Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

17.01.2019 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

17.01.2019 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 17.01.2019 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 17.01.2019 Perşembe günü saat 09:30’da Belediye Başkanlık Odasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Hakan BAŞARAN, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Nazire KÖSTEN, Hüsniye YILDIRIM, Hasan AKSOY ve Seyfettin UYSAL’ın mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 02.01.2019 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

          Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

           

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 14

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 11/01/2019 tarih ve 6 sayılı “Yurtiçi bankalardan kredi kullanılması için İller Bankası’ndan Teminat Mektubu alınması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan kullanılmayı planladığımız nakit kredi için faiz hariç 5.500.000,00.-TL. (Beşmilyonbeşyüzbin) gayri nakdi kredi kullanılması için İller Bankası'ndan teminat mektubunun alınmasına, krediden kaynaklanacak anapara faiz, denetim giderleri komisyon vergi, resim harç ücret vs. gibi ödemelerin İller Bankası A.Ş'nce teminat olarak alınacak belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatının konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin, İller Bankası A.Ş.'nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.'ne ipotek vermeye, belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ne terhin ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.'ne rehin vermeye İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN'a yetki verilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verildi.

 

            Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

 

    Mustafa TOSUN                          Murat DURAK                   Engin ÖZKAN

   Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                     Meclis Kâtibi

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum