Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2018 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2018 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri      :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  02/05/2018 - Çarşamba

Toplantı Saati   : 14:00

   

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme

          alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – 2017 Yılı Kesin Hesap Raporunun görüşülmesi (Mali Hiz.Md. 25/04/2018 – 95)

2 – Salimbey Mahallesi 191 ada 1,2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar

      Planı Değişikliği Önerisinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 26/04/2018 – 2327)

3 – Şehir Planlama Ücretlerinin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md.

      26/04/2018 – 2328)

4 – Gediz A.Ş.’nin Gazipaşa Mahallesi 19M-IV paftasında yer alan Şakayık Sokakta yer alan

      eski Yunus Emre Camiinin sağ tarafındaki trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama

      İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2339)

5 – Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 26İ-3D paftasında yer alan Körfez Sitesi yolu üzerinde

      bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin

      görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2340)

6 – Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-1 paftasında yer alan ve 309 ile 306 sokakların

      kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

      Değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2341)

7 – Gediz A.Ş.’nin Gazipaşa Mahallesi 18M-1 paftasında yer alan 73 Sokağın üzerindeki park

      alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

      Değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2342)

8 – Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 6S-2 paftasında yer alan Eğitimciler Sitesi karşısındaki

      park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı   

      Değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2343)

9 – Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 6Ş-4 paftasında yer alan Başaran Sitesi içinde 47

      Sokağın karşısındaki park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli

      Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2344)

10 – Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-1 paftasında yer alan 313 ve 302 Sokağın

       kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

       Değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2345)

11 – Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 50L-1B paftasında yer alan 271 ada 1 parsel civarında

        bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin

        görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2346)

12 – Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 50L-1C paftasında yer alan, 137 ada 1 parsel civarında

        bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin     

        görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2347)

13 – Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-2 paftasında yer alan 334 ile 340 Sokakların

        kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

        Değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2348)

14 – Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 26İ-3C paftasında yer alan Yaylayurt yolu üzerinde

        bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin

        görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2349)

15 – Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 25İ-2B paftasında yer alan, Rafet Kayakıran ile 14

        Eylül Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama

        İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2350)

16 – Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 25İ-1B paftasında yer alan Ferhat Uysal ile Çandarlı

        yolunun kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

        Değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2351)

17 – Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 25H-3C paftasında yer alan Kardeş Villaları Sitesi

        içinde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin

        görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/04/2018 - 2352)

18 – Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan Dikili Kültür-Sanat, Bilim-Düşünce ve Emek

        Festivali tarihinin belirlenmesi (Kültür ve Sos.İş.Md. 26/04/2018-215)

19 – Salimbey Mahallesi 2306 ada 3 parselde yapılacak olan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu

        yapımı inşaatı için İller Bankası’ndan 12.500.000,00.-TL. tutarında kredi kullanılmasının

        görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 26/04/2018 – 2325)

20 – Salimbey Mahallesi 744 ada 2 parselde yapılacak olan Sosyal yaşam ve Kültür Merkezi

        yapımı inşaatı için İller Bankası’ndan 25.400.000,00.-TL. tutarında kredi kullanılmasının

       görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 26/04/2018 – 2326)

 

VIII – Dilek ve temenniler

IX – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

 

 

 

                                                                                                               Evren EVRENOSOĞLU

                                                                                                                    Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı