Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

09.08.2019 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

09.08.2019 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 09.08.2019 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 09.08.2019 Cuma günü saat 09:00’de Belediye Başkanlık Odasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tamamının katılım sağladığı görüldü. Gündemin III. Maddesine geçildiğinde, katılım tam olduğundan mazeret de olmadığı görüldü. Gündemin IV.Maddesi gereğince 07/08/2019 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclisi II.Birleşimine ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanınca soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak Ağustos Ayı I.Birleşiminde görüşülerek II.Birleşime havale edilen komisyon kararlarının görüşülmesine geçildi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.      

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 112

      Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 08/08/2019 tarih ve 16 sayılı "Kent meydanı (park) alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
       İmar Komisyonu'nun ilgili kararında; "Dikili Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşiminde görüşülerek komisyonumuza havale edilen “Kent meydanı (park) alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki dosya komisyonumuzca incelenmiştir.

       Dikili Kent Meydanı niteliği taşıyan bu alanda, yaya sirkülasyonu yoğun olup, 33 adanın kent meydanına komşu parsellerinde zemin katta ticaret kullanımlarının mevcut olduğu ve mevcut onaylı uygulama imar planına göre cephe alamadığı gözlenmiştir.

       Bu nedenle kent meydanının 33 adaya bakan cephesinde yaya sirkülasyonunun engellenmemesi amacıyla kent meydanının niteliğini bozmayacak, ticaret kullanımlarının cephe alacak şekilde sadece yaya kullanımına açık olan 7 metrelik yol oluşturulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilmektedir.
       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 08/08/2019 tarih ve 16 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

Belediye Başkanınca Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının II.Birleşimi gündeminde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturuma son verildi.

 

             Adil KIRGÖZ                          Ali KARAKUŞ                   Nail ÇAĞLIYAN

         Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                      Meclis Katibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum