Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2018 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2018 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri      :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  03/10/2018 - Çarşamba

Toplantı Saati   :  14:00

 

2018 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ           

 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme

          alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – 2019 Yılı Tahmini Bütçesi ( Mali Hizmetler Md. 24/09/2018 – 198)

2 – 2019 Yılı Ücret Tarifesi (Mali Hizmetler Müd. 25/09/2018 – 199)

3 – 2019 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi (Mali Hizmetler Müd. 25/09/2018 – 200)

 

VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi

4 – İmar Komisyonu’nun 13/09/2019 tarih ve 36 sayılı “Çandarlı Mahallesi Ada Mevkii 2840

      parselin ifraz işlemi ve yola cephesi” hakkındaki kararının görüşülmesi

5 – İmar Komisyonu’nun 13/09/2018 tarih ve 37 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave

      Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi 

6 – İmar Komisyonu’nun 14/09/2018 tarih ve 38 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 25İ-

      2B paftasında yer alan Rafet Kayakıran ile 14 Eylül Sokakların kesişiminde bulunan trafo

      alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki kararının

      görüşülmesi

7 – İmar Komisyonu’nun 14/09/2018 tarih ve 39 sayılı “Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-

      2 paftasında yer alan 334 ile 340 Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000

      Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

 

IX – Dilek ve temenniler

 X – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

 

 

 

                                                                                                                Evren EVRENOSOĞLU

                                                                                                                    Belediye Başkan V.

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı