)

3 – İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerde satılan alkollü içeceklerin fiyatlarının belirlenmesi (İşletme ve İştirakler Md. 24/04/2019 – 24)

4 – Belediyeyi tanıtıcı amblem değişikliğinin görüşülmesi (Başkanlık 25/04/2019 – 94)

5 – Belediye Başkan Yardımcısı aylık ödeneğinin belirlenmesi (İnsan Kay.ve Eğ.Md. 26/04/2019 – 166 )

6 – Kesin Hesap (Mali Hiz.Md. 25/04/2019 – 125)

7 – Belediyemize ait banka hesabının isminin tanımlanması ve haciz edilemez hesap şerhinin konulmasının değerlendirilmesi (Mali Hiz.Md. 25/04/2019-126)

8 – Ücret tarifesi değişikliği (Emlak ve İstimlak Md. 25/04/2019 – 82)

VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi

9 – İmar Komisyonunun 24/04/2019 tarih ve 2 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli uygulama İlave İmar Planı Plan Notu” hakkındaki kararının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler

 X – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı