Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.10.2022 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

07.10.2022 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

07.10.2022 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarihli EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.10.2022 tarihinde Cuma günü saat 17:30’da Belediye Başkanlık Makamında toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Doğan İKİZ, Hakan Yıldırım DEMİR ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi. Gündemin III. maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin IV.maddesine dayanılarak Komisyonlardan gelen kararların  görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 128

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 22 sayılı "Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarına karşılık, mülkiyeti belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 241 ada 13 parseldeki tarla nitelikli taşınmazın teminat olarak gösterilmesi" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "Mülkiyeti belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 241 ada 13 parseldeki 40.784,00 m⊃2; yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın, belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarına karşılık mal bildiriminde bulunulması amacıyla teminat olarak gösterilmesinin uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

İmar Komisyonu Kararında özetle; "(…) İmar yönünden söz konusu taşınmazın, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarına karşılık teminat olarak mal bildiriminde bulunulmasında imar yönünden sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 11 sayılı Kararı ile İmar Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 22 sayılı Kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, mülkiyeti belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 241 ada 13 parseldeki 40.784,00 m⊃2; yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın, belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarına karşılık mal bildiriminde bulunulması amacıyla teminat olarak gösterilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 129

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 12 sayılı "2023-2024-2025 yılları tahmini bütçesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.maddesine istinaden madde madde okundu ve isim isim oylamaya sunuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "(…)Belediyemiz 2023 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere 300.000.000,00.- TL olduğu,

Belediyemiz  2023 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere 300.000.000,00.- TL olduğu,

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.maddesine istinaden Bütçe Kararnamesi madde madde okundu. Ad okunmak suretiyle oylama yapıldı. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullandıkları görülmüştür.

2023 yılı Tahmini Gider Bütçesi 1.Düzey okunarak ad okunmak suretiyle oylama yapıldı. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullandıkları görülmüştür.

2023 yılı Tahmini Gelir Bütçesi 1.Düzey,  okunarak ad okunmak suretiyle oylama yapıldı. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullandıkları görülmüştür.

2023 yılı Finansman Programı okunarak ad okuma suretiyle oylama yapıldı. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullandıkları görülmüştür. 

2023 yılı Harcama Cetveli okunarak ad okuma suretiyle oylama yapıldı. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullandıkları görülmüştür.

Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 12 sayılı "2023-2024-2025 yılları tahmini bütçesi" hakkındaki kararı 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 130

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 13 sayılı "Belediyemiz tarafından uygulanacak olan 2023 yılı ücret tarifesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Belediyemiz tarafından uygulanacak olan 2023 yılı ücret tarifesinin, karar ekinde sunulan cetvelde görüldüğü şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 13 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, belediyemiz tarafından uygulanacak olan 2023 yılı ücret tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak karar ekinde sunulan cetvelde görüldüğü şekliyle kabulüne Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 131

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 14 sayılı "Belediyemiz tarafından uygulanacak olan 2023 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Belediyemiz tarafından uygulanacak olan 2023 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin, karar ekinde sunulan cetvelde görüldüğü şekliyle kabulüne Mehmet Akif GÜVELİ’nin ücretlerin yüksek olduğunu belirterek Ret Oy kullanması sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 14 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, belediyemiz tarafından uygulanacak olan 2023 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak karar ekinde sunulan cetvelde görüldüğü şekliyle kabulüne Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 132

Gündem gereği Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 3 sayılı "Belediyemizce her yıl düzenlenen Geleneksel Deve Güreşlerinin yapılması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun Kararında; "Belediyemizce her yıl Aralık Ayında düzenlenen Geleneksel Deve Güreşlerinin bu yıl 25 Aralık 2022 tarihinde Pazar günü düzenlenmesine ve geleneksel olarak gerçekleştirilen bu etkinliğin bundan sonra her yıl Aralık Ayında gerçekleştirilmesi için genel bir karar alınmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 3 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/p" maddesine dayanılarak, belediyemizce her yıl düzenlenen Geleneksel Deve Güreşlerinin bu yıl 25 Aralık 2022 tarihinde Pazar günü düzenlenmesine ve geleneksel olarak gerçekleştirilen bu etkinliğin bundan sonra her yıl Aralık Ayında gerçekleştirilmesi için genel bir karar alınmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 133

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 15 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 23 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 2097 ada 3 ve 4 nolu parseller ile 2098 ada 5 ve 6 nolu parsellerin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "(…)Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi 2097 ada 3 ve 4 nolu parseller ile 2098 ada 5 ve 6 nolu parsellerin Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen fiyatlarının, komisyonumuzca da uygun olduğundan satışına Mehmet Akif GÜVELİ’nin Ret Oy kullanması sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

İmar Komisyonu Kararında; "(…) İsmetpaşa Mahallesi 2097 ada 3 ve 4 nolu parseller ile 2098 ada 5 ve 6 nolu parsellerin satışında imar yönünden sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 15 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 23 sayılı kararının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mülkiyeti belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 2097 ada 3 ve 4 nolu parseller ile 2098 ada 5 ve 6 nolu parsellerin satışına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 134

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 16 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 24 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Katıralanı Mahallesi'nde bulunan arsa nitelikli taşınmazların satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Karar eki listede ada, parsel, metrekare ve Kıymet Takdir Komisyonu’nca satış bedeli değerleri belirlenen doksaniki adet arsa nitelikli taşınmazların, Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen fiyatlarının, komisyonumuzca da uygun olduğundan satışına Mehmet Akif GÜVELİ’nin Ret Oy kullanması sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

İmar Komisyonu Kararında; "(…)Satışa konu taşınmazların ada parsel, taşınmaz cinsi ve büyüklüklerinin gösterildiği liste ekte olup, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, plan ve plan notları ve kararlar doğrultusunda inşaata ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine ve bahse konu 92 adet taşınmazın imar yönünden satışına engel olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 16 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 24 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mülkiyetleri belediyemize ait karar ekindeki cetvelde listelenen Katıralanı Mahallesi'nde bulunan Doksaniki adet arsa nitelikli taşınmazların satışına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 135

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 17 sayılı "Bütçe İçi Aktarma" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "2022 yılı mali yıl sonunun yaklaşması sebebi ile müdürlüklerin personel ve sosyal güvenlik prim ödemeleri gider kalemlerindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanması ve ödenek fazlası olan toplam 2.027.000,00.-TL. ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi 2.fıkrası 1.bendinde belirtildiği üzere fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyindeki aktarmanın belediye meclisi tarafından yapılabileceği belirtildiğinden, karar eki listede yer alan toplam 2.027.000,00.-TL. tutarındaki ödeneklerin aktarma yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 17 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak karar eki listede yer alan toplam 2.027.000,00.-TL. tutarındaki ödeneklerin aktarma yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 136

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 18 sayılı "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2022 yılı ücret tarifesinde "Yanan Yıkılan Yapılar Formu Ücreti" kaleminin revize edilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "(…)Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde;  2022 yılında değişen mevzuatlar ve ilçemizde kaçak yapımın önlenmesi kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 2022 yılı ücret tarifesine ait “Diğer Ücretler” bölümünde Yanan Yıkılan Yapılar Formu ücret kaleminin altına “NOT: Belediyemizce yıkım ruhsatı düzenlenmeden yıkım işleminin yapıldığı tespit edilmesi durumunda, yanan yıkılan yapılar formu ücreti yukarıda belirtilen ücretin 2 katı alınacaktır.” ibaresinin eklenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/10/2022 tarih ve 18 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 2022 yılı ücret tarifesine ait “Diğer Ücretler” bölümünde Yanan Yıkılan Yapılar Formu ücret kaleminin altına “NOT: Belediyemizce yıkım ruhsatı düzenlenmeden yıkım işleminin yapıldığı tespit edilmesi durumunda, yanan yıkılan yapılar formu ücreti yukarıda belirtilen ücretin 2 katı alınacaktır.” ibaresinin eklenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından 2022 Yılı EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi kapatılmıştır.

 

         Adil KIRGÖZ                                 Hakan BUDAK                            Nail ÇAĞLIYAN

    Belediye Başkanı                                Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum