Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2019 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2019 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 2019 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
I- Belediye Başkanı tarafından Meclisin Açılışı
II- Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV- Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
V- Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI- Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.madde 2.bendi gereği, birim müdürlüğüne yapılan atamalar hakkında Belediye Başkanı tarafından bilgi verilmesi
VIII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Çandarlı Mahallesi 2730 parsel Zeytinyağı Fabrikası Deposunun restorasyonunun yapılması (Fen İşleri Md. 25/11/2019-14838)
2- Bademli Mahallesi 231 ada 1 parsel Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri (Fen İşleri Md. 25/11/2019-14837)
3- Bademli Mahallesi 314 ada 154 parsel maliklerinin talebinin değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik Md. 28/11/2019-15098)
4- Bütçe içi aktarma (Mali Hiz. Müdürlüğü 28/11/2019-15125)
5-2020 Evsel Katı Atık Ücreti tarifesinin görüşülmesi (Mali Hiz.Md. 28/11/2019-15126)
6- Bütçe içi aktarma (Mali Hiz.Md. 28/11/2019)
7- Demetevler Sitesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi (İmar ve Şehir.Md. 29/11/2019-15167)
8- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerde yapılacak organizasyonların
ücretlerinin belirlenmesi (İşletme ve İştirak.Md. 30/11/2019)
IX- Komisyonlardan Gelen Kararların Görüşülmesi
9- Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun 13/11/2019 tarih ve 2 sayılı "Yeni yapılacak yapıların mimarilerinde işyeri-dükkan için ayrılmış bölümlerde tuvalet (WC) aranmasının zorunlu olması ve işyerinin mimari projede gösterilen nitelikte olması" hakkındaki kararının görüşülmesi
10- İsimlendirme Komisyonu'nun 18/11/2019 tarih ve 4 sayılı "İlçemizde bulunan muhtelif park ve alanların isimlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesi
11- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2019 tarih ve 17 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerde satılacak ürün fiyatları" hakkındaki kararının 
görüşülmesi
12- İmar Komisyonu'nun 18/11/2019 tarih ve 30 sayılı "Belediyemizde yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde verilen dosyalara zamanında işlem yapılmaması ve ruhsat verilmemesi" hakkındaki kararının görüşülmesi
13- İmar Komisyonu'nun 18/11/2019 tarih ve 31 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 2203 ada 142 ve 143 parsellerdeki ifraz hattının kaldırılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesi
14- İmar Komisyonu'nun 18/11/2019 tarih ve 32 sayılı "Çandarlı Mahallesi 4799 parsel (1568/3) malikinin talebi" hakkındaki kararının görüşülmesi
X- Dilek ve temenniler
XI- İkinci birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış
 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı