Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2017 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2017 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Çandarlı Mh. Belediye Hizmet Binası

Toplantı Tarihi :  07/06/2017 - Çarşamba

Toplantı Saati   : 14:00

 

2017 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ           

I  – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

V  –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme   alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – Salimbey Mahallesi 160 ada 40 parsel mera parselinin Mera Komisyonu’na yazılarak vasfının değiştirilmesinin görüşülmesi ( İmar ve Şehir. Md. 15/05/2017 – 1971)

2 – Gazipaşa Mahallesi 571 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisinin görüşülmesi (İmar ve Şehir. Md. 29/05/2017 – 2197)

3 – Gazipaşa Mahallesi 2049 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 29/05/2017 – 2196)

4 – Encümen Üye seçiminin yapılması (Yazı İşleri Md. 30/05/2017-132)

5 – Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 127 ada 11 parselin durumu ve 127 adanın genel  imar planının görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 01/06/2017 – 2284)

6 – Çandarlı Mahallesi Ada Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 02/06/2017 - 2309)

VIII - Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

7– İmar Komisyonu’nun 30/05/2017 tarih ve 9 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1256 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

8 – İmar Komisyonu’nun 30/05/2017 tarih ve 10 sayılı “Salimbey Mahallesi 199 ada 7,8,9,10  parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

9 – İmar Komisyonu’nun 30/05/2017 tarih ve 11 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1239, 1240 ve 1527 parseller hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

10 – İmar Komisyonu’nun 30/05/2017 tarih ve 12 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4189 ve 4190  nolu parsellerin 4263 nolu parsel ile imar uygulaması” hakkındaki kararının görüşülmesi

11 – İsimlendirme Komisyonu’nun 29/05/2017 tarih ve 2 sayılı “park isimlendirmesi” hakkındaki kararının görüşülmesi

12 – İsimlendirme Komisyonu’nun 29/05/2017 tarih ve 3 sayılı “Park isimlendirmesi”  hakkındaki kararının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler

 X – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

 

                                                                                                                     Av.Çiğdem ELİBOL

                                                                                                                       Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı