Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

17.06.2020 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

17.06.2020 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 17.06.2020 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 17.06.2020 tarihli HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 17.06.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Düğün ve Konferans Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ,  Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tamamının katılım sağladığı görüldü. Gündemin III.maddesinde, üyelerin tamamının katılım sağladığı belirtildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 11/05/2020 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. 11.05.2020 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin 4.gündemi “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere temizlik aracı alımı için kredi kullanılması” ifadesinin “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı”  şeklinde düzeltilmesi gerektiği ifade edildi. Belediye Başkanı tarafından, yapılmış olan maddi hatanın düzeltilmesi gereken şekliyle onayı meclisin onayına sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Azam Ziya GÜÇ imzalı “Geoteknik raporların hazırlanmasında onayı bulunan Tasarım Gözetmeni uzman mühendislerden belge istenmesi" hakkındaki önerge okundu. Belediye Başkanı tarafından önergenin gündeme alınması oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 15/06/2020 tarih ve 6166 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde satışı yapılan ürünlerin fiyatları” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16/06/2020 tarih ve 6153 sayılı “Plan notu revizyonu” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16/06/2020 tarih ve 6181 sayılı “02.11.2005 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının Çandarlı bölgesinde kullanılması” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16/06/2020 tarih ve 6183 sayılı “Salihler Mahallesi 254 ada 2 parselin gece pazarı olarak kullanılmak üzere Dikili Milli Emlak Şefliği’nden kiralanması” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII. maddesi gereği; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği Denetim Komisyonu Raporu Belediye Başkanı tarafından okutulmak suretiyle Meclise bilgi verildi.

Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 71

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 27/03/2020 tarih ve 3849 sayılı "Encümen üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

        5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "33/b" maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20.maddesine dayanılarak meclisimizce yapılan gizli oylamada, bir yıl görev yapmak üzere Ayhan KAYA ve Hakan Yıldırım DEMİR Encümen üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 72

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 27/03/2020 tarih ve 3845 sayılı "İhtisas Komisyonları Üye Seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak yapılan oylamada İhtisas Komisyonlarının 5 kişiden oluşturulmasına  Oy Birliği ile karar verilmiştir.

       Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Mustafa DEMİREL 15 Oy, Hüsniye YILDIRIM 15 Oy, Nail ÇAĞLIYAN 15 Oy, Azam Ziya GÜÇ 13 Oy ve Mehmet Akif GÜVELİ 13 Oy alarak bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce İmar Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Çiler GÜREL 16 Oy, Ali KARAKUŞ 16 Oy, Ahmet GÖÇMEN 16 Oy, Semih YALIN 12 Oy ve Azam Ziya GÜÇ 12 Oy alarak bir yıllığına İmar Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

       Meclisimizce Çevre Sağlık Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Doğan İKİZ 16 Oy, Mustafa DEMİREL 14 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 10 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 12 Oy ve Latif YABAŞ 13 Oy alarak bir yıllığına Çevre Sağlık Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

       Meclisimizce Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu üye seçimine geçildi.  Yapılan seçimde; Ahmet GÖÇMEN 14 Oy, Doğan İKİZ 16 Oy, Hüsniye YILDIRIM 14 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 12 Oy ve Latif YABAŞ 12 Oy alarak bir yıllığına Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

       Meclisimizce Eşitlik Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Hakan BUDAK 16 Oy, Hüsniye YILDIRIM 14 Oy, Mustafa DEMİREL 14 Oy, Semih YALIN 12 Oy ve Nihat ÇİFTÇİ 11 Oy alarak bir yıllığına Eşitlik Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

      Meclisimizce Gençlik ve Spor Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Nail ÇAĞLIYAN 15 Oy, Hakan BUDAK 15 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 13 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 11 Oy ve Azam Ziya GÜÇ 11 Oy alarak bir yıllığına Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

      Meclisimizce Halkla İlişkiler Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Nail ÇAĞLIYAN 15 Oy, Ayhan KAYA 14 Oy, Ali KARAKUŞ 13 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 13 Oy ve Semih YALIN 13 Oy alarak bir yıllığına Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir. 

      Meclisimizce İsimlendirme Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Doğan İKİZ 16 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 13 Oy, Hakan BUDAK 14 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 10 Oy ve Azam Ziya GÜÇ 10 Oy alarak bir yıllığına İsimlendirme Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

       Meclisimizce Hukuk Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Hakan Yıldırım DEMİR 14 Oy, Çiler GÜREL 14 Oy, Ahmet GÖÇMEN 13 Oy, Latif YABAŞ 12 Oy ve Nihat ÇİFTÇİ 11 Oy alarak bir yıllığına Hukuk Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 73

            Gündem gereği Başkanlığın 24/03/2020 tarih ve 3745 sayılı "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan 1.Derece İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1.Derece Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmalarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 74

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24/03/2020 tarih ve 3749 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Merdivenli Mahallesi 128 ada 2 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 75

         Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24/03/2020 tarih ve 3748 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar Mahallesi 110 ada 2 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 76

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24/03/2020 tarih ve 3747 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 144 ada 7 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 77

Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 30/03/2020 tarih ve 3897 sayılı "35 H 2604 plakalı İveco Erubus (27 kişilik) aracın tahsis veya hibe edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Karkamış Belediye Başkanlığı'nın kamusal hizmetlerde kullanmak üzere bir adet midibüs araca ihtiyaçlarının olduğunu bildirmesi üzerine, 03.07.2019 tarih ve 91 sayılı kararı ile satış kararı alınıp satılamayan 2005 model 35 H 2604 plakalı İveco Erubus (27 kişilik) aracın, 18/01/2007 tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği'nin Beşinci Bölümüne dayanılarak Karkamış Belediye Başkanlığı'na bedelsiz olarak devrine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmalarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 78

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/05/2020 tarih ve 5360 sayılı "Çandarlı Mahallesi Narlıdere yanı ve çevresindeki imar planı, imar uygulamaları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 79

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08/06/2020 tarih ve 5715 sayılı "Sülüklü Dere güzergahının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına aktarılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 80

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 09/06/2020 tarih ve 5811 sayılı "Tüm planlara plan notu ilave edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

    Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 81

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 09/06/2020 tarih ve 5830 sayılı "Çandarlı Mahallesi 558 ada 1 parselin 5 Yıllık İmar Programına alınarak kamulaştırılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 82

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 11/06/2020 tarih ve 5940 sayılı "Belediye tasarrufunda bulunan taşınmazların Covid-19 salgını süresince kapalı kaldığı sürelere ait kira  alacaklarının ertelenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17.04.2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 Nolu Kanununun "ç" bendine dayanılarak, 19.03.2020 tarihinden itibaren faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı dönem için kira bedellerinin tahsil edilmemesine, ayrıca satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 83

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 11/06/2020 tarih ve 5891 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 227 ada 11 parseldeki belediye hissemizin diğer malik tarafından satın alma talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

        Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Gazipaşa Mahallesi 227 ada 11 parsel 353,81 m2 yüzölçümlü "Kargir Ev ve Arsası" nitelikli taşınmaz üzerinde 1903/35381 payda oranıyla 19,03 m2 hissemizin, 3194 Sayılı Kanun'un 17.maddesine istinaden satışı işleminin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak satışına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 84

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 11/06/2020 tarih ve 5941 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Uzunburun Mahallesi'ndeki arsaların satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 85

Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 11/06/2020 tarih ve 5987 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 86

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 11/06/2020 tarih ve 5953 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 815 ada 6 parselin açık arttırma ihalesine Belediyemizin katılımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 87

Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 15/06/2020 tarih ve 6166 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde satışı yapılan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 88

         Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16/06/2020 tarih ve 6153 sayılı "Plan notu revizyonu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 89

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16/06/2020 tarih ve 6181 sayılı "02.11.2005 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının Çandarlı bölgesinde kullanılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

   Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun  İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 90

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 16/06/2020 tarih ve 6183 sayılı "Salihler Mahallesi 254 ada 2 parselin gece pazarı olarak kullanılmak üzere Dikili Milli Emlak Şefliği'nden kiralanması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

        Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Salihler Mahallesi 254 ada 2 parselde bulunan ve geçmiş yıllarda da gece pazarı olarak kullanılan taşınmazın, 01/07/2020-31/08/2020 tarihleri arası yine gece pazarı olarak kullanılmak üzere Dikili Milli Emlak Şefliği'nden  kiralanmasına, Dikili Belediye Başkanlığımız adına kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürü Fatma Yasemin DELEN'in yetkilendirilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO     : 91

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 11/03/2020 tarih ve 34 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerde uygulanacak fiyatlar" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 11/03/2020 tarih ve 34 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 22

KARAR NO     : 92

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 11.03.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 17/03/2020 tarih ve 56 sayılı "Salimbey Mahallesi 216 ada 12 parsel ve Salihler Mahallesi 663 parselin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 11/03/2020 tarih 35 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ile 17/03/2020 tarih 56 sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmalarına karşılık, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 23

KARAR NO     : 93

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/03/2020 tarih ve 50 sayılı "Sıhhi işyerlerinin açılacağı alanların tespiti" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 16/03/2020 tarih ve 50 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekilde kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 24

KARAR NO     : 94

                Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 17/03/2020 tarih ve 54 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1492 ada 2 parsele ilişkin plan değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17/03/2020 tarih ve 54 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 25

KARAR NO     : 95

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 17/03/2020 tarih ve 52 sayılı "Çandarlı Mahallesi Alkoru Sitesi trafo amaçlı plan değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17/03/2020 tarih ve 52 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 26

KARAR NO     : 96

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 17/03/2020 tarih ve 53 sayılı "Cumhuriyet Mahallesi 2018 ada 6 parsele ilişkin plan değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17/03/2020 tarih ve 53 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 27

KARAR NO     : 97

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 17/03/2020 tarih ve 55 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 746 ada 7-8-9-10-11-12-13 parsellerin yoldan cephe alınması amacıyla şahıs mülkiyetinde kalan 380 ada 23 ve 25 parsellerin içerisinde kalan Uygulama İmar Planında kalan yolun parsellerin cephe alacağı şekilde 5 Yıllık Kamulaştırma Programına alınması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17/03/2020 tarih ve 55 sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/u" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 28

KARAR NO     : 98

Gündem gereği Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen "Geoteknik raporların hazırlanmasında onayı bulunan Tasarım Gözetmeni uzman mühendislerden belge istenmesi" hakkındaki önergenin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

   Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.  

 

 Belediye Başkanı tarafından, gündemin 17.maddesi olan “2019 yılı Faaliyet Raporu” konusunun II.Oturumda görüşüleceği, gündemin 9’uncu maddesi olan “Sülüklü Dere güzergahının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına aktarılması” konusu, 15.maddesi olan “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ürünlerin fiyatları” konusu ile ek gündemin 1.maddesi olan “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde satışı yapılan ürünlerin fiyatları” hakkındaki konuların komisyonlarda değerlendirilip karara bağlanması için Meclise 15 dakika ara verileceği bildirildi.

 

   Adil KIRGÖZ                   Ali KARAKUŞ                     Nail ÇAĞLIYAN

Belediye Başkanı                 Mec.Katibi                            Mec.Katibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum