Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2018 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2018 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi  :  04/04/2018 - Çarşamba

Toplantı Saati   : 14:00

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme

          alınmasının oylanması

VII – Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği Denetim Raporu

          hakkında Meclise bilgi verilmesi

VIII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – Dikili Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 09/03/2018 tarih ve 3075 sayılı “Taşınmaz Mal

      Satış Komisyonu Üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesi

2 – Yurtiçi kamu ve özel sektör bankalardan nakdi kredi kullanımının görüşülmesi (Mali

      Hiz.Md. 21/03/2018 – 61)

3 – İsmetpaşa Mahallesi Uçaraltı Katrancı Mevkii 477 ada 8 parsel 419,00 m² yüzölçümlü

     “Arsa” nitelikli taşınmazın satışının görüşülmesi (Emlak ve İstim.Md. 27/03/2018 – 146)

4 – Bahçeli Mahallesi Köyiçi Mevkii 856 parsel 316,00 m² yüzölçümlü “Arsa” nitelikli

      taşınmazın satışının görüşülmesi (Emlak ve İstim.Md. 27/03/2018 – 147)

5 – Bademli Mahallesi Hayıtlılimanı Mevkii 1849 parsel 988,00 m² yüzölçümlü “Zeytinli

      Tarla” nitelikli taşınmazın satışının görüşülmesi (Emlak ve İstim.Md. 27/03/2018 – 148)

6 – İlçemiz muhtelif mahallelerinde imar uygulamasına esas oluşan yeni yol güzergahlarına

      tanımlanan sokak isimlerinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. Numarataj Serv. 26/03/2018

      – 361 )

7 – Encümen üye seçimi (Yazı İşl.Md. 26/03/2018 – 67)

8 – İhtisas Komisyonları üye seçimi (Yazı İşl.Md. 26/03/2018 – 66)

9 – 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi (Mali Hiz.Müd.30/03/2018 – 67)

IX- Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

10 – İmar Komisyonu’nun 12/03/2018 tarih ve 10 sayılı “Bademli Mahallesi 2247, 2210,

        2211, 2246 ve 2209 parsellerin alt ölçekli 1/5000 ve 1/1000’lik planların onayı”

        hakkındaki kararının görüşülmesi

11 - İmar Komisyonu’nun 12/03/2018 tarih 11 sayılı kararı ile Eğitim Kültür ve Sanat

        Komisyonu’nun 14/03/2018 tarih 1 sayılı “Bebek Emzirme ve Bakım Kabini

        Projesinin hayata geçirilebilmesi adına Türk Kanser Derneği ile Belediyemiz arasında

        protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN’a yetki verilmesi”

        hakkındaki kararlarının görüşülmesi

12 – Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/03/2018 tarih ve 5 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4159

        parsel Hürriyet Meydanı No:9/A dükkanın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel

        Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Bergama Şubesi tarafından tahsilat

        veznesi olarak kullanılmak üzere tahsis talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

 

X – Dilek ve temenniler

XI – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

 

 

                                                                                                               Evren EVRENOSOĞLU

                                                                                                                 Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı