Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2017 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

2017 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM

 

Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  05/04/2017 - Çarşamba

Toplantı Saati    : 14:00

 

2017 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ     

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

V  –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme  alınmasının oylanması

VII – Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereği Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi

VIII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün “Çandarlı Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesi (09/02/2017 – 61)

2 - İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün “Bademli Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 1 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesi (09/02/2017 – 63)

3 – Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne (SODEM) üye olunmasının görüşülmesi

4 – İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize bedelsiz olarak devredilen araçların devrinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesinin görüşülmesi (Temizlik İşl.Md. 21/03/2017 – 33)

5 – Aysel SANITÜRK’e ait Çandarlı Mahallesi 2664 parsel (park alanı) ile Belediyemiz mülkiyetindeki Çandarlı Mahallesi 1287 ada 1 parselin trampasının görüşülmesi  

6 – Cumhuriyet Mahallesi 399 Sokakta bulunan parkın isimlendirilmesinin görüşülmesi

7 – Salihler Mahallesi Töyko Sitesi’nde bulunan parkın isimlendirilmesinin görüşülmesi

8 – İsmetpaşa Mahallesi 123 ada 7 parselin ifraz edildikten sonra oluşan artık parselin Belediyeye bağışlanması ve kalan kısmında yapılaşmaya gidilmesinin değerlendirilmesi

9 – Encümen Üye seçimi

10 – İhtisas Komisyonları Üye seçimi

IX – Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

11 – İmar Komisyonu’nun 15/03/2017 tarih ve 55 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4798 parselde  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

X – Dilek ve temenniler

XI – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

 

                                                                                                                   Av.Çiğdem ELİBOL

                                                                                                                     Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı