Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2019 MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2019 MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri      :  Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binası

Toplantı Tarihi   :  06/03/2019 - Çarşamba

Toplantı Saati    :  14:00

 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme

          alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave İmar Planı Plan Notu (İmar ve Şehir.Md.

      27/02/2019 – 1459)

2 – İptal-İhdas (İnsan Kay.ve Eğitim Md.28/02/2019-53)

 

VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi

3 – İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 3 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Gazipaşa Mahallesi 18M-1

      Paftasında yer alan 73 Sokağın üzerindeki park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000

      Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

4 – İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 4 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 50L-1C

      Paftasında yer alan 137 ada 5 parsel civarında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli

      Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

5 – İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 5 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 780 ada 4 ve 5

      parseller ve 2196 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”

      hakkındaki kararının görüşülmesi

6 – İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 6 sayılı “Dikili kentsel sit alanı ve etkileme geçiş

      bölgesine yönelik koruma amaçlı imar planı çalışması” hakkındaki kararının görüşülmesi

7 – İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 7 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun

      14/02/2019 tarih ve 15 sayılı “İlçemizde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

      kurulması” hakkındaki kararının görüşülmesi

 

IX – Dilek ve temenniler

 X – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış.

 

                                                                                                      Çiğdem ELİBOL

                                                                                                     Belediye Başkan V.

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı