Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2016 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2016 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  06/04/2016 - Çarşamba

Toplantı Saati    : 14:00

2016 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ   

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

 V  –  Belediye Başkanı tarafından üst ünvanlı görevlere atanan personele ilişkin  

         bilgilendirme yapılması

VI –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VII – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme 

          alınmasının oylanması

VIII - Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereği Denetim Raporu 

           hakkında Meclise bilgi verilmesi

IX- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi 

          1 – Meclis Başkan Vekilleri ve Katip üye seçimi (Yazı İşleri Md. 25/03/2016-89)

          2 – Encümen üye seçimi (Yazı İşleri Md. 25/03/2016- 90)          

          3 – İhtisas Komisyonları üye seçimi (Yazı İşleri Md. 25/03/2016-91)

          4 –Şafak Pavey Gençlik Merkezinde satışa sunulacak ürünlerin fiyat tarifesinin 

belirlenmesi (İşletme ve İştirak.Md. 03/03/2016-46)

         5– Kızılçukur Mahallesi 103 ada 3 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışının görüşülmesi 

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 31/03/2016-195)

         6– Kızılçukur Mahallesi 104 ada 5 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışının görüşülmesi 

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 31/03/2016-194)

          7– Belediyemiz mülkiyetindeki arsaların satışının değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak 

Müd.- 01/04/2016-198)

          8 – Atık Yönetim Sistemi Komisyonunun 18/03/ 2016 tarih ve 1 sayılı “Katı Atık 

Ücreti” hakkındaki kararının görüşülmesi

          9 -  Kadın Dayanışma Merkezine isim verilmesinin görüşülmesi

          10 - 2015 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi 

X – Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

        11 – İmar Komisyonunun 16/03/2016 tarih ve 6 sayılı “Çandarlı Mahallesi (Eski İslam 

Mahallesi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli Kentsel 

Tasarım Projesine ilişkin askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi” hakkındaki 

kararının görüşülmesi

        12 – İmar Komisyonunun 16/03/2016 tarih ve 7 sayılı “Çekek yeri yapılması” 

hakkındaki kararının görüşülmesi

        13 – İmar Komisyonunun 16/03/2016 tarih 8 sayılı “Çandarlı Mahallesi Acil Sağlık 

Hizmetleri İstasyonu inşasına uygun arsa tahsisi” hakkındaki kararının görüşülmesi

                                                                                                      

XI – Dilek ve temenniler

XII – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

                                                                                                            Evren EVRENOSOĞLU

                                                                                                                 Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı