Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.09.2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

07.09.2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

07.09.2016 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 07.09.2016 tarihli EYLÜL ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.09.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet CANSEVEN, Engin ÖZKAN, Seyfettin UYSAL ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN ve Adil KIRGÖZ’ün mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadıkları, Gazi AKINCI’nın katılmadığı, Evren EVRENOSOĞLU’nun gündemin 2.maddesi görüşüldüğü sırada toplantıya katıldığı, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın ise gündemin 4.maddesi  görüşüldüğü sırada toplantıya katıldıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunularak mazeretlerin kabulüne mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 03.08.2016 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olup olmadığı Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Hata olmadığına mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Meclis üyelerinden önerge verilmediği tespit edildi.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/09/2016 tarih ve 4418 sayılı “Salihleraltı 582 ada 4 ve 5 parsellere yönelik imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.
  2. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05/09/2016 tarih ve 339 sayılı “Park isimlendirmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.
  3. Zabıta Müdürlüğünün 06/09/2016 tarih ve 445  sayılı “Salihleraltı Pazar Yeri” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi.
  4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/09/2016 tarih ve 353 sayılı “Çandarlı Mahallesi 2664 parsel”  hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi.
  5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/09/2016 tarih ve 355 sayılı “Salimbey Mahallesi 161 ada 5 ve 12 parsellerin satışı”  hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi.

            Belediye Başkanı tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 87

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 22/08/2016 tarih 112 sayılı “Fiyat farkı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı bulunan Belediye Sosyal Tesisleri, Şafak Pavey Gençlik Merkezi, Mavi Bayrak 1, Mavi Bayrak 2 ve Pissa Beach’in fiyat listelerinde farklılıklar bulunduğundan Belediyemiz Sosyal Tesislerindeki mevcut geçerli fiyat tarifesinin diğer tesisler için de aynen geçerli olmasına mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 88

            Gündem gereği Temizlik İşleri Müdürlüğünün 01/09/2016 tarih 115 sayılı “Bornova Belediye Meclisinin 1 adet 35 BRN 95 plaka nolu hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracının Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine ilişkin alınan kararın görüşülmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; söz konusu aracın Belediyemiz Temizlik İşlerinde kullanılabilmesi için araç bağışının kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 89

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/08/2016 tarih ve 351 sayılı “Kıratlı Köyü (tapu kaydında Salihler Taşağıl mevkii 1866 parsel 3.327 m2) taşınmazdaki Esin Çağdaş İlkokulu arsasının kullanım hakkının mülkiyeti Belediyemizde kalmak şartıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne 10 yıllık tahsisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili taşınmazın kullanım hakkının mülkiyeti Belediyemizde kalmak şartıyla, Meclis kararının alındığı tarihten itibaren 10 (On) yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 90

            Gündem gereği Çevre Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Balık Pazar Yeri” hakkında alınan kararının görüşülmesine geçildi.

            10/08/2016 tarih ve 5 sayılı Çevre Sağlık Komisyonu kararında; “Halen Kadın El Emeği Pazarı olarak faaliyet gösterilen alanda yapılması planlanan Balık Pazar Yerinin gerek hijyen koşullarını sağlayamaması gerekse trafik sorunları ve alansal yetersizlikler sebebiyle, kurulmasının yaratacağı sorunlar göz önüne alınarak uygun olmayacağı kararına varılmıştır.  Bu karar Komisyonumuzca Oy Birliği ile tarafımızca imza altına alınmıştır.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili komisyon kararının Komisyondan geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 91

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 16/08/2016 tarih ve 17 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 33 ada 6 parselde bulunan eski belediye binasının kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            İlgili Komisyon kararında; “Söz konusu İsmetpaşa Mahallesi 33 ada 6 parselde yer alan eski belediye binasının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ve 2863 sayılı KTVKK (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) hükümleri de dikkate alınarak binaya ilişkin sağlamlık raporu sonucuna göre yıkım yapılmasına Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir. Konunun Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz. “ denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, ilgili komisyon kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 92

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 23/08/2016 tarih ve 18 sayılı “Çandarlı Mahallesi 25İ-2a paftasındaki Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin trafo alanına yönelik imar planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, ilgili komisyon kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 93

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 06/09/2016 tarih ve 20 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 252 ada 1 parsel taşınmaz üzerindeki yapının 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasası gereği yıkılarak yeniden yapılaşmaya yönelik izin verilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, ilgili komisyon kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık mevcudiyetin Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO      : 94

            Gündem gereği İsimlendirme Komisyonunun 10/08/2016 tarih ve 2 sayılı “15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin isminin yaşayacağı uygun görülen bir parka Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR isminin verilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili komisyon kararında; “İsmetpaşa Mahallesi 8 Sokak ile Atatürk Caddesinin kesiştiği 40 ada 16 parseldeki parka “Barış DEMİR” isminin verilmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir. Önerimiz doğrultusunda gerekli değerlendirmenin Belediyemiz Meclisince yapılmasını arz ederiz.” Denildiği anlaşılmıştır.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, ilgili komisyon kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık mevcudiyetin Oy Çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 95

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/09/2016 tarih ve 4418 sayılı “Salihleraltı 582 ada 4 ve 5 parsellere yönelik imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun İmar Komisyonuna sevkine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 96

            Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05/09/2016 tarih ve 339 sayılı “Park isimlendirmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun İsimlendirme Komisyonuna sevkine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 97

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğünün 06/09/2016 tarih 445 sayılı “Salihleraltı Pazar Yeri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilçemiz Salihleraltı bölgesinde Gülkent Samanyolu Caddesi Yalı Sokak adresinde 2055 parselde bulunan ve asgari koşulları hazırlanan diğer birimlerce Zabıta bürosu, çöp toplama yeri, hoparlör sistemi, aydınlatma sistemi, güvenlik kamerası ve tuvalet kısımları yapılacak olan Pazar yerinin kurulmasına mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 98

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/09/2016 tarih ve 353 sayılı “Çandarlı Mahallesi 2664 parsel” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun İmar Komisyonuna sevkine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 99

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/09/2016 tarih ve 355 sayılı “Salimbey Mahallesi 161 ada 5 parsel ve 161 ada 12 parsellerin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Salimbey Mahallesi 161 ada 5 parsel ve 161 ada 12 parsel arsa nitelikli taşınmazların satışına mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı tarafından oturuma son verildi.

 

         Mustafa TOSUN                      Murat DURAK                       Hüsniye YILDIRIM

         Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                             Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum