Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

10.11.2017 TARİHLİ II. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

10.11.2017 TARİHLİ II. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

  10.11.2017 TARİHLİ II. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 10.11.2017 tarihli II. Olağanüstü Meclis Toplantısı

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 10.11.2017 Cuma günü saat 13:00’de Belediye Başkanlık Odasında toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Engin ÖZKAN, Hakan BAŞARAN, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Seyfettin UYSAL ve M.Önder AKŞENGÜR’ün mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları, Nazire KÖSTEN’in ise toplantıya katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 01.11.2017 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.  

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 153

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 06/11/2017 tarih ve 418 sayılı "2018-2019-2020 yılları için hazırlanan bütçenin Red-İadeler Bölümünün gelir bütçemizden kaldırılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı ve eki okundu, incelendi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 154

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 06/11/2017 tarih ve 255 sayılı "Seyfettin UYSAL'ın partiden istifa etmesi üzerine, üye olduğu İhtisas Komisyonlarına yeni üye seçimi yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

           İlgi yazıdan; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 4.fıkrasında; "Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır." denildiği görülmüştür.

          Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Seyfettin UYSAL'ın partiden istifa ettiği ve istifasının İlçe Başkanlığınca kabul edildiğine dair 02/11/2017 tarih ve 143 sayılı Cumhuriyet Halk Partisi Dikili İlçe Başkanlığı yazısına istinaden, Seyfettin UYSAL'ın üye olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu ve Eşitlik Komisyonu'na Bir üye seçimi yapılması gerektiği görülmüştür.

           Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 4.fıkrasına dayanılarak Meclisimizce, ilgili komisyonlara bir üye seçimi yapılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

          Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu için bir üyenin seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Evren EVRENOSOĞLU'nun 8 Oy ve 2 Boş oy kullanıldığı tespit edildi. Evren EVRENOSOĞLU Plan ve Bütçe Komisyon üyesi olarak seçilmiştir.

          Meclisimizce Çevre ve Sağlık Komisyonu için bir üyenin seçimine geçildi. Yapılan seçimde; EVRENOSOĞLU'nun 8 Oy ve 2 Boş oy kullanıldığı tespit edildi. Evren EVRENOSOĞLU Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi olarak seçilmiştir.

          Meclisimizce Gençlik ve Spor Komisyonu için bir üyenin seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Hakan BAŞARAN'ın 8 Oy ve 2 Boş oy kullanıldığı tespit edildi. Hakan BAŞARAN Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak seçilmiştir.

          Meclisimizce Halkla İlişkiler Komisyonu için bir üyenin seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Çiğdem ELİBOL 8 Oy ve 2 Boş oy kullanıldığı tespit edildi. Çiğdem ELİBOL Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi olarak seçilmiştir.

          Meclisimizce Eşitlik Komisyonu için bir üyenin seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Engin ÖZKAN 8 Oy ve 2 Boş oy kullanıldığı tespit edildi. Engin ÖZKAN Eşitlik Komisyonu üyesi olarak seçilmiştir.

 

II.OTURUM:

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 155

          Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 10/11/2017 tarih ve 11 sayılı "2018-2019-2020 Yılları Tahmini Bütçeleri" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu ve incelendi.

          İlgili Komisyon Kararında; "Belediye Meclisimizce 1011.2017  tarih ve 153 sayılı Meclis Kararı ile 2018-2019-2020 Yıllar Tahmini Gelir bütçesi Red-İadeler bölümünün bütçeden kaldırılması, Plan Bütçe Komisyonuna incelenmek üzere havale edilmiş olup, Komisyonumuzun incelemesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

            Belediyemizin 2018-2019-2020 yılı Bütçesinin Bütçe fonksiyon kodları ve standart harcama kalemleri ekleri ve düzeltmeleri ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer mevzuata uygun olarak hazırlandığı,

            Gelirlerin yasal dayanakları ile birlikte gösterildiği,

   

2018-2019-2020 YILLI ÇOKLU YILLAR GİDER BÜTÇESİ

 

   

EKO.KOD

AÇIKLAMA

2018

2019

2020

I

II

1

 

Personel Giderleri

13.631.000,00

14.176.240,00

14.743.289,60

1

1

Memurlar

6.010.000,00

6.250.400,00

6.500.416,00

1

2

Sözleşmeli Personel

1.642.000,00

1.707.680,00

1.775.987,20

1

3

İşçiler

5.741.000,00

5.970.640,00

6.209.465,60

1

4

Geçici personel

53.000,00

55.120,00

57.324,80

1

5

Diğer Personel

185.000,00

192.400,00

200.096,00

2

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına De

2.326.000,00

2.419.040,00

2.515.801,60

2

1

Memurlar

727.000,00

756.080,00

786.323,20

2

2

Sözleşmeli Personel

367.000,00

381.680,00

396.947,20

2

3

İşçiler

1.232.000,00

1.281.280,00

1.332.531,20

3

 

Mal ve hizmet alım giderleri

43.184.000,00

44.911.360,00

46.707.814,40

3

1

Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme

21.000,00

21.840,00

22.713,60

3

2

Tüketime yönelik mal ve malzem

5.934.000,00

6.171.360,00

6.418.214,40

3

3

Yolluklar

86.000,00

89.440,00

93.017,60

3

4

Görev giderleri

2.349.000,00

2.442.960,00

2.540.678,40

3

5

Hizmet alımları

28.905.000,00

30.061.200,00

31.263.648,00

3

6

Temsil ve tanıtma giderleri

700.000,00

728.000,00

757.120,00

3

7

Menkul mal,gayrimaddi hak alım

2.527.000,00

2.628.080,00

2.733.203,20

3

8

Gayrimenkul mal bakım ve onar

2.662.000,00

2.768.480,00

2.879.219,20

4

 

Faiz giderleri

2.000.000,00

2.080.000,00

2.163.200,00

4

2

Diğer iç borç faiz giderleri

2.000.000,00

2.080.000,00

2.163.200,00

5

 

Cari transferler

2.557.000,00

2.659.280,00

2.765.651,20

5

1

Görev zararları

500.000,00

520.000,00

540.800,00

5

3

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar

602.000,00

626.080,00

651.123,20

5

4

Hane halkına yapılan transferl

755.000,00

785.200,00

816.608,00

5

8

Gelirlerden ayrılan paylar

700.000,00

728.000,00

757.120,00

6

 

Sermaye giderleri

8.312.000,00

8.644.480,00

8.990.259,20

6

1

Mamul mal alımları

845.000,00

878.800,00

913.952,00

6

2

Menkul sermaye üretim giderle

70.000,00

72.800,00

75.712,00

6

3

Gayri maddi hak alımları

301.000,00

313.040,00

325.561,60

6

4

Gayrimenkul alımları ve kamul

334.000,00

347.360,00

361.254,40

6

5

Gayrimenkul sermaye üretim gid

6.762.000,00

7.032.480,00

7.313.779,20

9

 

Yedek ödenekler

7.190.000,00

7.477.600,00

7.776.704,00

9

1

Personel giderlerini karşılama

1.360.000,00

1.414.400,00

1.470.976,00

9

6

Yedek ödenek

5.810.000,00

6.042.400,00

6.284.096,00

9

8

Mülteci ve göçmen giderleri öd

20.000,00

20.800,00

21.632,00

Toplam

79.200.000,00

82.368.000,00

85.662.720,00

 

 

   

2018-2019-2020 YILLARI ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ

   

 

 

           

 

 

GEL.KOD

AÇIKLAMA

2018

2019

2020

 

 

I

II

 

 

1

 

Vergi Gelirleri

31.627.000,00

32.892.080,00

34.207.763,20

 

 

1

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

16.730.000,00

17.399.200,00

18.095.168,00

 

 

1

3

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

1.196.000,00

1.243.840,00

1.293.593,60

 

 

1

6

Harçlar

13.695.000,00

14.242.800,00

14.812.512,00

 

 

1

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

6.000,00

6.240,00

6.489,60

 

 

3

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

11.167.000,00

11.613.680,00

12.078.227,20

 

 

3

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

4.566.000,00

4.748.640,00

4.938.585,60

 

 

3

4

Kurumlar Hasılatı

2.800.000,00

2.912.000,00

3.028.480,00

 

 

3

6

Kira Gelirleri

3.801.000,00

3.953.040,00

4.111.161,60

 

 

4

 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4.490.000,00

4.669.600,00

4.856.384,00

 

 

4

1

Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar

2.000,00

2.080,00

2.163,20

 

 

4

4

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım v

153.000,00

159.120,00

165.484,80

 

 

4

5

Proje Yardımları

4.335.000,00

4.508.400,00

4.688.736,00

 

 

5

 

Diğer Gelirler

19.411.000,00

20.187.440,00

20.994.937,60

 

 

5

1

Faiz Gelirleri

2.000,00

2.080,00

2.163,20

 

 

5

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

17.648.000,00

18.353.920,00

19.088.076,80

 

 

5

3

Para Cezaları

1.755.000,00

1.825.200,00

1.898.208,00

 

 

5

9

Diğer Çeşitli Gelirler

6.000,00

6.240,00

6.489,60

 

 

6

 

Sermaye Gelirleri

12.500.000,00

13.000.000,00

13.520.000,00

 

 

6

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

12.500.000,00

13.000.000,00

13.520.000,00

 

 

8

 

Alacaklardan Tahsilat

5.000,00

5.200,00

5.408,00

 

 

8

1

Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat

5.000,00

5.200,00

5.408,00

 

 

Toplam

79.200.000,00

82.368.000,00

85.662.720,00

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Yılı Ayrıntılı harcama cetvelinin incelenmesi sonucu aşağıdaki gibi olduğu,

 

2018 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

 

 

KURUM:

 

 

EKONOMİK KODLAMA

I. 3 AYLIK

 

II. 3 AYLIK

 

III. 3 AYLIK

 

IV. 3 AYLIK

 

TOPLAM

(OCAK-ŞUBAT-MART)

 

(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)

 

(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)

 

(EKİM-KASIM-ARALIK)

 

I

II

AÇIKLAMA

MİKTAR

ORAN

MİKTAR

ORAN

MİKTAR

ORAN

MİKTAR

ORAN

1

 

Personel Giderleri

 2.044.650,00

 15,00

3.407.750,00 

 

25,00

 

4.770.850,00 

 35,00

3.407.750,00 

 25,00

13.631.000,00 

2

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

 348.900,00

 15,00

581.500,00 

 25,00

814.100,00 

 35,00

581.500,00 

 25,00

2.326.000,00 

3

 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

 6.477.600,00

 15,00

10.796.000,00 

 25,00

15.114.400,00 

 35,00

10.796.000,00 

 25,00

43.184.000,00 

4

 

Faiz Giderleri

 300.000,00

 15,00

500.000,00 

 25,00

700.000,00 

 35,00

500.000,00 

 25,00

2.000.000,00 

5

 

Cari Transferler

 383.550,00

 15,00

639.250,00 

 25,00

894.950,00 

 35,00

639.250,00 

 25,00

2.557.000,00 

6

 

Sermaye Giderleri

 1.246.800,00

 15.00

2.078.000,00 

 25,00

2.909.200,00 

 35,00

2.078.000,00

 25,00

8.312.000,00 

7

 

Sermaye Transferleri

 0,00

 15.00

0,00 

 25,00

0,00 

 35,00

0,00 

 25,00

0,00 

8

 

Borç Verme

 0,00

 15.00

0,00 

 25,00

0,00 

35,00 

0,00 

 25,00

0,00 

9

 

Yedek Ödenekler

 1.078.500,00

 15.00

1.797.500,00 

 25,00

2.516.500,00 

 35,00

1.797.500,00 

 25,00

7.190.000,00 

 

 

GİDER TOPLAMI

 11.880.000,00

 15.00

19.800.000,00 

 25,00

27.720.000,00 

 35,00

19.800.000,00 

 25,00

79.200.000,00 

                                         

 2018 Yılı Finansman programının incelenmesi sonucu aşağıdaki gibi olduğu,

 

2018 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI

 

 

KURUM:

 

 

KODU

I. 3 AYLIK

 

II. 3 AYLIK

 

III. 3 AYLIK

 

IV. 3 AYLIK

 

TOPLAM

(OCAK-ŞUBAT-MART)

 

(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)

 

(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)

 

(EKİM-KASIM-ARALIK)

 

I

II

AÇIKLAMA

MİKTAR

ORAN

MİKTAR

ORAN

MİKTAR

ORAN

MİKTAR

ORAN

1

 

Vergi Gelirleri

 7.906.750,00

25,00 

11.069.450,00 

35,00 

4.744.050,00 

15,00 

7.906.750,00 

25,00 

31.627.000,00 

3

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 2.791.750,00

25,00 

3.908.450,00 

35,00 

1.675.050,00 

15,00 

2.791.750,00 

25,00 

11.167.000,00 

4

 

Alınan Bağış ve Yardımlar

 1.122.500,00

25,00 

1.571.500,00 

35,00 

673.500,00 

15,00 

1.122.500,00 

25,00 

4.490.000,00 

ile Özel Gelirler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Diğer Gelirler

 4.852.750,00

25,00 

6.793.850,00 

35,00 

2.911.650,00 

15,00 

4.852.750,00 

25,00 

19.411.000,00 

6

 

Sermaye Gelirleri

 3.125.000,00

25,00 

4.375.000,00 

35,00 

1.875.000,00 

15,00 

3.125.000,00 

25,00 

12.500.000,00 

 8

 

Alacaklardan Tahsilat

 1.250,00

25,00 

1.750,00 

35,00 

750,00 

15,00 

1.250,00 

25,00 

5.000,00 

 

 

GELİR TOPLAMI

 19.800.000,00

 

27.720.000,00 

 

11.880.000,00 

 

19.800.000,00 

 

79.200.000,00 

                           

  

2018 Gelir Bütçesinde yer alan 5.000,00 TL sı Red-İade bölümü toplam alınırken sehven (+) ve (-) olarak değerlendirildiğinden gelir bütçesi 79.200.000,00 TL olarak bağlandığı, fakat, Gelir bütçesi Mahalli İdareler Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereği Red-iadelerin incelemesi sonucu Gelir Bütçesi 79.195.000,00 TL sı olarak değerlendirileceğinden 2018-2019-2020 Yılları için hazırlanan bütçenin red-iadeler bölümünün gelir bütçemizden kaldırılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün raporu ve komisyonumuza havale edilen meclis kararı doğrultusunda  Gelir ve Gider Bütçesi tekrar incelenmiş,  Red-İadeler Bölümün kaldırılarak ,  2018 Mali Yılı Gider ve Gelir Bütçesi DENK BÜTÇE olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, iş bu komisyon raporu tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz."denilmektedir.
           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 10/11/2017 tarih ve 11 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

             Mustafa TOSUN                         Murat DURAK                 Sunay YARAR  

            Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                   Meclis Kâtibi

 

                            

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum