Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2019 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2019 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri      :  Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binası

Toplantı Tarihi :  10/06/2019 - Pazartesi

Toplantı Saati   :  14:00

 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – Şafak Pavey Gençlik Merkezi’nin isminin değiştirilmesi (İşletme ve İştirakler Md. 16/05/2019- 37)

2 – Tam Zamanlı Jeoloji Mühendisi ücretinin belirlenmesi (İnsan Kaynak.ve Eğ.Md. 24/05/2019 –223 )

3 – Çocuk Bilim Evi isminin, “Şafak Pavey Gençlik Merkezi ve Bilim Evi” olarak değiştirilmesi (Kültür ve Sos.İş.Md. 21/05/2019 – 165 )

4 – Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların kiralama sürelerinin belirlenmesi (Emlak ve İstim.Md. 29/05/2019 – 141 )

5 – İsmetpaşa Mahallesi 453 ada etüdü (İmar ve Şehir.Md. 28/05/2019 – 3391)

6 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif hobi ve müzik etkinliklerinden alınacak aylık hizmet bedelinin belirlenmesi (Kültür ve Sosyal İşler Md. 28/05/2019 – 179)

7 – İsmetpaşa Mahallesi 8 ada 3 parsel imar durumu (İmar ve Şehir.Md. 30/05/2019 – 3560)

8 – İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesine bağlı bulunan Sosyal Tesisler Restaurantı, Gençlik Merkezi ve beach kafelerimizde satılan ürünlerin fiyatlarının değiştirilmesinin değerlendirilmesi            (İşletme ve İştirakler Md. 31/05/2019 – 41)

9 – Dikili Jeotermal Gıda Turizm Teks.Tic.ve San.A.Ş.’nin sermaye artırımı talebi (Dikili Jeotermal A.Ş. 31/05/2019 – 112)

10 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 21/05/2019 tarih 164 sayılı “Çandarlı düğün salonu” konulu yazısının görüşülmesi

VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi

1 – İmar Komisyonu’nun 14/05/2019 tarih ve 6 sayılı “Çandarlı Mahallesi 645 ada 11,12,13,14,15,16 parseller, 643 ada 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 parseller, 661 ada 1,2,3,4 parseller, 664 ada        1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller, 670 ada 1 parsel ve 601 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsellerde imar durumu, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm işlemlerin                    durdurulması” hakkındaki kararının görüşülmesi

2 – İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 7 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21 parseller” hakkındaki kararının görüşülmesi

3 – İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 8 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1524 ada 9, 8 ve 7 parsellerin imar durumu

4 – İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 9 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 40 ada 21 ve 25 parseller” hakkındaki kararının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler

 X – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış            

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı