Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

11.07.2016 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

11.07.2016 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

11.07.2016 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 11.07.2016 tarihli TEMMUZ ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 11.07.2016 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR,  Engin ÖZKAN, Hüsniye YILDIRIM,  Adil KIRGÖZ, Ahmet CANSEVEN, Gazi AKINCI , M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL’ın toplantıya mazereti nedeniyle katılamadığı, Hasan AKSOY’un toplantıya katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Başkanlıkça oylamaya sunularak mazeretlerin kabulüne Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 01.06.2016 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Önerge verilmediği görüldü.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem maddesi önerisi olmadığı görüldü.

               Başkan Vekilince oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 67

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14/06/2016 tarih ve 252 sayılı “Uluköşk Aile Çay Bahçesi yanında bulunan alanın Balık Pazar Yeri olarak belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; 26/06/2013 tarih ve 109 sayılı karar numarası ile kadın el emeği pazarı olarak belirlenmiş bulunan Uluköşk Aile Çay Bahçesi yanında bulunan alanın ilçemiz balıkçılarının hijyen standartlarına uygun, sağlıklı satış yapabilecekleri Balık Pazar Yeri olarak belirlenmesinin Meclisimizce değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu ve Eğitim-Kültür ve Sanat Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO      : 68

            Gündem gereği 21-23 Temmuz 2016 tarihleri arasında Yunanistan Atina’da düzenlenen “Uluslararası Belediye Başkanları Konferansı” için gönderilen davetiyenin görüşülmesine geçildi. Davetiye okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 21-23 Temmuz 2016 tarihleri arasında Yunanistan Atina’da düzenlenen “Uluslararası Belediye Başkanları Konferansı”na Belediye Başkanı Mustafa TOSUN ve Belediyemiz personeli Gönenç TURAN’ın katılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 69

            Gündem gereği Dikili Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün Belediyemize hitaben yazdığı “Taşınmaz Mal Satış Komisyonu seçimi” ile ilgili yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Dikili Mal Müdürlüğünce 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre 2016 yılında yapılacak gayrimenkul satışlarında, anılan yasanın 90.maddesi uyarınca teşekkül ettirilecek “Satış Komisyonu”nda üye olarak görev yapmak üzere Asil Üye Adil KIRGÖZ, Yedek Üye Gazi AKINCI Oy Birliği ile seçilmişlerdir.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 70

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/06/2016 tarih ve 266 sayılı “Gökçeağıl KTK, Çukuralan KTK, Kocaoba KTK-I, Kocaoba KTK-II, İslamlar KTK özel ağaçlandırma projesine ait iş ve işlemleri yürütecek kişi veya kişilere yetki belgesi ile yetkilendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Bergama Orman İşletme Müdürlüğünün yazısına istinaden Gökçeağıl KTK, Çukuralan KTK, Kocaoba KTK-I, Kocaoba KTK-II, İslamlar KTK özel ağaçlandırma projesine ait iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürü Tamer KURNAZ’ın yetkilendirilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO      : 71

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/06/2016 tarih ve 272 sayılı “14 adet otobüs durağı, 13 adet raket, 1 adet mega light, 1 adet reklam kulesi, 10 adet billboard kullanım ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO      : 72

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/06/2016 tarih ve 259 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/l” maddesine dayanılarak Belediyemiz 3.derece Mühendis kadrosunda görev yapan Behzat KOCAVARDAR 27.05.2016 tarihinde 1. Derecenin 1. Kademesine yükseldiğinden 3. Derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1. Derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine, 7. Derece Tekniker Kadrosunda görev yapan Erhan YAPAR 02.05.2016 tarihinde 4. Derecenin 1. Kademesine yükseldiğinden  7. Derecenin iptal edilerek yerine 3. Derece Tekniker Kadrosunun ihdasına, 5. Derece Tekniker kadrosunda görev yapan Yelda SOYDEMİR 05.04.2016 tarihinde 4. Derecenin 1. Kademesine yükseldiğinden 5. Derece tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 3. Derece Tekniker kadrosunun ihdasına, 7. Derece Tekniker kadrosunda görev yapan Egemen BÖLÜKOĞLU 03.07.2016 tarihinde 4. Derecenin 1. Kademesine yükseldiğinden 7. Derece tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 3.

Derece Tekniker kadrosunun ihdasına, Norm kadro cetvelinde boş bulunan 1. Derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 5. Derece mimar kadrosunun ihdasına,5. Derece Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek yerine 9. Derece Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Kadrosunun ihdasına Oy Birliği ile karar verilerek hazırlanan Cetvel karar ekinde sunulmuştur.

 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 73

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/06/2016 tarih ve 201 sayılı “Türkiye Windsurf Ligi ve Türkiye Basketbol Federasyonu 3x3 Türkiye Turu” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, ilçemizin turizm ve tanıtımına katkı sağlayacak olan Türkiye Windsurf ligi Dikili Etabının 28-31 Temmuz tarihleri arasında Çandarlı Doğu Plajında yapılması ve TBF 2016 3x3  Türkiye Turu yaz dönemi Dikili Etabının 6-7 Ağustos 2016 tarihlerinde Dikili Atatürk Meydanında yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO      : 74

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2016 tarih ve 3281 sayılı “Bademli Mahallesi 231 ada 1 parsel Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Katkı Payı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Dikili İlçesi Bademli Mahallesinde yer alan 231 ada 1 parseldeki yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yaptırılarak İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilerek onaylatılması ve söz konusu projelerin yaptırılması işi kapsamında 22/08/2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait

 

Katkı Payına Dair Yönetmelik”in 7.maddesi gereği İzmir Valiliği tarafından proje bedellerinin %95’i oranına kadar verilecek olan katkı payının kullanılması için Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesi Belediyemiz Meclisince görüşülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/c” maddesi gereği Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 75

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29/06/2016 tarih ve 194 sayılı “Hibe edilen kamyonet” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2016 tarih ve 97509404.301.05.545 sayılı kararı ile, mülkiyeti Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğüne ait 35 P 0866 plaka nolu 1 adet 2004 model, BMC marka, L 60 tip kamyonetin Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine karar verildiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, söz konusu aracın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince bedelsiz olarak hibesinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 76

            Gündem gereği İmar Komisyonunun “İsmetpaşa Mahallesi 34 ada 20 parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili Komisyon kararı geldiği şekliyle Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 77

            Gündem gereği İmar Komisyonunun “İsmetpaşa Mahallesi 133 ada 18 parsel Belediye hissesinin satışı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili Komisyon kararı geldiği şekliyle Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

           Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.        

 

 

    Evren EVRENOSOĞLU                Murat DURAK                        Nazire KÖSTEN

        Belediye Başkan V.                     Meclis Kâtibi                             Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum