Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

11.05.2020 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

11.05.2020 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 11.05.2020 tarihli I. Olağanüstü Meclis Toplantısı I. Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 11.05.2020 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Sosyal Tesislerinde toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ,  Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ’ nin bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tamamının toplantıya katılım sağladığı görüldü. Gündemim III. maddesi, mazeret bildiren meclis üyesi bulunmadığından geçildi. Gündemin IV. maddesi gereğince 04/03/2020 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 63

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30/04/2020 tarih ve 4631 sayılı "2019 Mali Yılı Kesin Hesabı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 64

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/04/2020 tarih ve 4623 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre 510.05.03.5.5.02 Temizlik İşleri Müdürlüğü Taşıt Kiralaması Giderleri kalemindeki 500.000,00.-TL. ödeneğin, 139.05.06.1.4.01 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kara Taşıt Alımları gider kalemine bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına, araç kiralamasının devam edilmesi yönündeki düşüncelerine dayanılarak Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ' nin Red Oy kullanmalarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 65

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 25/03/2020 tarih ve 3806 sayılı “Sebze-meyve pazarı kurulması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilçemizde özellikle yaz sezonunda nüfus yoğunluğu ile beraber ihtiyaçların artması göz önünde bulundurularak, ilçemiz İsmetpaşa Mahallesi Burmalı Çeşme Sokak'ta bulunan açık pazar yeri alanının Cumartesi günleri sebze ve meyve pazarı olarak açılmasına ve uygulamanın 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren uygulanmasına  Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 66

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25/03/2020 tarih ve 3807 sayılı “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere temizlik aracı alımı için kredi kullanılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun 10.maddesine dayanılarak belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet panelvan, 5 adet 13+M3 Çöp Kamyonu, 16 adet 8+M3 Çöp Kamyonu, 3 adet Kazıcı Yükleyici, 5 adet Çift Kabin Hizmet Aracı, 2 adet 2,5+M3 Çöp Kamyonu, 3 adet Traktör Kasalı, 2 adet 4 Çeker Çift Kabin Pickup, 1 adet binek aracın alınmasına, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ' nin araç kiralamasının devam edilmesi yönündeki düşüncelerine dayanılarak Red Oy kullanmalarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 Belediye Başkanı tarafından, gündemin 1.maddesi olan “2019 Mali Yılı Kesin Hesabı” Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildiğinden, konunun komisyonca değerlendirilip karara bağlanması için Meclise 15 dakika ara verileceği bildirildi.

 

II. OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 11.05.2020 tarihli I. Olağanüstü Meclis Toplantısı I. Birleşimi  Oturum No: 2

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I. Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “2019 Mali Yılı Kesin Hesabı” kararı ile gündemin 5’inci, 6’ncı ve 7’nci maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı

KARAR NO     : 67

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 11/05/2020 tarih ve 36 sayılı “2019 Mali Yılı Kesin Hesabı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 11/05/2020 tarih ve 36 sayılı "2019 Mali Yılı Kesin Hesabı" hakkındaki kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.    

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 68

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/04/2020 tarih 4630 sayılı “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere temizlik aracı alımı için kredi kullanılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/d" maddesine dayanılarak yurtiçi bankalardan faiz/kar payı hariç 5.000.000,00.- TL (Beşmilyon) TL kredi kullanılması için diğer kurumlardan gelen  payların temlik gösterilerek kredi  alınmasına ve  Belediye Başkanımız Adil KIRGÖZ’ e yetki verilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ' nin Red Oy kullanması sonucu Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 69

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 04/05/2020 tarih ve 4666 sayılı “İptal-İhdas ve çalıştırılacak sözleşmeli personel ücretleri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre,  4. Derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 7. Derece Şehir Plancısı kadrosunun ihdas edilmesine, ayrıca ihdası yapılacak olan Şehir Plancısı kadrosunun da ve Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 5.Derece Mimar kadrosunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge ekindeki cetvelde gösterilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinden taban ücretlerin belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 70

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/03/2020 tarih ve 51 sayılı “İmar planında Sağlık Ocağı olarak planlı olan Çandarlı Mahallesi 1610 ada 27 parseldeki hissemizin Maliye Hazinesine devri” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 16/03/2020 tarih ve 51 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

 

 

                Adil KIRGÖZ                               Ali KARAKUŞ                Nail ÇAĞLIYAN

             Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                     Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum