Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

13.04.2019 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

13.04.2019 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 13.04.2019 tarihli NİSAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 13.04.2019 Cumartesi günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tamamının katılım sağladığı tespit edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.

            Gündemin V. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 10/04/2019 tarih ve 112 sayılı “Belediyemize ait banka hesaplarının içeriklerinin belirlenmesi ve haciz edilemez hesap şerhinin konulması” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

Başka ek gündem önerisi olmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

           

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 37

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09/04/2019 tarih ve 65 sayılı “Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 19.maddesine dayanılarak yapılan seçimde; Çiler GÜREL 13 Oy, Ahmet GÖÇMEN 12 Oy, 1 Boş ve 1 Geçersiz Oy kullanıldığı tespit edildi. Çiler GÜREL Meclis Birinci Başkan Vekilliğine, Ahmet GÖÇMEN Meclis İkinci Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 38

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09/04/2019 tarih ve 64 sayılı “2 Asil ve 2 Yedek Meclis Katibi Üye seçimi ” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce Meclis Asil Katip Üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine dayanılarak yapılan seçimde; Nail ÇAĞLIYAN 15 Oy, Ali KARAKUŞ 14 Oy aldığı tespit edildi. Nail ÇAĞLIYAN ve Ali KARAKUŞ Meclis Asil Katip Üyesi olarak seçilmişlerdir.
          Meclisimizce Meclis Yedek Katip Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Hakan Yıldırım DEMİR 14 Oy, Hakan BUDAK 13 Oy aldığı tespit edildi. Hakan Yıldırım DEMİR ve Hakan BUDAK Meclis Yedek Katip Üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 39

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 09/04/2019 tarih ve 63 sayılı "Encümen üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

          Meclisimizce yapılan gizli oylamada; Ayhan KAYA 15 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 11 Oy aldığı tespit edildiğinden, bir yıl görev yapmak üzere Ayhan KAYA ve Hakan Yıldırım DEMİR Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 40

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 09/04/2019 tarih ve 62 sayılı "İhtisas Komisyonları üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

          Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak yapılan oylamada İhtisas Komisyonlarının 4 kişiden oluşturulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
          Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Mustafa DEMİREL 15 Oy, Ali KARAKUŞ 14 Oy, Doğan İKİZ 14 Oy ve Azam Ziya GÜÇ 11 Oy aldığı tespit edildi. Mustafa DEMİREL, Ali KARAKUŞ, Doğan İKİZ ve Azam Ziya GÜÇ bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.
         Meclisimizce İmar Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Hüsniye YILDIRIM 16 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 16 Oy, Çiler GÜREL 15 Oy ve Semih YALIN 11 Oy aldığı tespit edildi.Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Çiler GÜREL ve Semih YALIN bir yıllığına İmar Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.
         Meclisimizce Çevre Sağlık Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Hüsniye YILDIRIM 15 Oy, Ali KARAKUŞ 15 Oy, Hakan BUDAK 15 Oy ve Nihat ÇİFTÇİ 10 Oy aldığı tespit edildi. Hüsniye YILDIRIM, Ali KARAKUŞ, Hakan BUDAK ve Nihat ÇİFTÇİ bir yıllığına Çevre Sağlık Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.
         Meclisimizce Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Nail ÇAĞLIYAN 15 Oy, Hakan BUDAK 15 Oy, Doğan İKİZ 15 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 8 Oy aldığı tespit edildi. Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Doğan İKİZ ve Mehmet Akif GÜVELİ bir yıllığına Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.
         Meclisimizce Eşitlik Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Hüsniye YILDIRIM 14 Oy, Mustafa DEMİREL 15 Oy, Ayhan KAYA 15 Oy, Latif YABAŞ 10 Oy aldığı tespit edildi. Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL, Ayhan KAYA ve Latif YABAŞ bir yıllığına Eşitlik Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.
         Meclisimizce Gençlik ve Spor Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Nail ÇAĞLIYAN 14 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 13 Oy, Çiler GÜREL 15 Oy ve Mehmet Akif GÜVELİ 9 Oy aldığı tespit edildi. Nail ÇAĞLIYAN, Hakan Yıldırım DEMİR, Çiler GÜREL ve Mehmet Akif GÜVELİ bir yıllığına Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.
         Meclisimizce Halkla İlişkiler Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Ayhan KAYA 14 Oy, Nail ÇAĞLIYAN 16 Oy, Ahmet GÖÇMEN 14 Oy, Azam Ziya GÜÇ 12 Oy aldığı tespit edildi. Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN, Ahmet GÖÇMEN ve Azam Ziya GÜÇ bir yıllığına Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.
        Meclisimizce İsimlendirme Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Ahmet GÖÇMEN 13 Oy, Doğan İKİZ 14 Oy, Mustafa DEMİREL 12 Oy ve Nihat ÇİFTÇİ 10 Oy aldığı tespit edildi. Ahmet GÖÇMEN, Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL ve Nihat ÇİFTÇİ bir yıllığına İsimlendirme Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.
GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 41

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 09/04/2019 tarih ve 61 sayılı "Meclisin toplantı yer, gün ve saatinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Kanun'un 20.maddesine göre Belediye Meclis toplantılarının her ayın ilk Çarşambası saat 14:00'da Belediye Kültür Salonunda yapılmasına, ayrıca Haziran ve Aralık aylarında Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında ayın ilk Çarşambası saat 14:00'de yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 42

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28/03/2019 tarih ve 98 sayılı "2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 9.maddesi gereği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ 2018 Yılı Faaliyet Raporunu Meclise sunmuş olup, Meclise Başkanlık yapmak üzere yerini Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL'e bırakmıştır.
          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesine dayanılarak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41.maddesinde belirtilen biçimde hazırlanarak sunulan 2018 Yılı Faaliyet Raporu Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO: 7

KARAR NO    : 43

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 09/04/2019 tarih ve 2076 sayılı "İlçemizde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.         

           İzmir İli Dikili İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 397 Ada 16 Parsel 194,685 m2, 397 Ada 20 Parsel 94,024 m2, 397 Ada 21 Parsel 295,571 m2,  398 Ada 1 Parsel 519,336 m2, 398 Ada 2 Parsel 54,576 m2, 399 Ada 17 Parsel 936,474 m2, 399 Ada 38 Parsel 884,910 m2 olmak üzere toplam 2,979,576  m2 alan içinde kurulması planlanan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi (TDİ(Jeotermal Kaynaklı Seracılık)OSB) kurucu ortakları arasında yer alınmasına, (TDİ (Jeotermal Kaynaklı Seracılık) OSB)’ye katılım payının % 6,67  olmasına, müteşebbis heyette bir temsilci ile yer alınmasına, Projenin uygulamasıyla ilgili olarak YİKOB bünyesinde açılmış olan hesaba temsilci başına 2019 yeniden değerlendirme oranına göre belirlenmiş olan 141,634 TL’nin yatırılmasına,  (TDİ(Jeotermal Kaynaklı Seracılık)OSB projesinin başlangıcından itibaren sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarda doğabilecek her türlü masrafa hissemiz oranında katılım sağlanacağına dair taahhütte bulunulmasına, tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ'ün yetkilendirilmesine Oy Birliği karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 44

Gündem gereği Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin 11/03/2019 tarih ve 198 sayılı yazılarıyla "Birliğe 1 Asil ve 1 Yedek Üye seçimi" hakkındaki taleplerinin görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
          Meclisimizce Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne 1 Asil ve 1 Yedek Üye seçimine geçildi. Asil Üyelik için yapılan seçimde Çiler GÜREL 10 Oy, Mustafa DEMİREL 1 Oy ve Semih YALIN'ın 5 Oy aldığı tespit edildi. Seçim sonucunda Asil Üyeliğe Çiler GÜREL seçilmiştir.
           Meclisimizce 1 Yedek Üye seçimine geçildi. Çiler GÜREL 1 Oy, Doğan İKİZ 13 Oy ve Hakan BUDAK'ın 1 Oy aldığı tespit edilmiştir. Seçim sonucunda Doğan İKİZ yedek üyeliğe seçilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 45

Gündem gereği Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin 14/03/2019 tarih ve 56 sayılı yazılarıyla "2 Asil ve 2 Yedek Üye seçimi" hakkındaki taleplerinin görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

          Meclisimizce Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne 2 Asil ve 2 Yedek Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Asil üyeliğe Hüsniye YILDIRIM 10 Oy, Ahmet GÖÇMEN 11 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 4 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 5 Oy aldığı tespit edilmiştir. Seçim sonucu Hüsniye YILDIRIM ve Ahmet GÖÇMEN Asil Üyeliğe seçilmişlerdir.  
          Meclisimizce 2 Yedek üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Nail ÇAĞLAYAN 10 Oy, Doğan İKİZ 12 Oy, Azam Ziya GÜÇ 2 Oy, Semih YALIN 1 Oy ve Mehmet Akif GÜVELİ'nin 1 Oy aldığı tespit edildi. Seçim sonucu Nail ÇAĞLIYAN ve Doğan İKİZ Yedek Üyeliğe seçilmişlerdir. 

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 46

Gündem gereği Ege Belediyeler Birliği'nin 20/03/2019 tarih ve 19 sayılı yazılarıyla "1 Asil ve 1 Yedek Üye" seçimi hakkındaki talebinin görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

          Meclisimizce Ege Belediyeler Birliği'ne 1 Asil ve 1 Yedek Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Asil üyeliğe Mustafa DEMİREL 9 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 3 Oy, Hakan BUDAK 2 Oy ve 2 Boş Oy kullanıldığı tespit edildi. Seçim sonucu Mustafa DEMİREL Asil Üyeliğe seçilmiştir.
          Meclisimizce 1 Yedek üye seçimine geçildi. Hakan BUDAK 9 Oy, Latif YABAŞ 1 Oy, Mustafa DEMİREL 2 Oy aldığı tespit edildi. Seçim sonucu Hakan BUDAK Yedek Üye olarak seçilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 47

Gündem gereği Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nin 25/03/2019 tarih ve 35 sayılı yazılarıyla "2 Asil ve 1 Yedek Üye Seçimi" hakkındaki taleplerinin görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

         Meclisimizce Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne 2 Asil ve 1 Yedek Üye seçimine geçildi.
Yapılan seçimde;   Asil üyelik için Hakan Yıldırım DEMİR 11 Oy, Ayhan KAYA 9 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 1 Oy, Azam Ziya GÜÇ 4 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 4 Oy ve Semih YALIN 1 Oy aldığı tespit edildi. Seçim sonucu Hakan Yıldırım DEMİR ve Ayhan KAYA Asil Üyeliğe seçilmiştir.
        Meclisimizce 1 Yedek üye seçimine geçildi. Hakan BUDAK 11 Oy, Azam Ziya GÜÇ 2 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 1 Oy, Zemih YALIN 1 Oy, Latif YABAŞ 1 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 1 Oy ve 1 Boş Oy kullanıldığı tespit edildi. Seçim sonucu Hakan BUDAK Yedek Üyeliğe seçilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 48

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 09/04/2019 tarih ve 105 sayılı "Belediyemiz ile yetkili sendika arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemizde görev yapmakta bulunan memur personelin mali, sosyal ve özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrası ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin Dördüncü Bölüm Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin7'nci maddesi doğrultusunda geçici 14 maddesi gereğince; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde belediyemiz ile yetkili sendika Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN) arasında sosyal denge sözleşmesi yapılarak bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine Semih YALIN'ın ilgili konunun daha anlaşılır ve sadeleştirilmiş haliyle yeniden oluşturulması talebine dayanılarak Red Oynuna karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 49

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 09/04/2019 tarih ve 108 sayılı "Kredi talebinin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  17.01.2019 tarih ve 14 sayılı Meclis Karasında yer alan borçlanma tutarının 5.700.000,00.- TL sı olarak güncellenmesine ayrıca yatırım, cari borç ödemelerinin ve işçi maaş ödemelerinde kullanılması için İller Bankasından teminat mektubu alınması veya teminat gösterilerek yada diğer kamu kurumlarından gelen paylarımızın temlik gösterilerek borçlanma yetkisinin tekrar güncellenmesi hususunda Belediye Başkanımız Adil KIRGÖZ’e yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 50

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10/04/2019 tarih ve 112 sayılı "Belediyemize ait banka hesaplarının içeriklerinin belirlenmesi ve haciz edilemez hesap şerhinin konulması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

         

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemize ait banka hesaplarının içeriklerinin belirlenmesi amacı ile açık isim ve hesap numaraları  bulunan listedeki banka hesaplarının isimlerinin tanımlanmasına ve haciz edilemez hesap şerhinin konulmasına Oy Birliği ile karar verilerek gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

 

      Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

       Adil KIRGÖZ                             Nail ÇAĞLIYAN               Ali KARAKUŞ

      Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                 Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum