Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

07.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

07.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 07.12.2016 tarihli ARALIK ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.12.2016 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Sunay YARAR, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet CANSEVEN, Gazi AKINCI, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN, Adil KIRGÖZ ve Engin ÖZKAN’ın mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Belediye Başkan Vekili tarafından oylamaya sunularak mazeretlerin kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 02.11.2016 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkan Vekili tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkan Vekilince ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün “Çandarlı Hizmet Binası içerisinde yer alan konferans salonuna Vuslat DEMİR isminin verilmesi” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  2. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün “Cumhuriyet Mahallesi 329 Sokakta bulunan parkın isimlendirilmesi” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  3. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün “Gazipaşa Mahallesi Kanlıçukur Mevkii 241 ada 20 parseldeki alanın ağaçlandırılıp Pınar DOĞAN Hatıra Ormanı olarak düzenlenmesi” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Bütçe içi aktarma” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  5. 29-31 Ocak 2017’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan “Çocuklar Radar Altında” konulu Uluslararası NOW Konferansı’na davet yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Belediye Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 119

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/11/2016 tarih ve 466 sayılı “Çandarlı Mahallesi 5159 parsel 267,58 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 579/26758 payda oranıyla 5,79 m² hissemizin, söz konusu taşınmazdaki malik İzkay İnş.Taah.San.Tic.A.Ş. tarafından satın alma talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi 5159 parsel 3194 sayılı Kanunun 17.maddesine göre talep edilen satış işleminin, belediyemiz hissesinin az olması göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/e” maddesine dayanılarak satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 120

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/11/2016 tarih ve 1393 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısı okundu, eki cetvel incelendi.

            İlgi yazıdan; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 16/11/2016 ve 24/11/2016 tarihli yazıları gereği karar ekindeki listede yer alan gider kalemleri için bütçe içi ödenek aktarması yapılmak sureti ile ek ödenek talep edildiği anlaşılmıştır.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 2016 yılı Gider Bütçemiz hazırlanırken 46.35.14.49.04.1.1.5.03.5.1.04 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Gider Kalemine 3.534.000,00.-TL. ödenek verildiği görülerek, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 46.35.14.49.04.1.1.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri Gider Kaleminden, 46.35.14.4.01.3.9.5.03.5.1.04 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Gider Kalemine 1.160.000,00.-TL, 46.35.14.4.01.3.9.5.06.1.5.30 Destek Hizmetleri Hareketli İş Mak. Alımları Gider Kalemine 40.000,00.-TL. olmak üzere toplam 1.200.000,00.-TL.’sının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/b” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO      : 121

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 22/11/2016 tarih ve 212 sayılı “Belediye Sosyal Tesis Reataurantında satışı yapılacak ürünlerin fiyat tarifesi” konulu yazısı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Tesis Restaurantında Tekirdağ 20 cl 55,00.-TL.  ve Yeni Rakı 20 cl 50,00.-TL. olarak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ürün satışının yapılacağı, ürünün büfe ve marketlerde satışının olmadığı belirtilerek, fiyatının Meclisimizce belirlenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili talepte belirtildiği şekilde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tekirdağ 20 cl 55,00.-TL. ve Yeni Rakı 20 cl 50,00.-TL. olarak ücret tarifesinin belirlenmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/f” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO      : 122

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2016 tarih ve 5590 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 40 adadaki yapılaşma koşullarına ilişkin imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 123

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 01/12/2016 tarih ve 26 sayılı “Salihler Mahallesi Aktepe Mevkiinde bulunan 442 ada 1 nolu teknik altyapı parselinin ifrazı için hazırlatılmış olan imar planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, İmar Komisyonunun 01/12/2016 tarih ve 26 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO      : 124

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 01/12/2016 tarih ve 27 sayılı “Salihler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, İmar Komisyonunun 01/12/2016 tarih ve 27 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO      : 125

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02/12/2016 tarih 375 sayılı “Çandarlı Hizmet Binası içerisinde yer alan konferans salonuna Vuslat DEMİR isminin verilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemiz Çandarlı Hizmet Binası içerisinde yer alan konferans salonuna yakın zamanda kaybettiğimiz Türk Sanat Müziği Koro Şefimiz Vuslat DEMİR isminin verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/n” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 126

            Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05/12/2016 tarih ve 462 sayılı “Cumhuriyet Mahallesi 329 Sokakta bulunan parkın isimlendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Cumhuriyet Mahallesi 329 Sokakta bulunan parkın Belediye Meclisimizce görüşülerek Üsteğmen Turhan ÖZCAN Parkı olarak isimlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonuna havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 127

            Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05/12/2016 tarih ve 462 sayılı “Hatıra Ormanı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.       İlgi yazıdan; İlçemiz Gazipaşa Mahallesi Kanlıçukur Mevkii 241 ada 20 parseldeki alanın Belediyemiz Meclisince görüşülerek ağaçlandırılıp Pınar DOĞAN Hatıra Ormanı olarak düzenlenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 128

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/12/2016 tarih ve 1411 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı ve eki okundu, incelendi.

            İlgi yazıdan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06/12/2016 tarihli yazılarında karar ekindeki listede yer alan 46.35.14.02.01.1.1.5.03.6.1.01 Başkanlık Özel Kalem Hizmetleri Temsil Ağırlama ve Tören Fuar Org. Giderleri gider kalemi için bütçe içi ödenek aktarması yapılmak sureti ile ödenek talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 2016 yılı gider bütçemiz hazırlanırken 46.35.14.39.05.06.1.0.5.06.5.2.01 Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Malzemesi Giderleri gider kalemine 2.000.000,00.-TL. ödenek verildiği ve yılı içinde 150.000,00.-TL. ödenek aktarması yapıldığı ve yılı içinde 304.000,00.-TL. harcama yapıldığı ve halen 1.540.000,00.-TL. ödeneğin harcanmadığı tespit edildiğinden, Fen İşleri Müdürlüğü 06.5.2.01 İnşaat Malzemeleri alım giderleri kaleminden 46.35.14.2.01.1.1.5.03.6.1.01 Başkanlık Özel Kalem Hizmetleri Temsil Ağırlama Tören ve Fuar Giderleri gider kalemine 500.000,00.-TL.’sının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/b” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 129

            Gündem gereği 29-31 Ocak 2017’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan “Çocuklar Radar Altında” konulu Uluslararası NOW Konferansı’na davet yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Act.Now tarafından Belediye Başkanlığımıza gönderilen davetiyede; üçüncüsü 29-31 Ocak 2017’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan mülteci çocukların durumu ve kendi ülkelerinde, mülteci olarak yaşadığı ülkelerde, Avrupa yolunda kabul edildikleri ülkelerde karşılaştıkları sorunları mercek altına alacak olan “Çocuklar Radar Altında” konulu Uluslararası NOW Konferansı’na Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un konuşmacı olarak katılımının talep edildiği, seyahat ve ağırlama giderlerinin Act.Now tarafından karşılanacağının belirtildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 29-31 Ocak 2017’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan “Çocuklar Radar Altında” konulu Uluslararası NOW Konferansı’na Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN’un katılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

           

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkan Vekili tarafından oturuma son verildi.

 

           Çiğdem ELİBOL                        Murat DURAK                      Sunay YARAR

         Belediye Başkan Vekili                Meclis Kâtibi                        Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum