Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.10.2020 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

07.10.2020 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

07.10.2020 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 07.10.2020 tarihli EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.10.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Düğün ve Konferans Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ,  Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hakan Yıldırım DEMİR’in ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyesinin mazereti Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeret Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 02/09/2020 tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ, Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ tarafından verilen önergeye Belediye Başkanı, konuyla ilgili taraflarına bilgi verileceğini belirtti.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/10/2020 tarih ve 12299 sayılı “02/09/2020 tarih ve 145 sayılı –Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satışı- hakkında alınan Belediye Meclis Kararında “Çandarlı Mahallesi 1422 ada 4 parselin sehven 1424 ada 4 parsel olarak yazılması nedeniyle düzeltilmesi” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/10/2020 tarih ve 12305 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve mera vasıflı İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 44 parselde su deposu yapılabilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mera vasfından çıkartılmasına ilişkin tahsis işlemi” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 149

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08/09/2020 tarih ve 10798 sayılı "Bütçe Aktarımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil ve Tic. San. A.Ş.’nin sermaye artırımına dair alınan 02/09/2020 tarihli ve 147 sayılı Belediye Meclis Kararı üzerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.bendi ve 2.fıkrasına göre fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyindeki aktarmalar Belediye Meclis kararıyla yapılabileceğinden, karar ekindeki listede yer alan yedi adet gider kalemindeki toplam 1.650.000,00.-TL.’sı ödeneğin 0112-5-07-1.9.90 Diğer koduna aktarımının yapılarak ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oy kullanmaları sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/b” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 150

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 18/09/2020 tarih ve 11346 sayılı “Bütçe Aktarımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.bendi ve 2.fıkrasına göre fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyindeki aktarmalar Meclis Kararıyla yapıldığından,  0139-5-03.2.3.03 Destek Hizmetleri Elektrik alımları için 200.000,00.-TL. ve 0139-5-06.01.4.01 Destek Hizmetleri Kara Taşıt Alımları gider kalemine 500.000,00.-TL. ödenek ihtiyacına, Fen İşleri Müdürlüğü yatırım harcamalarının durdurulması sebebi ile karar ekindeki listede belirtilen gider kalemlerinden 700.000,00.-TL. ödeneğin aktarım yapılmasına, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oy kullanmaları sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/b” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 151

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/09/2020 tarih ve 11637 sayılı “Çandarlı Mahallesi’nde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3402 Sayılı Ek-1 Sayısallaştırma Çalışması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 152

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/09/2020 tarih ve 11565 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1556 ada 15 ve 16 parsel içerisinden geçen imar yolunun 5 Yıllık İmar Programına alınması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’na da gönderilmesi yönündeki Red Oy kullanmaları sonucu mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 153

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2020 tarih ve 11768 sayılı “2021 Yılı Ücret Tarifesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 154

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2020 tarih ve 11767 sayılı “2021 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 155

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2020 tarih ve 11766 sayılı “2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 156

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/09/2020 tarih ve 11897 sayılı “Uygulama imar planı plan notu değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 157

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/09/2020 tarih ve 11864 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait Deliktaş Mahallesi 120 ada 1 parsel ile 119 ada 1 parsel arsa nitelikli taşınmazların satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO :10

KARAR NO    : 158

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/09/2020 tarih ve 11931 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 11 parsel malikinin talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 159

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/10/2020 tarih ve 12084 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1630 ada 1 parsel plan değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.  

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 160

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/10/2020 tarih ve 12083 sayılı “Salihler Mahallesi 263 ada 1 parsel imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 161

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 14/09/2020 tarih ve 17 sayılı “Kabakum Mahallesi 257 ada 8 parsel tarlanın İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na tahsisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili komisyon kararında “(…) komisyonumuzca tahsisinin yapılmasında sakınca olmadığına Azam Ziya GÜÇ’ün Red Oy kullanması sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.” denildiği görülerek, İmar Komisyonu’nun 14/09/2020 tarih ve 17 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, tahsisin 10 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılmasına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oy kullanmaları sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “75/d” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 162

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 14/09/2020 tarih ve 18 sayılı “İlçemizde bulunan 19 adet mahallenin sınırlarının belirlenmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili komisyon kararında, “(…) Bahçeli, Bademli, Cumhuriyet, Deliktaş, Denizköy, Esentepe, Gazipaşa, İslamlar, Kabakum, Katıralan, Kıroba, Kızılçukur, Merdivenli, Nebiler, Salihler, Salimbey, Uzunburun, Yahşibey, Yaylayurt olmak üzere toplam 19 adet mahalle ve bunlara bağlı adalara ait sınırlarımızla ilgili çalışmanın uygunluğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denildiği görülerek, İmar Komisyonu’nun 14/09/2020 tarih ve 18 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/n” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 163

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 14/09/2020 tarih ve 19 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 220 ada 1, 5 ve 6 parseller ile Salimbey Mahallesi 173 ada 14 ve 13 parsellere ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili komisyon kararında “(…) Söz konusu Gazipaşa Mahallesi 220 ada 1, 5 ve 6 parseller ile Salimbey Mahallesi 173 ada 14 ve 13 parsellerin ekonomik ömürlerini tamamladığı ve yeniden yapılaşma talepleri doğrultusunda konu incelendiğinde, imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında yapılaşmadıkları anlaşıldığından komisyonumuzca hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi Oy Birliği kabul edilmiştir.” denildiği görülerek, İmar Komisyonu’nun 14/09/2020 tarih ve 19 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 164

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 14/09/2020 tarih ve 20 sayılı “Uzunburun Mahallesi’nde köy dokusunu korumak ve yaşatmak amacıyla yeni yapılacak yapılara standart getirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 14/09/2020 tarih ve 20 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 165

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 14/09/2020 tarih ve 21 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 634 ada 7 parsel için yapı izni verilip verilemeyeceği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili komisyon kararında “(…)Daha önce emsal niteliği taşıyan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurum görüşleri incelendiğinde 5 m. çekme mesafesi verilerek yapılanmaya gidileceğine ilişkin veriler yer aldığından, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, su basman kotunun parselin cephe aldığı yolun en yüksek kotuna göre belirlenerek ve parsel sınırında yapılan dere ıslah sınırından 5 m. çekme mesafesi oluşturularak yapılaşmaya gidilebileceğine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denildiği görülerek, İmar Komisyonu’nun 14/09/2020 tarih ve 21 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 166

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/10/2020 tarih ve 12299 sayılı “02/09/2020 tarih ve 145 sayılı –mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların satışı- hakkında alınan Belediye Meclis Kararı’nda Çandarlı Mahallesi 1422 ada 4 parselin sehven 1424 ada 4 parsel olarak yazılması nedeniyle düzeltilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 02/09/2020 tarih ve 145 sayılı Belediye Meclis Kararında Çandarlı Mahallesi 1424 ada 4 parsel olarak yazılarak yazım yanlışı yapıldığı görüldüğünden, Çandarlı Mahallesi 1422 ada 4 parsel olarak düzeltilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 167

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/10/2020 tarih ve 12305 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait olan ve mera vasıflı İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 44 parselde su deposu yapılabilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mera vasfından çıkartılmasına ilişkin tahsis işlemi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.        

 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 09/10/2020 tarihinde Cuma günü Saat:16:30’da Belediye Düğün ve Konferans Salonunda gerçekleştirileceği bildirilerek, gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                           Nail ÇAĞLIYAN

              Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi    

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum