Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2017 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2017 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  01/11/2017 - Çarşamba

Toplantı Saati   : 14:00

 

2017 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ    

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme           alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü      tarafından kurulması planlanan Paket Arıtma Sistemi için, Kabakum Mahallesi 266 ada 5      parsel tarla nitelikli taşınmazın tamamı ile Salihler Mahallesi 517 ada 2 parsel tarla      nitelikli taşınmazın 300 m²’lik kısmının kullanımı için izin talebinin görüşülmesi (Emlak     ve İstimlak Md. 13/10/2017 – 386)

2 – 06/10/2017 tarih ve 143 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “Ücret Tarife Cetveli”ndeki      birkaç kalemde hata olduğundan düzeltme yapılmasının görüşülmesi (Mali Hiz.Md.      25/10/2017 – 401)

VIII - Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

3 – İsimlendirme Komisyonu’nun 11/10/2017 tarih ve 5 sayılı “Çandarlı Mahallesi Çandarlı      Tatil Köyü’nde bulunan parkın isimlendirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesi

4 – İmar Komisyonu’nun 18/10/2017 tarih ve 27 sayılı “Belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi      233 ada 2 nolu parselin 3 ve 4 parseller ile tevhit ve yola terk işlemi” hakkındaki kararının      görüşülmesi

5 – İmar Komisyonu’nun 18/10/2017 tarih ve 29 sayılı “Salihler Mahallesi Ayko Sitesi 401      ada 1 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik      Önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesi

6 – İmar Komisyonu’nun 18/10/2017 tarih ve 30 sayılı “Salihler Mahallesi 281 ve 301 nolu      adalar arasındaki trafo yeri plan değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler

 X – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

 

                                                                                                                        Mustafa TOSUN

                                                                                                                        Belediye Başkanı

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı