Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2016 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2016 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi :  07/12/2016 - Çarşamba

Toplantı Saati    : 14:00

 

2016 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ             

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

V   –  Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme

         alınmasının oylanması

VII - Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 - Çandarlı Mahallesi 5159 parsel 267,58 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 579/26758 payda oranıyla 5,79 m² hissemizin, söz konusu taşınmazdaki malik İzkay İnş.Taah.San.Tic.A.Ş. tarafından satın alma talebinin görüşülmesi

2 – Bütçe içi aktarma (Mali Hizmetler Müdürlüğü 24/11/2016- 1393)        

3 – Belediye Sosyal Tesis Restoranında satışı yapılacak ürünlerin fiyat tarifesinin görüşülmesi (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 22/11/2016 – 212)

 4 – İsmetpaşa Mahallesi 40 adadaki yapılaşma koşullarına ilişkin imar planı değişikliği (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01/12/2016- 5590)

VIII – Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

 5 – İmar Komisyonunun 01/12/2016 tarih ve 26 sayılı “Salihler Mahallesi Aktepe Mevkiinde bulunan 442 ada 1 nolu teknik altyapı parselinin ifrazı için hazırlatılmış olan imar planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi

6 – İmar Komisyonunun 01/12/2016 tarih ve 27 sayılı “Salihler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesi

  

IX – Dilek ve temenniler

 

X – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

 

 

 

                                                                                                                     Çiğdem ELİBOL

                                                                                                                     Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı