Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2016 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2016 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  02/11/2016 - Çarşamba

Toplantı Saati    : 14:00

 

2016 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ    

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

V   –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme

         alınmasının oylanması

VII - Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

         1 – 6360 sayılı Kanun uyarınca Belediyemize bağlanan köy muhtarlıkları sınırları içerisindeki taşınmazların üzerinde bulunan zeytinliklerin mahsullerinin toplatılabilmesi için Mahalle Muhtarlıkları ve Belediye Başkanlığımız arasında protokol-sözleşme düzenlenmesinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 25/10/2016 – 424)

         2 – 2017 yılı tarife cetvelinde “İlan ve Reklam Vergisi” bölümünün tarifeden çıkarılmasının görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü 24/10/2016- 1340)

         3 – Salihler Mahallesi Aktepe Mevkiinde bulunan 442 ada 1 nolu teknik altyapı parselinin ifrazı için hazırlatılmış olan imar planı değişikliği (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 28/10/2016 – 5096)

         4 – Salihler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü- 28/10/2016-5095)

VIII – Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

        5 – İmar Komisyonunun 21/10/2016 tarih ve 23 sayılı “Çandarlı Mahallesi 2664 parselin

kamulaştırılması” hakkındaki kararının görüşülmesi

        IX – Dilek ve temenniler

          X – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

 

                                                                                                                     Çiğdem ELİBOL

                                                                                                                    Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı