Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

10.06.2019 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

10.06.2019 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 10.06.2019 tarihli HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 10.06.2019 Pazartesi günü saat 14:00’de Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Çiler GÜREL, Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı, Latif YABAŞ’ın gündemin “Komisyonlardan gelen kararlar” başlığı altındaki 3.maddenin görüşülmesi sırasında toplantıya katıldığı görüldü. Gündemin III. Maddesine geçildiğinde, mazeret bildiren olmadığı görüldüğünden diğer maddeye geçildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 02/05/2019 tarihli Mayıs Ayı I.Birleşim ve 06/05/2019 tarihli II.Birleşimine ait toplantı tutanaklarında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanınca soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisi verilmediği tespit edildi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 70

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 16/05/2019 tarih ve 37 sayılı “Şafak Pavey Gençlik Merkezi’nin isminin değiştirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 71

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24/05/2019 tarih ve 223 sayılı “Tam Zamanlı Jeoloji Mühendisi ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemizde 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince Norm Kadro cetvelinde boş bulunan 3.derece Mühendis kadrosunda Tam Zamanlı Jeoloji Mühendisi çalıştırılmasına, Jeoloji Mühendisi kadrosunda çalıştırılacak sözleşmeli personel ücretinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge ekindeki cetvelde gösterilen ücretlerden taban ücretin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR  NO    : 72

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 21/05/2019 tarih ve 165 sayılı “Çocuk Bilim Evi isminin, Şafak Pavey Gençlik Merkezi ve Bilim Evi” olarak değiştirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu’na havalesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 73

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/05/2019 tarih ve 141 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların kiralama sürelerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemize ait taşınmazların (tarla, zeytinlik, dükkan vs.) kiralama sürelerinin, taşınmazların özelliğine göre 10 yılı geçmemek üzere belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 74

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/05/2019 tarih ve 3391 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 453 ada etüdü” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havalesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 75

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 28/05/2019 tarih ve 179 sayılı “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif hobi ve müzik etkinliklerinden alınacak aylık hizmet bedelinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 76

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/05/2019 tarih ve 3560 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 8 ada 3 parsel imar durumu” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havalesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 77

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 31/05/2019 tarih ve 41 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sosyal Tesisler Restaurantı, Gençlik Merkezi ve beach kafelerimizde satılan ürünlerin fiyatlarının değiştirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 78

            Gündem gereği Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 31/05/2019 tarih ve 112 sayılı “Sermaye artırımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            07/02/2019 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararı ile 1.500.000,00.-TL. sermaye artırımı kararı alındığı fakat şirketin 2.000.000,00.-TL. sermaye artırımına ihtiyaç duyduğundan, 29/04/2019 tarihli şirketin Olağan Genel Kurulunda 2.000.000,00.-TL. sermaye artırımı yapıldığı görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/i” maddesine dayanılarak 500.000,00.-TL. daha sermaye artırımı yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 79

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 21/05/2019 tarih ve 164 sayılı “Çandarlı düğün salonu” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Belediyemize verilen toplu imzalı dilekçede; Çandarlı Mahallesi sakinleri olarak yazlık düğün salonu olarak kullanılan Çandarlı Pinea Garden düğün salonunun değiştirilerek Çandarlı Hizmet Binası arkasındaki park içerisinde yer alan yazlık salonun tekrar aktif haline getirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Mevcut kullanılan yazlık düğün salonunun hali hazırda inşaat halinde olması nedeni ile ihtiyaca cevap vermediği, alanda tuvalet sorununun bulunduğu yine bu yerin aşırı derecede rüzgar aldığı ve yerleşim yerine çok uzak olduğu görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; talep uygun bulunarak Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binası arkasındaki park içerisinde yer alan yazlık düğün salonunun tekrar aktif hale getirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 80

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 14/05/2019 tarih ve 6 sayılı “Çandarlı Mahallesi 645 ada 11,12,13,14,15,16 parseller, 643 ada 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 parseller, 661 ada 1,2,3,4 parseller, 664 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller, 670 ada 1 parsel ve 601 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsellerde imar durumu, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm işlemlerin durdurulması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 14/05/2019 tarih ve 6 sayılı kararında, Çandarlı Mahallesi 645 ada 11,12,13,14,15 ve 16 parseller, 643 ada 13,14,15,16,17,18,19,20,21 ve 22 parseller, 661 ada 1,2,3 ve 4 parsel, 664 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parsel, 670 ada 1 parsel ve 601 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsellerde Karayollarının hazırladığı projenin onaylanıp, kamulaştırma programı hazırlanıncaya kadar vatandaş mağduriyetine sebebiyet vermemek adına imar durumu, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm işlemlerin durdurulmasına Oy Birliği ile karar verildiği görülerek, İmar Komisyonu’nun 14/05/2019 tarih ve 6 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 81

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 7 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21 parseller” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 7 sayılı kararında özetle,  01/08/2012 yılı Onaylı Dikili Revizyon İmar Planı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kurum görüşüne uyulması gerektiği şeklinde komisyonca 5 ve 21 parsellerin tevhit edilerek birlikte yapılaşmasına Oy Birliği ile karar verildiği görülerek, İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 7 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 82

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 8 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1524 ada 9, 8 ve 7 parsellerin imar durumu” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 8 sayılı kararında özetle; imar planı örneği, kadastral pafta örneği, plan notları paftası ve ilgili parsellerin terklerden sonra oluşan parsel cephe mesafelerini gösteren kroki ve imar adasının geçmiş dönem yapılaşma durumları incelenmiş olup, 1524 ada 9 parselin onaylı imar planına göre tek başına yapılaşmasına oy birliği ile karar verildiği, 7 ve 8 parsellerde kullanılmakta olan yapıların olduğu, bu sebep ile 9 nolu parsel ile ilişkilendirildiğinde tüm parsellerde mağduriyet doğuracağından dolayı 7 ve 8 nolu parselin ileriki dönemlerde talep olması dahilinde terkleri yapıldıktan sonra tevhit edilerek o dönemki yönetmelikler çerçevesinde birlikte yapılaşmasına Oy Birliği ile karar verildiği görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 8 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 83

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 9 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 40 ada 21 ve 25 parseller” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 9 sayılı kararında özetle; komisyonca arazi üzerinde yapılan inceleme sonucunda ada bazındaki yapıların durumu, sokak silueti, hava koridoru göz önünde bulundurulduğunda, 40 ada 21 ve 25 parselin ayrı ayrı yapılaşmasına Oy Çokluğu ile karar verildiği, muhalefet şerhi olarak Semih YALIN tarafından yoğunluğun arttırılmaması kaydıyla tevhid ve devamında tek kitle yapılacağı görüşü sebebiyle muhalefet şerhi konulduğu görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 28/05/2019 tarih ve 9 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

            İsimlendirme Komisyonu’na havale edilen gündemin 3.maddesi ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 8.maddesinin konuların aciliyet göstermesi sebebi ile ilgili komisyonlarca görüşülerek karara bağlanması için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturuma ara verildi.

Dikili Belediye Meclisi’nin 10.06.2019 tarihli HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi Oturum No:2

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 84

            Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu’nun 10/06/2019 tarih ve 2 sayılı “Çocuk Bilim Evi isminin Şafak Pavey Gençlik Merkezi ve Bilim Evi olarak değiştirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            İlgili Komisyon kararında, Çocuk Bilim Evi isminin “Şafak Pavey Gençlik Merkezi ve Bilim Evi” olarak değiştirilmesi uygun görüldüğünden meclisimizce yapılan görüşmelerde, İsimlendirme Komisyonu’nun 10/06/2019 tarih ve 2 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 85

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10/06/2019 tarih ve 7 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesine bağlı bulunan Sosyal Tesisler Restaurantı, Gençlik Merkezi ve beach kafelerimizde satılan ürünlerin fiyat değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            İlgili komisyon kararında, karar ekinde sunulan cetveldeki ücretlerin belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildiği görülerek, meclisimizce yapılan görüşmelerde, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10/06/2019 tarih ve 7 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturuma son verildi.

 

             Adil KIRGÖZ                          Ali KARAKUŞ                   Nail ÇAĞLIYAN

          Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                      Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum