Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2017 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2017 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  03/05/2017 - Çarşamba

Toplantı Saati   : 14:00

 

2017 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ    

I  – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

V  –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – 2016 Yılı Kesin Hesap Raporunun görüşülmesi

2 – Çandarlı 1239,1240 ve 1527 Parseller hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar ve Şehircilik Md. 25/04/2017-1738)

3 – İsmetpaşa Mahallesi 815 ada 8 parseldeki 20,33 m² Belediye hissesinin satışının görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Md. 24/04/2017-150)

4 – Çandarlı Mahallesi 4189 ve 4190 nolu parsellerin 4263 nolu parsel ile imar uygulamasının görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Md.27/04/2017-1783)

5 – Salimbey Mahallesi, 199 ada 7,8,9,10 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (İmar ve Şehircilik Md. 27/04/2017-1782)

6 – Çandarlı Mahallesi, 1256 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar ve Şehircilik Md.27/04/2017-1781)

7 – Çandarlı Mahallesi, 2730 parsel zeytinyağı fabrikası deposu restitüsyon restorasyon projesi katkı payı (İmar ve Şehircilik Md. 27/04/2017-1779)

 

VIII - Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

8- İmar Komisyonu’nun 18/04/2017 tarih ve 2 sayılı “Salihler 270,271,285 ve 654 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi.

9- İmar Komisyonu’nun 18/04/2017 tarih 3 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 123 ada 7 parselin ifraz edildikten sonra oluşan artık parselin Belediyeye bağışlanması ve kalan kısmında yapılaşmaya gidilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesi.

10- İmar Komisyonu’nun 18/04/2017 tarih 4 sayılı “ Aysel SANITÜRK’e ait Çandarlı Mahallesi 2664 parsel ile Belediyemiz mülkiyetindeki Çandarlı Mahallesi 1287 ada 1 parselin trampası” hakkındaki kararının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler

 X – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

 

                                                                                                                   Av.Çiğdem ELİBOL

                                                                                                                     Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı