Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2019 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2019 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi : 06 Kasım 2019 Çarşamba

Toplantı Saati : 14:00

Toplantı Yeri   : Belediye Kültür Salonu


I-   Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II-  Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV- Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
V-   Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI- Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme
       alınmasının oylanması
VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Çandarlı Mahallesi 4799 parsel (1658/3) malikinin talebinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.
     Md. 21/10/2019-13070)
2- Park isimlendirmeleri (Park ve Bahçeler Md. 22/10/2019)
3- Halkla İlişkiler Müdürü ihdası (İnsan Kay.ve Eğ.Md. 23/10/2019-13242)
4- İptal-İhdas (İnsan Kay.ve Eğ.Md. 23/10/2019-13243)
5- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yönetmelik güncellemesi (Muhtarlık İşleri Md. 24/10/2019-
    13290) 
6- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerde satılacak ürün
     fiyatlarının görüşülmesi (İşletme ve İştirak.Md. 23/10/2019-13237)
VIII- Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
7- İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 26 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 252 ada çekme 
    mesafeleri" hakkındaki kararının görüşülmesi
8- İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 27 sayılı "Yeni yapılacak yapıların
    mimarilerinde işyeri-dükkan için ayrılmış bölümlerde tuvalet (WC) aranmasının zorunlu
    olması ve işyerinin mimari projede gösterilen nitelikte olması" hakkındaki kararının
    görüşülmesi 
9- İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 28 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 453 ada etüdü" 
    hakkındaki kararının görüşülmesi
10- İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 29 sayılı "Salihler Mahallesi 258 ada 24 ve 25
      parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesi
IX- Dilek ve temenniler
X- İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış              
 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı