Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2017 AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2017 AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  02/08/2017 - Çarşamba

Toplantı Saati   : 14:00

 

2017 AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ          

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

V   –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme  alınmasının oylanması

VII – Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 –  Act Now tarafından 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Beyrut’ta gerçekleştirecek olan  “Belediye Başkanları Çalışma Grubu”na katılımın görüşülmesi

2 – Gazipaşa Mahallesi 250 ve 430 adalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı        Değişiklik Önerisinin görüşülmesi (İmar ve Şehir.Md. 27/07/2017 – 3677)

3 – Bütçe içi aktarma (Mali Hizmetler Md. 27/07/2017 – 296)

 

VIII - Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

4 – Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/07/2017 tarih ve 7 sayılı “%50 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızdan stand ücreti ve işgaliye alınmaması” hakkındaki  kararının görüşülmesi

 

 

IX – Dilek ve temenniler

 

 X – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

 

 

 

                                                                                                                        Çiğdem ELİBOL

                                                                                                                       Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı