Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.12.2022 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

07.12.2022 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.12.2022 tarihli ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.12.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binasında toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hakan Yıldırım DEMİR’in mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı, Nihat ÇİFTÇİ’nin ise gündemin 3.maddesinin görüşüldüğü sırada toplantıya katılım sağladığı tespit edildi. Gündemin III. maddesi gereği toplantıya katılamayan Hakan Yıldırım DEMİR’in mazereti mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin IV. maddesi gereğince 02/11/2022 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi. Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem maddesi önerisinin sunulmadığı tespit edildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 149

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 23/11/2022 tarih ve 39929 sayılı "Mülkiyeti İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait İsmetpaşa Mahallesi 41 ada 372 parselde 968,49 m2 yüzölçümlü belediye hissemizin, spor salonu yapımı için İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bedelsiz devri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir spor salonu yapımı için İsmetpaşa Mahallesi 41 ada 372 parsel 32.073,91 m2 yüzölçümlü taşınmazda 49563/1641398 payda oranıyla 968,49 m2 hissemizin İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bedelsiz devrinin yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "75/d" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 150

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 23/11/2022 tarih ve 39990 sayılı "Bütçe içi aktarma" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 151

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 23/11/2022 tarih ve 39987 sayılı "Belediyemizin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere iç borçlanma yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 152

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 23/11/2022 tarih ve 39989 sayılı "Belediyemizin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere iç borçlanma yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 153

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 29/11/2022 tarih ve 40358 sayılı "Çandarlı Mahallesi 535 ada 7 parsel arsa nitelikli taşınmazda 41,81 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 154

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 29/11/2022 tarih ve 40359 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1703 ada 21 parsel avlulu kargir ev ve arsası nitelikli taşınmazda 124,72 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazsının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 155

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 29/11/2022 tarih ve 40360 sayılı "Bademli Mahallesi 217 ada 4 parsel arsa nitelikli taşınmazda 135,53 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.   

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 156

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 29/11/2022 tarih ve 40361 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 148 ada 9 parsel 709,03 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 157

Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 01/12/2022 tarih ve 40605 sayılı "Park alanlarının isimlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 158

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/11/2022 tarih ve 40051 sayılı "Çandarlı Mahallesi 378 ada 1 parsel plan tadilatı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 159

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/11/2022 tarih ve 40117 sayılı "Çandarlı Mahallesi içerisinde yer alan 511, 512, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529 adalara yönelik plan notu önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 160

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23/11/2022 tarih ve 39988 sayılı "İsmetpaşa ve Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 161

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/11/2022 tarih ve 40229 sayılı "Katıralanı Mahallesi'ndeki köy dokusunu korumak ve yaşatmak amacı ile yeni yapılacak yapılara standart getirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 162

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/11/2022 tarih ve 40230 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 44 parsel numaralı taşınmazda Milli Kriptolu DMR Telsiz Haberleşme İstasyonu kurulması amacı ile tahsis ve ifraz yapılması talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 163

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/12/2022 tarih ve 40608 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 24 parsel ve çevresi imar planı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 164

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2022 tarih ve 19 sayılı "2023 yılında uygulanacak olan ücret tarifesine eklenecek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücretleri" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

İlgili Komisyon Kararında; "Belediyemiz tarafından uygulanacak olan ve 2023 yılı tahmini bütçesinin eki niteliğini taşıyan ve 2023 yılı içinde uygulanacak olan ücret tarifesine ek olarak hazırlanan ve karar ekinde sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait ücret tarifesi cetvelinin kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2022 tarih ve 19 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak belediyemiz tarafından uygulanacak olan ve 2023 yılı tahmini bütçesinin eki niteliğini taşıyan ve 2023 yılı içinde uygulanacak olan ücret tarifesine ek olarak hazırlanan ve karar ekinde sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait ücret tarifesi cetvelinin kabulüne Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO    : 165

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2022 tarih ve 20 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 31 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 378 ada 44 ve 45 parsellerin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nu Kararında özetle; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; mülkiyeti belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 378 ada 44 ve 45 parsellerin Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen fiyatlarının, komisyonumuzca da uygun olduğundan satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

İmar Komisyonu Kararında özetle; "İsmetpaşa Mahallesi  378 ada 44 parsel  ve 378 ada 45 parsel  tarla nitelikli taşınmazların  satışında imar yönünden sakınca olmadığına Semih YALIN ve Azam Ziya GÜÇ’ün Red Oy kullanmalarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2022 tarih ve 20 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 31 sayılı kararının, komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mülkiyeti belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 378 ada 44 ve 45 parsellerin satışına Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO    : 166

Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu'nun 07/11/2022 tarih ve 3 sayılı "Deliktaş Mahallesi Cumhuriyet Mevkiinde bulunan park alanının isimlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Deliktaş Mahallesi Cumhuriyet Mevkiinde bulunan park alanının, “Cumhuriyet Parkı” olarak isimlendirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsimlendirme Komisyonu'nun 07/11/2022 tarih ve 3 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/n" maddesine dayanılarak Deliktaş Mahallesi Cumhuriyet Mevkiinde bulunan park alanının "Cumhuriyet Parkı" olarak isimlendirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO    : 167

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 28 sayılı "Yaylayurt Mahalle sınırının revize edilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) Yaylayurt Mahallesi’nin yerleşkesinin bir kısmı Çandarlı Mahallesi kadastral mülkiyet sınırları içinde kalması sebebiyle sehven kadastral mülkiyetler göz önüne alınarak oluşturulan mahalle sınırının, mevcut Yaylayurt Mahallesi yerleşke sınırı dikkate alınarak yeniden mahalle sınırı düzenleme yapma ihtiyacı doğmuş olup, bu ihtiyaca uygun olarak düzenlenen Yaylayurt Mahallesi’nin yeni sınırının uygunluğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/11/2022 tarih ve 28 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, Yaylayurt Mahallesi’nin yerleşkesinin bir kısmı Çandarlı Mahallesi kadastral mülkiyet sınırları içinde kalması sebebiyle sehven kadastral mülkiyetler göz önüne alınarak oluşturulan mahalle sınırının, mevcut Yaylayurt Mahallesi yerleşke sınırı dikkate alınarak yeniden mahalle sınırı düzenleme yapma ihtiyacı doğmuş olduğundan, bu ihtiyaca uygun olarak düzenlenen Yaylayurt Mahallesi’nin yeni sınırının uygunluğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 168

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 29 sayılı "Çandarlı Mahallesi 856-858-860 adaların tamamı ile 857 ada 1-2-7-8-9-10-11-12 parseller ve 859 ada 12-13-14 parsellerin kamulaştırma programından çıkartılması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) Fakat 5 Yıllık İmar Programının yeniden gündeme gelmesinin yaklaşması ayrıca 18.Madde Yönetmeliği’nin Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliği olarak yeniden yayınlanması ile tekrardan Belediye Meclisimizce kamu zararı doğmaması adına kamulaştırma programından çıkartılmasına komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 29 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5 Yıllık İmar Programının yeniden gündeme gelmesinin yaklaşması ayrıca 18.Madde Yönetmeliği’nin Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliği olarak yeniden yayınlanması ile tekrardan Belediye Meclisimizce kamu zararı doğmaması adına Çandarlı Mahallesi 856-858-860 adaların tamamı ile 857 ada 1-2-7-8-9-10-11-12 parseller ve 859 ada 12-13-14 parsellerin kamulaştırma programından çıkartılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/u" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO    : 169

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 30 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 242 ada 21, 36 ve 37 parsellerin tahsisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) İsmetpaşa Mahallesi 242 ada 36 parseldeki 250,76 m⊃2; alanın telsiz verici istasyonu, 37 parseldeki 1243,65 m⊃2;’lik alanın yol olarak kullanılması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine imar yönünden sakınca olmadığına komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 30 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesi ile "75/d" maddelerine dayanılarak, İsmetpaşa Mahallesi 242 ada 36 parseldeki 250,76 m⊃2; alanın telsiz verici istasyonu, 37 parseldeki 1243,65 m⊃2;’lik alanın yol olarak kullanılması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne 20 yıl süreyle tahsis edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 22

KARAR NO    : 170

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 32 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 780 ada 4 ve 5 parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) Öneri plan tadilatında ulaşım sirkülasyonunu bozmadan yaya yolunun azaltılarak söz konusu sorunun çözülmesine yönelik olarak kişilerin mülkiyet hakkının korunması ve buna bağlı konut alanına kazandırılması aynı zamanda Yeşil Alan miktarının ise arttırılmasına yönelik plan tadilatının komisyonumuzca uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 32 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek,  öneri plan tadilatında ulaşım sirkülasyonunu bozmadan yaya yolunun azaltılarak söz konusu sorunun çözülmesine yönelik olarak kişilerin mülkiyet hakkının korunması ve buna bağlı konut alanına kazandırılması aynı zamanda Yeşil Alan miktarının ise arttırılmasına yönelik hazırlanan plan tadilatının uygun olduğu görüldüğünden, İsmetpaşa Mahallesi 780 ada 4 ve 5 parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli plan tadilatının onaylanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 23

KARAR NO    : 171

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 33 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 2008 adada "Yaya Yolu" açılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) Yaya Yolunun kamu yararı doğrultusunda açılması ve sonrası,  mevcut durumda yapılaşmanın olmadığı mülkiyetlerimiz üzerinden tekrar uygulama yapılarak ilgili Plan Notları ve Yönetmelik çerçevesinde yapılaşmaya uygun aynı sayıda tekrar parsel oluşturulması koşuluyla öneri plan tadilatının  uygun olduğuna Semih YALIN ve Azam Ziya GÜÇ’ün Red Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 33 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, öneri plan tadilatında söz konusu ada içerisinde belediye mülkiyeti olan İsmetpaşa Mahallesi 2008 ada 17 ve 12 parsel ile şahıs mülkiyeti olan 1 ve 10 parsellerin arasından 5 m’lik yaya yolu oluşturularak, Çocuk Bahçesi ile Park arasında yer alan  yaya yolunun devamının sağlanması ve doğrudan Otopark Alanına erişimin sağlanması amaçlandığı anlaşıldığından, Yaya Yolunun kamu yararı doğrultusunda açılması ve sonrası,  mevcut durumda yapılaşmanın olmadığı mülkiyetlerimiz üzerinden tekrar uygulama yapılarak ilgili Plan Notları ve Yönetmelik çerçevesinde yapılaşmaya uygun aynı sayıda tekrar parsel oluşturulması koşuluyla öneri plan tadilatının  uygun olduğuna Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 24

KARAR NO    : 172

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 34 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 41 ada 168 ve 202 parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) İlçemiz için gereksinim arz eden spor salonunun yapılmasına yönelik olarak kamu yararı doğrultusunda eski 41 ada 202 ve 168 parseller,  (yeni 41 ada 372 parsel) 01.08.2012 tarih 57 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında 'Spor Tesis Alanı' kullanımında kalmakta olup, yapılaşma koşulu E:0.20 olarak belirlendiği, ancak mevcut imar planında yapılaşma koşulunun yetersiz oluşundan dolayı E: 0.30 olarak belirlenmesine yönelik ve çekme mesafelerinden dolayı yapılması planlanan yapıların konumlandırılamaması nedeniyle çekme mesafesin 3 m’ye düşürülmesine yönelik olarak İsmetpaşa Mahallesi 41 ada 372 parselde hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygunluğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 34 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, ilçemiz için gereksinim arz eden spor salonunun yapılmasına yönelik olarak kamu yararı doğrultusunda eski 41 ada 202 ve 168 parseller,  (yeni 41 ada 372 parsel) 01.08.2012 tarih 57 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında 'Spor Tesis Alanı' kullanımında kalmakta olup, yapılaşma koşulu E:0.20 olarak belirlendiği, ancak mevcut imar planında yapılaşma koşulunun yetersiz oluşundan dolayı E: 0.30 olarak belirlenmesine yönelik ve çekme mesafelerinden dolayı yapılması planlanan yapıların konumlandırılamaması nedeniyle çekme mesafesin 3 m’ye düşürülmesine yönelik olarak İsmetpaşa Mahallesi 41 ada 372 parselde hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğundan onaylanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 25

KARAR NO    : 173

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 35 sayılı "Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) kentsel 3.derece ve 1.derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçidi. 

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mah.) Kentsel, 3.derece Arkeolojik ve 1.derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma  Amaçlı İmar Planı kapsamında yukarıda belirtildiği şekliyle öneri plan notu ilavesinin, öneri plan notu revizyonlarının ve tevhid yapılmasına ilişkin öneri plan notu kararının komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 15/11/2022 tarih ve 35 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) Kentsel, 3.derece Arkeolojik ve 1.derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma  Amaçlı İmar Planı kapsamında İmar Komisyonu'nda belirtildiği şekliyle öneri plan notu ilavesinin, öneri plan notu revizyonlarının ve tevhid yapılmasına ilişkin öneri plan notu kararının uygun olduğundan onaylanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 26

KARAR NO    : 174

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/11/2022 tarih ve 36 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 240 ada 12 parsel malikinin talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) Talep değerlendirilmiş olup, öncelikle yoldan ihdas işleminin belediyemiz adına tescili sağlanarak, talebin ihdas sonrası değerlendirilmesi ve kanuni zayiattan fazla olan kısmın ihdas parselimizle trampa yolu ile takasa gidilebilmesi için talep sahibinin talebini yenilemesi kaydıyla uygulamanın bu şekilde yapılabileceğine oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 16/11/2022 tarih ve 36 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, Gazipaşa Mahallesi 240 ada 12 parsel malikinin talebine yönelik olarak, öncelikle yoldan ihdas işleminin belediyemiz adına tescili sağlanarak, talebin ihdas sonrası değerlendirilmesi ve kanuni zayiattan fazla olan kısmın ihdas parselimizle trampa yolu ile takasa gidilebilmesi için talep sahibinin talebini yenilemesi kaydıyla uygulamanın bu şekilde yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

II.OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.12.2022 tarihli ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: II

            I.Oturumda hazır bulunan meclis üyelerinin II.Oturumda da hazır bulunduğu tespit edildi.

I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 2’nci (Bütçe İçi Aktarma), 3’üncü (Belediyemizin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere iç borçlanma yapılması) ve 4’üncü (Belediyemizin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere iç borçlanma yapılması) maddeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu’nca görüşülerek komisyonca karara bağlandığından, ilgili kararların görüşülmesine geçildi. 

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açıldı.

 

GÜNDEM NO : 27

KARAR NO    : 175

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/12/2022 tarih ve 21 sayılı "Bütçe içi aktarma" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) 2022 yılı mali yılsonunun yaklaşması sebebiyle, müdürlüklerin bazı gider kalemlerinde ödenek fazlası olabileceği düşünülen karar eki listede yer alan toplam 1.930.000,00.-TL. ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetrmeliği’nin 36.maddesi 2.fıkrası 1.bendinde belirtildiği üzere fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyindeki aktarmanın Belediye Meclisi tarafından yapılabileceği belirtildiğinden, karar eki listede yer alan toplam 1.930.000,00.-TL. tutarındaki ödeneklerin aktarılma yapılmasının uygun olduğuna Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oy kullanmalarına karşılık komisyonumuzca Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/12/2022 tarih ve 21 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden,  karar eki listede yer alan toplam 1.930.000,00.-TL. ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi 2.fıkrası 1.bendine ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak aktarma yapılmasına Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 28

KARAR NO    : 176

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/12/2022 tarih ve 22 sayılı "Belediyemizin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere iç borçlanma yapılması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Borçlanma” başlıklı 68.maddesinin “e” bendi “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı, yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir.” şeklinde düzenlenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14.maddesi ile diğer yasal düzenlemeler gereği sunmakla yükümlü olduğumuz kamu hizmetlerini aksatmadan devam ettirebilmek, nakit ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla ve belediyemizin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan 36 aydan az 48 aydan fazla olmamak üzere faiz dahil 16.209.334,31.- (Onaltımilyon ikiyüzdokuzbin üçyüzotuzdört Türk Lirası Otuzbir Kuruş) Türk Lirasına kadar iç borçlanma yapılmasına, borçlanmanın zaman ve şartlarının belirlenmesi ile gerektiği takdirde İller Bankası’ndan gayri nakdi kredi kullanılması veya belediye paylarının temlik verilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi “d” bendi kapsamında uygun olduğundan Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oy kullanmaları sonucu komisyonumuzca Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.    

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/12/2022 tarih ve 22 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, kamu hizmetlerini aksatmadan devam ettirebilmek, nakit ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla ve belediyemizin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan 36 aydan az 48 aydan fazla olmamak üzere faiz dahil 16.209.334,31.- (Onaltımilyon ikiyüzdokuzbin üçyüzotuzdört Türk Lirası Otuzbir Kuruş) Türk Lirasına kadar iç borçlanma yapılmasına, borçlanmanın zaman ve şartlarının belirlenmesi ile gerektiği takdirde İller Bankası’ndan gayri nakdi kredi kullanılması veya belediye paylarının temlik verilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi “d” bendi ve "68/e" maddesine dayanılarak Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 29

KARAR NO    : 177

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/12/2022 tarih ve 23 sayılı "Belediyemizin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir güneş enerji santrali yatırımında kullanılmak üzere iç borçlanma yapılması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Borçlanma” başlıklı 68.maddesinin “e” bendi “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı, yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir.” şeklinde düzenlenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14.maddesi ile diğer yasal düzenlemeler gereği sunmakla yükümlü olduğumuz kamu hizmetlerini aksatmadan devam ettirebilmek, nakit ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla ve belediyemizin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan 36 aydan az 48 aydan fazla olmamak üzere anapara 27.000.000,00.- + Faiz (Yirmiyedimilyon) Türk Lirasının ’u aştığından dolayı borçlanma yapılmasına, zaman ve şartlarının belirlenmesi ile gerektiği takdirde İller Bankası’ndan gayri nakdi kredi kullanılması veya belediye paylarının temlik verilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan borçlanma için gerekli izin işlemlerinin başlanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi “d” bendine dayanılarak Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oy kullanmaları sonucunda komisyonumuzca Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/12/2022 tarih ve 23 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, kamu hizmetlerini aksatmadan devam ettirebilmek, nakit ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla ve belediyemizin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir güneş enerji santrali projesinin yatırımında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan 36 aydan az 48 aydan fazla olmamak üzere anapara 27.000.000,00.- + Faiz (Yirmiyedimilyon) Türk Lirasının ’u aştığından dolayı borçlanma yapılmasına, zaman ve şartlarının belirlenmesi ile gerektiği takdirde İller Bankası’ndan gayri nakdi kredi kullanılması veya belediye paylarının temlik verilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan borçlanma için gerekli izin işlemlerinin başlanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi “d” bendine dayanılarak Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

     

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından 2022 Yılı ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapatılmıştır.

 

 

     Adil KIRGÖZ                                 Doğan İKİZ                            Nail ÇAĞLIYAN

 Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum