Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

09.10.2020 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

09.10.2020 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

 09.10.2020 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 09.10.2020 tarihli EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 09.10.2020 Cuma günü saat 16:30’da Belediye Düğün ve Konferans Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve  Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hakan Yıldırım DEMİR ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeretler Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 07/10/2020 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimine ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü.

Gündemin V. ve VI. maddeleri gereği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşiminde görüşülerek II.Birleşime havale edilen komisyon kararlarının görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 168

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 22 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3402 Sayılı Ek-1 Sayısallaştırma Çalışması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 22 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 169

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 23 sayılı "Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili komisyon kararında özetle; “01.07.2020 tarih ve 121 sayılı  Dikili Belediye Meclis Kararı ile alınan “Meyilli arazilerde oluşan bodrum katlar, İmar Kanunu ve yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.' şeklinde oy birliği ile karar verilen plan notunun revizyonu aynı kalmak koşuluyla” sehven  yapılan hata düzeltilmiş ve 01.07.2020 tarih ve 121 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararının iptal edilerek düzeltilmiş şekliyle alınan kararın uygunluğuna Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 08/10/2020 tarih ve 23 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 170

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 24 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait olan ve mera vasıflı İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 44 parselde su deposu yapılabilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne mera vasfından çıkartılmasına ilişkin tahsis işlemi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; “İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 44 sayılı 1.110.940,00 m2 yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazın yaklaşık 24.000,00 m2 lik alanında su deposu yapılabilmesi için tahsisine yönelik mera vasfının değiştirilmesine ilişkin; mera başvuru dosyasının hazırlanması, ot bedelinin yatırılması, mevcut imar planlarında değişiklik yapılması ve ilave imar planı hazırlanması ve başvuru işlemlerinin tamamlanması sonrasında ilgili alanın tescil edilmesinden sonra oluşacak mülkiyet değişikliğine ilişkin işlemlerin yürütülmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 24 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 171

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 16 sayılı "2021 Yılı Ücret Tarifesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında; "Belediye Meclisimizce 07.10.2020 tarihindeki Meclis Toplantısı I.Birleşimde 2021-2022-2023 Yıllar Tahmini bütçesi eki olan ve Plan Bütçe Komisyonuna incelenmek üzere havale edilen Ücret tarife cetvelinin komisyonumuzun incelemesi sonucunda ücret tarifesinin hazırlandığı şekliyle kabulüne, Azam Ziya GÜÇ’ün karar ekinde sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücretleri hakkındaki şerhine istinaden Red Oy kullanması sonucu mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak 08/10/2020 tarih ve 16 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ve karar eki olan cetveller Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir. 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 172

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 17 sayılı "2021 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

      İlgili Komisyon Kararında; "Belediye Meclisimizce 07.10.2020 tarihindeki Meclis Toplantısı I.Birleşimde görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna incelenmek üzere havale edilen 2021 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi, komisyonumuzun incelemesi sonucunda Azam Ziya GÜÇ’ün 2020 yılında uygulanan ücretlerin 2021 yılında da geçerli olması düşüncesine istinaden Red Oy kullanması sonucu mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak 08/10/2020 tarih ve 17 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ve eklerinin komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 173

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 18 sayılı "2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.maddesine istinaden oylama yapıldı.

 İlgili Komisyon Kararı madde madde okundu.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.maddesine istinaden madde madde okunarak ve ad belirtilerek oylanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 18 sayılı "2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı" kararı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                           Nail ÇAĞLIYAN

              Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi    

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum