Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.10.2016 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

07.10.2016 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

07.10.2016 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 07.10.2016 tarihli EKİM ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.10.2016 Cuma günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Meclis Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet CANSEVEN, Engin ÖZKAN, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Hasan AKSOY’un mazaretli olarak toplantıya katılamadığı, M.Önder AKŞENGÜR’ün ise mazeret bildirmeden toplantıya katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Meclis Başkan Vekili tarafından oylamaya sunularak mazeretlerin kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 05.10.2016 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşim karar tutanaklarında hata olup olmadığı Meclis Başkan Velilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

            Meclis Başkan Vekili tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 110

            Gündem gereği Ekim Ayı Meclis Toplantısı I.Birleşiminde görüşülerek 100 sayılı Meclis Karar numarası ile Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen “48’incisi 21-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya’da icra edilecek olan Boot Düsseldorf Fuarı’na katılım” hakkındaki konu, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından 07/10/2016 tarihinde görüşülmüş olup, 3 sayılı karar alınmıştır.  İlgili Komisyon kararı okunup, dinlenmiştir.

            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Boot Düsseldorf Fuarı’na katılımın sağlanmasına, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 07/10/2016 tarih ve 3 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine ve kararda ismi geçen Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Meclis Üyeleri Seyfettin UYSAL ve Ali İMREN, fuarda iki adet stand verildiğinden stand görevlisi olarak Aras SELÇUK ve Esra SEZER, Sörf Eğitmeni Erdem BAL ile Dalış Eğitmeni Gizem SONGÜLER’in ilgili fuara katılmasına, fuar başlangıç tarihinin 21 Ocak 2017 olması nedeniyle, yurtdışı çıkış işlemlerinin 20 Ocak 2017 tarihi itibariyle yapılmasına, bu katılıma ilişkin giderlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, yasal mevzuat çerçevesinde Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 111

            Gündem gereği Ekim Ayı Meclis Toplantısı I.Birleşiminde görüşülerek 103 sayılı Meclis Karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Evsel Katı Atık Ücretleri” hakkındaki konu, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06/10/2016 tarihinde görüşülmüş olup, 9 sayılı karar alınmıştır. İlgili karar okunarak, ekli cetvel incelenmiştir.  

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 06/10/2016 tarih ve 9 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 112

            Gündem gereği Ekim Ayı Meclis Toplantısı I.Birleşiminde görüşülerek 104 sayılı Meclis Karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “2017 yılı Ücret tarifeleri” hakkındaki konu, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06/10/2016 tarihinde görüşülmüş olup, 8 sayılı karar alınmıştır. İlgili karar okunarak, ekli cetvel incelenmiştir. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 06/10/2016 tarih ve 8 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararında “Belediye Düğün Salonu Ücretleri” başlığı altındaki –Vatandaşların düğün, nişan merasimleri için Belediye Sosyal Tesisi 350,00.-TL.- maddesinin kaldırılmasına, diğer tarifelerin Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 113

             Gündem gereği Ekim Ayı Meclis Toplantısı I.Birleşiminde görüşülerek 105 sayılı Meclis Karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “2017 – 2018 ve 2019 yılları Tahmini Bütçeleri” hakkındaki konu, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06/10/2016 tarihinde görüşülmüş olup, 7 sayılı karar alınmıştır.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 06/10/2016 tarih ve 7 sayılı “2017 – 2018 ve 2019 yılları Tahmini Bütçeleri” konulu Plan ve Bütçe Komisyonu kararı, madde madde okunarak isim isim oylamaya sunuldu.

                2017 yılı Gider Teklifleri, madde madde okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde, gider kalemlerinde yazılı rakamlar Çiğdem ELİBOL, Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Evren EVRENOSOĞLU, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Seyfettin UYSAL, Adil KIRGÖZ ve Hüsniye YILDIRIM’ın Kabul Oyuna karşılık, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

            2017 yılı Gelir Teklifleri, madde madde okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde, gelir kalemlerinde yazılı rakamlar Çiğdem ELİBOL, Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Evren EVRENOSOĞLU, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Seyfettin UYSAL, Adil KIRGÖZ ve Hüsniye YILDIRIM’ın Kabul Oyuna karşılık, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

2018 ve 2019 yılları gelir ve gider teklifleri, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkan Vekili tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

           Çiğdem ELİBOL                       Murat DURAK                       Nazire KÖSTEN

         Meclis Başkan Vekili                       Meclis Kâtibi                          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum