Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

12-04-2014 Belediye Meclisinin 2014 Dönemi OLAĞAN

12-04-2014 Belediye Meclisinin 2014 Dönemi OLAĞAN

 

Toplantı Tarihi:12.04.2014 Toplantı Günü:Cumartesi  ,Toplantı Saati:14.00

 

5393 sayılı yasanın 19. ve Meclis çalışma yönetmeliğinin 5. maddesine göre  Mahalli İdareler Seçim Sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün yapılması ön görülen  ve 2014 yılı Nisan ayına ait OLAĞAN Meclis toplantısı  12.04.2014  tarihinde   1. birleşimini yapmak üzere Belediye Kültür Evi’nde Belediye Başkanı , Meclis Başkanı Mustafa TOSUN Başkanlığında toplandı.

 

Belediye Başkanı Meclis Başkanı Mustafa TOSUN  tarafından  üye isim listesi üzerinden yapılan  yoklamada üyelerden,Evren Evrenesoğlu ,Nazire Kösten,Gazi Akıncı ,Sunay Yarar ,Engin Özkan ,Ahmet Canseven , Hüsniye Yıldırım , Çiğdem Elibol , Adil Kırgöz , Seyfettin Uysal,Murat Durak M.Önder Akşengür ,Ali İmren ,Nasuh Sak ,Hasan Aksoy’un bu günkü meclis  toplantısına katıldığı  tespit edilmiştir.

 

09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi ; Meclis Mahalli İdareler seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi geçici katip olarak davet olunur. Başkanlıkça yoklama yapılarak  salt çoğunluğun mevcut olduğu tespit edildikten sonra en genç iki üye yerlerini seçilmiş katip üyelere bırakırlar .” Denilmektedir.

 

Meclisin en genç iki üyesi olan Seyfettin Uysal ve Murat Durak katip üye olarak, katip üyelerin seçimine kadar görev almışlardır.

Belediye Başkanı Meclis Başkanı Mustafa Tosun yeterli çoğunluk sağlandığından gündem maddelerinin görüşülmesi için Meclisi açtığını duyurdu.

 

Bundan sonra çoğunluk sağlanarak gündem görüşmelerine geçildi.

 

GÜNDEM NO:1

KARAR  NO:50

Çiğdem Elibol ,Gazi Akıncı,Nasuh Sak 1.Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili aday olduklarını           meclise duyurdu.

Kullanılan oy:16 , Geçerli Zarf 16, Geçerli oy 15, Geçersiz oy 1,  olduğu tespit edildi.

Çiğdem Elibol 15 oy , Gazi Akıncı 12 oy , Nasuh Sak’ın  3 oy aldıkları tespit edildi.

Üye Çiğdem Elibol  Meclis 1.Başkan vekili ,Gazi Akıncı Meclis 2.Başkan vekili olarak ilk iki yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir oyçokluğu  ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:2

KARAR     NO:51

5393 sayılı yasanın 19. maddesi  ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince katip üye  olarak Murat Durak ve Nazire Kösten  aday olduklarını , Hüsniye Yıldırım ve Sunay Yarar yedek katip üye olarak aday olduklarını meclise duyurdu.

Kullanılan oy:16 , Geçerli Zarf: 16, Geçerli oy: 16 olduğu tespit edildi.

Gizli oylama açık tasnif sonucunda; Nazire Kösten 16 oy ,Murat Durak 16 oy aldığı tespit edildi.

Nazire Kösten ve Murat Durak katip üyeliğe seçilmişlerdir.

12.04.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kullanılan oy:16 , Geçerli Zarf:16, Geçerli oy:11 olduğu tespit edildi.

Gizli oylama açık tasnif suretiyle yapılan oylama sonucunda; Hüsniye Yıldırım 11 oy , Sunay Yarar 11 oy aldığı tespit edilmiştir.

Yedek katip üye olarak Hüsniye Yıldırım ve Sunay Yarar seçilmişlerdir oyçokluğu   ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:3

KARAR     NO:52

5393 sayılı yasanın 33. maddesi  ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince  Encümen üyesi olarak Ahmet Canseven ,Murat Durak ve Önder Akşengür    aday olduklarını meclise duyurdu.

Kullanılan oy: 16, Geçerli zarf:16, Geçerli oy:16 olarak tespit edilmiştir.

Gizli oylama açık tasnif    sonucunda Ahmet Canseven 13 oy, Murat Durak 16 oy ,Önder Akşengür ‘ün 3 oy aldığı tespit edilmiştir.

Encümen Üyeliğine Ahmet Canseven ve Murat Durak, bir yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir oyçokluğu   ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:4

KARAR     NO:53

5393 sayılı yasanın 24.maddesi  ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince   Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak  Sunay Yarar , Çiğdem Elibol, Adil Kırgöz, Ali İmren  aday olduklarını meclise duyurdu.

Kullanılan oy:16, Geçerli zarf :16, Geçerli oy:16 olarak tespit edilmiştir.

Gizli oylama açık tasnif sonucunda;  Sunay Yarar 13 oy, Çiğdem Elibol 16 oy, Adil Kırgöz 16 oy, Ali İmren 3 oy aldıkları tespit edilmiştir.

Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak Sunay Yarar ,Çiğdem Elibol, Adil Kırgöz bir yıllığına seçilmişlerdir oyçokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:5

KARAR     NO:54

5393 sayılı yasanın 24.maddesi  ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince  İmar Komisyonuna üyesi olarak M.Önder Akşengür,Nazire Kösten,Engin Özkan Evren Evrenesoğlu aday olduklarını meclise duyurdu.

Kullanılan oy 16,Geçerli oy,16,Geçerli zarf 16 olarak tespit edilmiştir.

Gizli oylama açık tasnif    sonucunda  Nazire Kösten 16 oy, Engin Özkan 13 oy, Evren Evrenesoğlu  16 oy, M.Önder Akşengür  3 oy aldıkları tespit edilmiştir.

İmar Komisyonu üyesi olarak  Nazire Kösten, Engin Özkan, Evren Evrenesoğlu  bir yıllığına seçilmişlerdir  oyçokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:6

KARAR     NO:55

4081 Sayılı Yasa gereğince, Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti’ne 5 asil 5 yedek üye seçilmesi ile ilgili olarak  yazı Ziraat Odasından  gelmediğinden,  ileri tarihli meclise ertelenmesine M.Önder Akşengür, Ali İmren, Nasuh Sak’ın ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:7

KARAR    NO:56

Ege Belediyeler Birliğine   Meclis Üyeleri Nazire Kösten, Ali İmren asil üyeliğe, Hüsniye Yıldırım  yedek üyeliğe aday olduklarını meclise duyurdu.

Kullanılan oy: 16,Geçerli zarf: 16, Geçerli oy:16 olarak tespit edilmiştir.

Gizli oylama açık tasnif    sonucunda  Nazire Kösten 13 oy, Ali İmren 3, Hüsniye Yıldırım16 oy aldıkları tespit edilmiştir.

Ege Belediyeler Birliğine Nazire Kösten Asil  Hüsniye Yıldırım yedek üye olarak seçilmişlerdir oyçokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:8

KARAR    NO:57

Bakırçay Belediyeler Birliğine Meclis Üyeleri Hüsniye Yıldırım ,Sunay Yarar,M.Önder Akşengür asil üye olarak aday olduklarını, Seyfettin Uysal ve Murat Durak yedek üye olarak aday olduklarını meclise duyurdular.

Kullanılan oy:16,Geçerli zarf: 16, Geçerli oy:16olarak tespit edilmiştir.

Gizli oylama açık tasnif    sonucunda Hüsniye Yıldırım13 oy , Sunay Yarar 13 oy, M.Önder Akşengür 3 oyaldıkları tespit edilmiştir.

Gizli oylama açık tasnif  sonucunda Seyfettin Uysal 15 oy, Murat Durak 14 oy aldıkları tespit edilmiştir.

Bakırçay Belediyeler Birliğine Asil üye olarak Hüsniye Yıldırım ve Sunay Yarar,Yedek üye olarak Murat Durak ve Seyfettin Uysal seçilmişlerdir  oyçokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:9

KARAR     NO:58

Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Meclis Üyeleri Adil Kırgöz, Seyfettin Uysal ve Nasuh Sak’ın  asil üye olarak aday olduklarını, Hüsniye Yıldırım ve Gazi Akıncı yedek üye olarak aday olduklarını meclise duyurdular.

Kullanılan oy: 16, Geçerli zarf: 16, Geçerli oy:16 olarak tespit edilmiştir.

Gizli oylama açık tasnif    sonucunda Adil Kırgöz 13 oy ,Seyfettin Uysal  16 oy, Nasuh Sak 3 oy aldıkları tespit edilmiştir.        

Gizli oylama açık tasnif  sonucunda yedek üyelikte; Hüsniye Yıldırım 13 oy, Gazi Akıncı 15 oy aldıkları tespit edilmiştir.

Kıyı Ege Belediyeler  Birliğine Asil üye olarak Adil Kırgöz ve Seyfettin Uysal,Yedek üye olarak Hüsniye Yıldırım ve Gazi Akıncı  seçilmişlerdir oyçokluğu  ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:10

KARAR     NO:59

Üyesi bulunduğumuz Dikili Tüketici Hakem Heyetine  meclis üyeleri arasından Sunay Yarar ve Ali İmren  asil üye olarak  ,Çiğdem Elibol  yedek   üye olarak aday olduklarını meclise duyurdu.

Yapılan açık oylama sonucunda asil üyeliğe aday  Sunay Yarar 13 oy ,Ali İmren 2 oy aldıkları, yedek üyeliğe aday olan Çiğdem Elibol 13 oy aldığı tespit edilmiştir.

Tüketici hakem Heyetine Asil üye olarak Sunay Yarar, Yedek üye olarak Çiğdem Elibol  seçilmişlerdir oyçokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:11

KARAR     NO:60

Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliğine Gazi Akıncı ,M.Önder Akşengür ve Murat Durak’ın aday olduğunu  meclise duyurdu.

Yapılan açık oylama sonucunda Gazi Akıncı 13 oy,Murat Durak 16  oy ,M.Önder Akşengür’ün 3 oy  tespit edilmiştir.

Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliğine Gazi Akıncı ve Murat Durak  seçilmişlerdir oyçokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:12

KARAR     NO:61

Üyesi bulunduğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine  asil üyeliğe Hüsniye Yıldırım,Ali İmren aday olduklarını  ve yedek üyeliğe Adil Kırgöz’ün aday olduğunu  meclise duyurdu.

Yapılan açık oylama sonucunda Hüsniye Yıldırım  13 oy, Ali İmren 3 oy  aldığı, yedek üyelikte Adil Kırgöz 13 oy aldığı tespit edilmiştir.

Üyesi bulunduğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine Asil Üye olarak Hüsniye Yıldırım ,yedek üye olarak Adil Kırgöz  seçilmişlerdir oyçokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:13

KARAR     NO:62

Üyesi bulunduğumuz Tarihi ve Kültürel Kentler  Birliğine meclis üyeleri arasından 1 Asil 1 yedek üye seçiminin yapılması meclise duyurdu.

Yapılan açık oylama sonucunda asil üyeliğe aday Engin Özkan  13 oy, Nasuh Sak 3 oy aldıkları, yedek üyeliğe aday Nazire Kösten’in 13 oy  aldığı tespit edilmiştir.

Üyesi bulunduğumuz Tarihi ve Kültürel Kentler  Birliğine Engin Özkan  Asil Üye olarak , Nazire Kösten yedek üye olarak seçilmişlerdir oyçokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:14

KARAR     NO:63

Üyesi bulunduğumuz Bakırçay Havzası Çevre  ve Altyapı Hizmetleri Birliğine Meclis Başkanı Belediye Başkanı Mustafa Tosun; Engin Özkan’ın asil üyeliğe ,Seyfettin Uysal’ın yedek üyeliğe aday olduğunu  meclise duyurdu.

Yapılan açık oylama sonucunda Engin Özkan  16 oy, Seyfettin Uysal’ın 16 oy  aldığı tespit edilmiştir.

Üyesi bulunduğumuz Bakırçay Havzası Çevre  ve Altyapı Hizmetleri Birliğine Engin Özkan  Asil Üye olarak ,yedek üye olarak Seyfettin Uysal  oybirliği ile seçilmiştir oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:15

KARAR     NO:64

Üyesi bulunduğumuz  Sol Sahil Sulama Birliğine  Meclis Başkanı, Belediye Başkanı Mustafa Tosun; M.Önder Akşengür, Mustafa Tosun ve Seyfettin Uysal’ın asil üyeliğe ,Hüsniye Yıldırım ve Sunay Yarar’ın  yedek üyeliğe aday olduğunu  meclise duyurdu.

Yapılan açık oylama sonucunda  M.Önder Akşengür 3 oy, Mustafa Tosun 16 oy ,Seyfettin Uysal 13 oy aldığı tespit edilmiştir.

Yapılan açık oylama sonucunda Hüsniye Yıldırım 13 oy, Sunay Yarar 13 oy aldığı tespit edilmiştir.

Üyesi bulunduğumuz Sol Sahil Sulama Birliğine Belediye Başkanı Mustafa Tosun ve Seyfettin Uysal  Asil Üye olarak , Hüsniye Yıldırım ve Sunay Yarar yedek üye olarak seçilmişlerdir oyçokluğu ile karar verildi. 

 

GÜNDEM NO:16

KARAR     NO:65

Belediye Meclis toplantılarının her ayın ilk haftası Çarşamba günü  saat :15.00’de olmak üzere  Dikili Belediyesi ve Çandarlı Belediyesi hizmet binalarında yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:17

KARAR     NO:66

5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin Temmuz ayında  tatil yapmasına oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:18

KARAR     NO:67

Belediyemizin  810 hisse ile büyük kurucusu ve ortağı olduğu  Dikili Jeotermal A.Ş’nin hisselerinden  10 hissenin meclis Üyesi Evren Evrenesoğlu’na, 10 hissenin Nazire Kösten’e,10 hissenin Gazi Akıncı’ya,10 hissenin Sunay Yarar’a ,10 hissenin Seyfettin Uysal’a,10 hissenin Engin Özkan’a,10 hissenin Ahmet Canseven’e,10 hissenin Hüsniye Yıldırım’a,10 hissenin Çiğdem Elibol’a,10 hissenin Adil Kırgöz’e,10 hissenin Murat Durak’a meclis üyelikleri devam ettiği sürece  belediyemizi temsilen verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:19

KARAR     NO:68

Belediye Müdürlüklerince hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporunun  oybirliği ile kabulüne, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:20

KARAR     NO:69

C-7 sınıfına göre Belediyemizin yeni norm kadro cetvelleri üzerinde gerekli çalışma yapıldıktan sonra 16.04.2014 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısında yeniden görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:21

KARAR     NO:70

Belediyemiz birimlerinden Araç Makine İkmal Atölyesi, Mezbaha yıl sonuna kadar devam ettirilmesine, İtfaiye Amirliğine ait 2014 yılı bütçe kalemlerinin 30.03.2014 tarihi itibari ile kalan bakiyelerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesine aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:22

KARAR     NO:71

Norm kadroya göre kurulacak  Müdürlüklerin belirlenmesine ve bu müdürlüklerin  çalışma usul ve esaslarının yönerge olarak  hazırlamaya, düzenlemeye ve gereğini yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:23

KARAR     NO:72

5393 sayılı Belediye kanunun 39.maddesine göre, Maliye Bakanlığı Bümko Genel Müdürlüğü 03.01.2014 tarih ve 27998389-115913/54 sayılı genelgesinde belirtilen Belediye Başkanı ve Meclis üyesi olan Başkan Yardımcılarının aylık ödenekleri 01.01.2014-30.06.2014 tarihine kadar  aylık brüt 6.335,39.-TL olarak ödenmesine,Meclis Huzur Hakları 01.01.2014-30.06.2014 tarihine kadar aylık brüt 70,39.-TL olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO:24

KARAR     NO:73

Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulması(3 üyeli) ,Gençlik ve Spor Komisyonu kurulması (3 üyeli), Halkla İlişkiler Komisyonu Kurulması (3 üyeli),İsimlendirme Komisyonu (mahalle, sokak adlarının belirlenmesi) (4 üyeli)  komisyonların kurulmasına.

 

Meclis Üyesi Sunay Yarar sözlü olarak üç üyeli Eğitim ,Kültür ve Sanat Komisyonu Kurulmasını meclise önerdi.Oybirliği ile Eğitim , Kültür ve Sanat Komisyonu kurulmasına karar verildi. 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonuna  Evren  Evrenesoğlu, M.Önder Akşengür, Hüsniye Yıldırım aday olduklarını meclise duyurdu.

Kullanılan oy 16,Geçerli zarf  16, Geçerli oy:16 olarak tespit edilmiştir.

 

Gizli oy açık tasnif sonucu yapılan oylamada; Evren  Evrenesoğlu 16 oy ,M.Önder Akşengür 15 oy, Hüsniye Yıldırım 13 oy alarak seçildikleri tespit edilmiştir.

 

Çevre ve Sağlık Komisyonuna  Evren  Evrenesoğlu , M.Önder Akşengür, Hüsniye Yıldırım seçilmişlerdir.

 

Gençlik ve Spor Komisyonuna Seyfettin Uysal, Evren Evrenesoğlu, Murat Durak aday olduklarını meclise duyurdu.

 

Kullanılan oy 16,Geçerli zarf sayılı 16, Geçerli oy 13, boş oy 3 olarak tespit edilmiştir.

 

Gizli oy açık tasnif sonucu yapılan oylamada; Seyfettin Uysal 13 oy , Evren Evrenesoğlu 13 oy , Murat Durak13 oy alarak seçildikleri tespit edilmiştir.

 

Gençlik ve Spor Komisyonuna Seyfettin Uysal ,Evren Evrenesoğlu,Murat Durak seçilmişlerdir.

 

Halkla İlişkiler Komisyonuna Sunay Yarar, Adil kırgöz, Ahmet Canseven aday olduklarını meclise duyurdu.

 

Kullanılan oy 16,Geçerli zarf 16, Geçerli oy 13, boş oy 3 olarak tespit edilmiştir.

 

Gizli oy açık tasnif sonucu yapılan oylamada; Sunay Yarar 13 oy, Adil Kırgöz 13 oy , Ahmet Canseven 13 oy aldıkları tespit edilmiştir.

 

Halkla İlişkiler Komisyonuna Sunay Yarar,Adil Kırgöz,Ahmet Canseven seçilmişlerdir.

 

İsimlendirme Komisyonuna Ahmet Canseven ,Hasan Aksoy, Çiğdem Elibol, Evren Evenesoğlu  aday olduklarını  meclise duyurdu.

 

Kullanılan oy 16,Geçerli zarf sayılı 16, Geçerli oy 13,boş oy 3 olarak tespit edilmiştir.

 

Gizli oy açık tasnif sonucu yapılan oylamada İsimlendirme Komisyonuna Ahmet Canseven 13 oy, ,Hasan Aksoy 13 oy ,Çiğdem Elibol 13 oy ,Evren Evenesoğlu 13 oy aldıkları tespit edilmiştir.

 

İsimlendirme Komisyonuna Ahmet Canseven, Hasan Aksoy, Çiğdem Elibol, Evren Evenesoğlu seçilmişlerdir.

 

Eğitim,Kültür ve Sanat Komisyonuna  Çiğdem Elibol ,Evren Evrenesoğlu, Nazire Kösten aday olduklarını meclise duyurdu.

 

Kullanılan oy 16,Geçerli zarf 16, Geçerli oy 13, boş oy 3 olarak tespit edilmiştir.

 

Eğitim,Kültür ve Sanat Komisyonuna  Çiğdem Elibol 13 oy,Evren Evrenesoğlu 13 oy Nazire Kösten 13 oy aldıkları tespit edilmiştir.

 

Eğitim,Kültür ve Sanat Komisyonuna  Çiğdem Elibol ,Evren Evrenesoğlu, Nazire Kösten seçilmişlerdir oybirliği  ile karar verildi.        

 

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Mustafa TOSUN Olağan Meclis toplantısının bu günkü gündeminde görüşülecek konu kalmadığını belirterek  meclis toplantısını kapattığını Meclise duyurdu.

 

Meclis saat:16.30’da dağıldı.

 

MECLİS BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKANI                                                 KATİP                                 KATİP

MUSTAFA TOSUN                                            NAZİRE KÖSTEN                 MURAT DURAK

İmza                                                                           İmza                                    İmza

 

 

Aslı Gibidir

Hasan H.ELMA

Yazı İşleri Müdür V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum