Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2017 MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2017 MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  01/03/2017 - Çarşamba

Toplantı Saati    : 14:00

 

2017 MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ     

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

V  –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması

VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün “Çandarlı Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesi (09/02/2017 – 61)

2 - İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün “Bademli Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesi (09/02/2017 – 63)

3 - İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün “Denizköy Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesi (09/02/2017 – 62)

4 – Bütçe içi aktarma (Mali Hizmetler Müdürlüğü 14/02/2017 – 67)

5- Çandarlı Mahallesi 4798 parselde ‘’1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ hakkındaki konunun görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-22.02.2017 – 889)

VIII – Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

6- İmar Komisyonunun 21/02/2017 tarih ve 50 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

7- İmar Komisyonunun 21/02/2017 tarih ve 51 sayılı “Salimbey Mahallesi 744 ada 2-3-4 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

8- İmar Komisyonunun 21/02/2017 tarih ve 52 sayılı “Salihler 270, 271, 285 ve 654 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

9 – Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/02/2017 tarih ve 10 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ücret tarifesi” hakkındaki kararının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler

  X – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

                                                                                                                   Mustafa TOSUN

                                                                                                                   Belediye Başkanı

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı