Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2019 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2019 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 2019 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
I- Belediye Başkanı tarafından Meclisin Açılışı
II- Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV- Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
V- Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI- Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.madde 2.bendi gereği, birim müdürlüğüne yapılan atamalar hakkında Belediye Başkanı tarafından bilgi verilmesi
VIII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Çandarlı Mahallesi 2730 parsel Zeytinyağı Fabrikası Deposunun restorasyonunun yapılması (Fen İşleri Md. 25/11/2019-14838)
2- Bademli Mahallesi 231 ada 1 parsel Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri (Fen İşleri Md. 25/11/2019-14837)
3- Bademli Mahallesi 314 ada 154 parsel maliklerinin talebinin değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Md. 28/11/2019-15098)
4- Bütçe içi aktarma (Mali Hiz. Müdürlüğü 28/11/2019-15125)
5-2020 Evsel Katı Atık Ücreti tarifesinin görüşülmesi (Mali Hiz.Md. 28/11/2019-15126)
6- Bütçe içi aktarma (Mali Hiz.Md. 28/11/2019)
7- Demetevler Sitesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi (İmar ve Şehir.Md. 29/11/2019-15167)
8- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerde yapılacak organizasyonların
ücretlerinin belirlenmesi (İşletme ve İştirak.Md. 30/11/2019)
IX- Komisyonlardan Gelen Kararların Görüşülmesi
9- Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun 13/11/2019 tarih ve 2 sayılı "Yeni yapılacak yapıların mimarilerinde işyeri-dükkan için ayrılmış bölümlerde tuvalet (WC) aranmasının zorunlu olması ve işyerinin mimari projede gösterilen nitelikte olması" hakkındaki kararının görüşülmesi
10- İsimlendirme Komisyonu'nun 18/11/2019 tarih ve 4 sayılı "İlçemizde bulunan muhtelif park ve alanların isimlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesi
11- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2019 tarih ve 17 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerde satılacak ürün fiyatları" hakkındaki kararının 
görüşülmesi
12- İmar Komisyonu'nun 18/11/2019 tarih ve 30 sayılı "Belediyemizde yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde verilen dosyalara zamanında işlem yapılmaması ve ruhsat verilmemesi" hakkındaki kararının görüşülmesi
13- İmar Komisyonu'nun 18/11/2019 tarih ve 31 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 2203 ada 142 ve 143 parsellerdeki ifraz hattının kaldırılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesi
14- İmar Komisyonu'nun 18/11/2019 tarih ve 32 sayılı "Çandarlı Mahallesi 4799 parsel (1568/3) malikinin talebi" hakkındaki kararının görüşülmesi
X- Dilek ve temenniler
XI- İkinci birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış
 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum