Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2017 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2017 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  04/10/2017 - Çarşamba

Toplantı Saati   : 14:00

 

2017 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ       

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

V   –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – Belediyemize ait olan Gazipaşa Mahallesi 2 nolu parselin, 3 ve 4 parseller ile tevhit ve yola terk işleminin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 13/09/2017 – 4440)

2 – İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 22 parselin durumunun değerlendirilmesi (İmar ve Şehir.Md. 20/09/2017 – 4576)

3 – Belediyemize ait Kabakum Mahallesi 242 ada 4 parsel 4.231,00 m² yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın Özlem AYMAN tarafından satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Md. 18/09/2017 – 360)

4 – 2018 Yılı Tahmini Bütçesi (Mali Hiz.Md. 26/09/2017 – 364)

5 – Bütçe içi aktarma ( Mali Hiz.Md. 26/09/2017 – 368)

6 – Zabıta Yönetmeliği’nin uygulanması sırasında yaşanan sıkıntılardan dolayı, daha önce alınan iki adet meclis kararının  ek kararda toplanmasının görüşülmesi (Zabıta Müdürlüğü  22/09/2017 – 513)

7 – 2018 yılı ücret tarifesi (Mali Hizmetler Md. 25/09/2017 – 1)

8 – 2018 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin görüşülmesi (Mali Hizmetler Müd. 25/09/2017- 363/2)

9 – Salihler Mahallesi Ayko Sitesi 401 ada 1 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 Ölçekli   Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 29/09/2017- 4879)

10 – Salihler Mahallesi 281 ve 301 nolu adalar arasındaki trafo yeri plan değişikliğinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 29/09/2017 – 4878)

VIII - Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

11– İsimlendirme Komisyonu’nun 13/09/2017 tarih ve 4 sayılı “Sokak ismi” hakkındaki kararının görüşülmesi

12 – İmar Komisyonu’nun 28/09/2017 tarih ve 25 sayılı “Salimbey Mahallesi 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

13 – İmar Komisyonu’nun 28/09/2017 tarih ve 26 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

IX – Dilek ve temenniler

 X – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

 

 

Mustafa TOSUN 

Belediye Başkanı

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı