Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2017 ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2017 ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binası

Toplantı Tarihi :  01/02/2017 - Çarşamba

Toplantı Saati    : 14:00

 

2017 ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ    

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

V  –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme

          alınmasının oylanması

VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 25/01/2017 – 392)       

2 – Salimbey Mahallesi 744 ada 2-3-4 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27/01/2017 - 400)

3 – Salihler 270-271-285 ve 654 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27/01/2017 -446)        

VIII – Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

4 - İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 40 sayılı “Çandarlı Mahallesi 568 ada doğusu 25J-1A paftada köşk tipi trafo yapılması için plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

5 - İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih 41 sayılı “Salihler Mahallesi 281 ve 301 nolu adalar arasındaki trafo yeri plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

6 - İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 42 sayılı “ Salimbey Mahallesi 162 ada bitişiğindeki yeşil alanda köşk tipi trafo yapılması için plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

7 - İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 43 sayılı “Denizköy Mahallesi 117 adanın batısında bulunan alana köşk tipi trafo yapılması için plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

 8 - İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 44 sayılı “Salihler Mahallesi Ay-Ko Sitesinin doğusunda bulunan trafo binasının Gediz A.Ş’ye devrinin yapılabilmesi için imar planı değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi      

9– İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 45 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2186 ada ve 362 ada bitişiği köşk tipi trafo için plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

10- İmar Komisyonunun 26/01/2017 tarih ve 46 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 124, 126 ve 99 ada çevresi köşk tipi trafo yapımı için plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler

X – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

 

                                                                                                               Evren EVRENOSOĞLU

                                                                                                                   Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı