Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2018 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2018 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri      :  Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binası

Toplantı Tarihi :  05/09/2018 - Çarşamba

Toplantı Saati   :  14:00

 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme

          alınmasının oylanması

VII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi

1 – İmar Komisyonu’nun 13/08/2018 tarih ve 29 sayılı “Çandarlı Mahallesi 5257 parseldeki

      279,12 m2’lik hissemizin sağlık hizmeti verilmek üzere Sağlık Bakanlığı’na tahsisi”

      hakkındaki kararının görüşülmesi

2 – İmar Komisyonu’nun 13/08/2018 tarih ve 30 sayılı “Salimbey Mahallesi 191 ada 1, 2 ve 3

      parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi” hakkındaki

      kararının görüşülmesi

3 – İmar Komisyonu’nun 13/08/2018 tarih ve 31 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2203 ada 142 ve 143

      parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının

     görüşülmesi

4 – İmar Komisyonu’nun 14/08/2018 tarih ve 32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun

      14/08/2018 tarih ve 10 sayılı “Demirtaş Mahallesi Balat Mevkii 221 parsel tarla nitelikli

      taşınmazın satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesi

5 – İmar Komisyonu’nun 14/08/2018 tarih ve 33 sayılı “Nebiler Mahallesi 20 parsel üzerinde 50

      m2’lik alanın Evrensel GSM Vericisi yapılması planlandığından Avea-Vodafone Evrensel İş

     Ortaklığı tarafından 3 yıl süre ile kiralama talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

6 – İmar Komisyonu’nun 15/08/2018 tarih ve 34 sayılı “Salihler Mahallesi Sahil Yolu olarak

      adlandırılan caddeye yönelik zemin katlarda ticaret yapılması için yol boyu ticaret kararı”

      hakkındaki kararının görüşülmesi

7 – İmar Komisyonu’nun 15/08/2018 tarih ve 35 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21

      parseller” hakkındaki kararının görüşülmesi

 

VIII – Dilek ve temenniler

 IX – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

 

                                                                                                                       Mustafa TOSUN

                                                                                                                       Belediye Başkanı

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı