Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2015 Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

2015 Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

T.C.
DİKİLİ BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
Sayı                    :  96930890-301.03/ 225                                                                 31/07/2015                                                                                                                                          
Toplantı Yeri     :  Belediye Kültür Salonu
Toplantı Tarihi :  05/08/2015 - Çarşamba
Toplantı Saati    : 14:00
 
2015 AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ          
1 – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
2 – Belediye Başkanınca yoklama yapılması
3 – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
4 – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
5 – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
6 – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının
      Oylanması
7 – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Servisinin 20/07/2015 tarih 1017 sayılı “İlçemiz
      Salimbey Mahallesi Reyhan Sokak isminin Hacı Bektaş Veli Sokak olarak değiştirilmesi”
      hakkındaki yazısının görüşülmesi
8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Servisinin 20/07/2015 tarih 1016 sayılı “sayısal
     ortamda veri sunumu hizmeti” hakkındaki yazısının görüşülmesi
9 – İmar Komisyonunun 21/07/2015 tarih 32 sayılı “20.11.2013 tarih ve 154 sayılı Belediye
      Meclis Kararı uygulanması” hakkındaki kararının görüşülmesi
10 – İmar Komisyonunun 21/07/2015 tarih 31 sayılı “Kabakum Mahallesi
       63,64,67,784,802,914 ve 915 nolu parselleri kapsayan alana yönelik 1/1000 ölçekli
       uygulama imar planı önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesi
11 – İmar Komisyonunun 21/07/2015 tarih 33 sayılı “Salihler 6S-III pafta 291 ada 3 parsel
        çevresi trafo yer seçimi amaçlı imar planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesi
12 – İmar Komisyonunun 28/07/2015 tarih 34 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1965 parsel
        taşınmazın Maliye Hazinesine devri” hakkındaki kararının görüşülmesi
13 – Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 29/07/2015 tarih 119 sayılı “İzmir Büyükşehir
        Belediyesince bağışı yapılan araçların kabulü” hakkındaki yazısının görüşülmesi
14 – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/07/2015 tarih 340 sayılı “geçici işçi
        çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesi
15 – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31/07/2015 tarih 1056 sayılı “06/02/2013 tarih 25
        sayılı Meclis Kararı ve Dikili Kent Merkezi 2.18.1 plan hükmüne yönelik plan tadilatının
        değerlendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesi
16 – İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 1057 sayılı “Çok amaçlı spor salonu”
        hakkındaki yazısının görüşülmesi
17 – İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 1058 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1239
        ve 1527 parsele yönelik imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesi
18 – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 313 sayılı “Belediyemize ait
        taşınmaz mallar hakkında ecrimisil ve tahliye yönetmeliği” hakkındaki yazısının
        görüşülmesi
 
               
                                                                                                                Mustafa TOSUN
                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı