Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.07.2021 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

07.07.2021 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

07.07.2021 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 07.07.2021 tarihli TEMMUZ Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.07.2021 Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Hakan Yıldırım DEMİR, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı görülerek üyelerinin tamamının hazır bulunduğu görüldü. Gündemin IV.Maddesi gereğince 02/06/2021 tarihli Haziran Ayı Olağan  Meclis Toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu.

  • MHP Meclis Üyesi Azam Ziya GÜÇ’ün “İlçemizde dağınık halde bulunan balıkçı esnafı için modern bir balıkhane yapılması” hakkında vermiş olduğu önerge okundu, dinlendi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Şehit Sami Akbulut Caddesi, Atatürk Caddesi ve Yakamoz Caddesi’nde çalışmaların yapıldığı, bayrama kadar Perla Otel’in önü yapılıp kapatılacağı belirtildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/07/2021 tarih ve 9638 sayılı “Yapıların dönüşümüne ilişkin süreçte mevcut durumu korunacak alan sınırlarının belirlenmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/07/2021 tarih ve 9573 sayılı “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  3. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 05/07/2021 tarih ve 9598 sayılı “Park isimlendirmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  4. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 07/07/2021 tarih ve 9788 sayılı “Ürün fiyatları” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO     : 98

Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 22/06/2021 tarih ve 8949 sayılı "Belediyemizce düzenlenecek olan festival içeriği ve tarihinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 99

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/07/2021 tarih ve 9449 sayılı "Salimbey Mahallesi 185 numaralı yapı adası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 100

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 01/07/2021 tarih ve 9489 sayılı "İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) tesisi için Salimbey Mahallesi 160 ada 5 parselin 600 m2'lik kısmının tahsisi talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine istinaden konunun İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 101

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/07/2021 tarih ve 9450 sayılı "Dikili Revizyon İmar Planında 2257, 2258, 2259 numaralı adaların kuzey doğusundaki yolun 7 m.'lik kısmının 5 Yıllık  İmar Programına alınması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 102

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/07/2021 tarih ve 9482 sayılı "06/01/2021 tarih ve 26 sayılı "Kadastro Güncelleme Çalışmaları" hakkındaki Meclis Kararının tekrar değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesi 5.fıkrasına istinaden konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 103

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/07/2021 tarih ve 9483 sayılı "09/10/2021 tarih ve 168 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3402 sayılı ek-1 sayısallaştırma çalışması" hakkındaki meclis kararının tekrar değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 104

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/07/2021 tarih ve 9484 sayılı "1999 ve 2012 Dikili Revizyon İmar Planlarında bütünlük oluşturmak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 105

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 13 sayılı "Kabakum Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün itirazı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında özetle; "Bila tarih ve 1055594 sayılı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yazısında özetle “İlimiz Dikili İlçesi, Kabakum ve Salihler Mahallelerinde yapılan Revizyon İmar Planı çalışmalarına ait askı ilanlarına çıkıldığı,  Dikili İlçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri İmar Planı ve Revizyon (1. Etap Kabakum Planlama Bölgesi) çalışmalarına ait askıya çıkarılan pafta fotoğraflarında 948 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazında bu plan kapsamında yer aldığı saptandığı, bu bağlamda, 4342 sayılı Kanun kapsamında kurum görüşü alınmadığından Dikili İlçesi, Kabakum ve Salihler Mahallelerinde Kurumunuzca yapılan Revizyon İmar Planına itirazlarının olduğu belirtilmiştir. 

     İlgi yazıda 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında görüş alınmadığının ifade edildiği, ancak Kabakum Mahallesi imar çalışmalarına esas olmak üzere  Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulduğu ve Bila Tarih ve 2347915 sayılı Tarım ve Orman İL Müdürlüğü’nün kurum görüşü İzmir Büyükşehir Belediyesine İletildiği, ilgi yazıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 4342 sayılı Mera Kanununa atıfta bulunulmadığı, Kurumun tabi olduğu mevzuatları kapsayacak şekilde bütüncül görüş iletmenin İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sorumluluğunda olduğu, bu kapsamda iletilen cevabi yazının dikkate alınarak planlama çalışmalarının tamamlanmış olduğu, ayrıca İzmir Büyükşehri Belediyesinin 31.05.2021 tarih ve 191330 sayılı yazısında; “İlgi yazıda 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında görüş alınmadığının ifade edildiği, ancak 24.05.2018 tarih ve E.135334 sayılı yazımızda kurumun tabi olduğu mevzuatlar kapsamında her türlü bilgi ve belge ile birlikte görüşlerinin bildirilmesinin talep edildiği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/e maddesi gereğince kurum görüşü olarak iletilen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü cevabi yazısında ise yalnızca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında değerlendirme yapıldığı, 4342 sayılı Mera Kanununa atıfta bulunulmadığı,” denildiği anlaşıldığından söz konusu itirazın reddine oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir. (Çiler Gürel, Hakan Yıldırım Demir, Nail Çağlıyan red oyu)" denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 13 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 106

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 14 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında özetle; " Yapılan incelemelerde 5 farklı konu başlığı altında itirazlarda bulunulduğu tespit edilmiş ve itirazlar tek tek değerlendirilmiştir.

       (…) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 18.12.2019 tarih ve 05.908 sayılı  İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanmış olup, söz konusu plan ile ilgili olarak 1. İdare mahkemesinin yürütmeyi durdurma talebini reddettiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onaylanırken 1/5000 ölçekli nazım imar planının yürürlükte olduğu bu kapsamda 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanmasına engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmadığından  itirazın reddine oy çokluğu ile, (Çiler Gürel, Hakan Yıldırım Demir, Nail Çağlıyan red oyu)

      (…) Üst ölçekli planlar ile alt ölçekli plan kademeli birliktelik ilkesine göre incelendiğinde ise 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında planlama alanının tercihli kullanım alanı olarak planlı olduğu, 1/25000 ölçekli nazım imar planında turizm ticaret konut alanı olarak planlı olduğu, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise bölgede konut alanı, imar yolu, cami, günübirlik alan Eğitim Tesis Alanları, Ticaret Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı gibi fonksiyonlar yer verildiği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planın ise üst ölçekli nazım imar planını kararlarına uygun olarak hazırlandığı görülmüş olup ilgili itirazın reddine oy çokluğu ile, (Çiler Gürel, Hakan Yıldırım Demir, Nail Çağlıyan red oyu)

    -Dsi sulama projesi, toprak koruma kanunu kapsamında kurum görüşleri, Zeytincilik ve Zeytin Ağacını koruma kanunu ile ilgili konularda açıklık olmadığından ilgili kurumların uyarılarının dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi denilmektedir.

Söz konusu planlama çalışmaları esnasında 26.09.2018 tarih ve 659646 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü’nün yazısı ve 13.06.2018 tarih ve 425020 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğün’den ve Bila tarih ve 2347915 sayılı Tarım İl ve Orman Müdürlüğünden kurum görüşü alındığından ilgili itirazın reddine oy çokluğu ile, (Çiler Gürel, Hakan Yıldırım Demir, Nail Çağlıyan red oyu)

     -Söz konusu alanda mera  kamu ortak alanı  olan parselin planlamada tarım ve milli emlak müdürlükleri görüşü olmadan planlandığı, bu parselde zaiyatların kamu menfaatleri gözetilmeden tüm zaiyatlar ve kamu tesis alanları bu alana ayrılarak gözetilmediği belirtilmiştir.

    Söz konusu alan için Bila Tarih ve 2347915 sayılı Tarım İl Müdürlüğü’nün yazısı ile söz konusu planlama alanı sınırları için tarafımıza kurum görüşünü ilettiği, ayrıca 29.06.2019 tarih ve 48461 sayılı Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın kurum görüşünün tarafımıza iletildiği anlaşılmış olduğundan ve ilgili uygulama imar planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Milli Emlak Dairesinin Kabakum Mahallesi sınırları içerisinde itirazı bulunmadığı ve yine 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Milli Emlak Müdürlüğü’nün  itirazı bulunmadığı anlaşıldığından ilgili itiraz oy çokluğu ile reddine, (Çiler Gürel, Hakan Yıldırım Demir, Nail Çağlıyan red oyu)

(…)Sonuç itibari ile hazırlanan planlarda imar uygulama sınırlarının plan üzerinde gösterilmesinin zorunlu olmadığı ve 18. Maddesinin 3 fıkrasında “Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın kontrol tesisi alanlarının, bu fıkrada belirtilen kullanımlar için düzenleme ortaklık payı düşülmesini müteakip kalan Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanması esastır.” Denilmekte olduğundan, plan çalışmaları yürütülürken tüm bu süreçlerin göz önünde bulundurularak çalıştığı anlaşıldığından ilgili itirazın reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

(…)Kabakum  Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırlarını kapsayan alanda geçmiş dönemde parçacıl mevzi imar planlarının bulunduğu, ilgi planlar ile bölgede yapılaşmanın başladığı ve bu yapılaşmalara ilişkin kısmı yapılaşma kararının Belediyemiz Meclisisinin 06.03.2019 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ve 06.09.2019 tarih ve 127 sayılı Kararı ile kısmı yapılaşma kararı alındığı, bahse konu taşıt yolunun yeni bir taşıt yolu olmadığı, Salihler ve Kabakum Mahallesinin kurulmaya başladığı günden beri tek ulaşım yolu olduğu ve Kıyı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesinde belirtildiği üzere “11 Temmuz 1992 tarihinden önce mevzuat hükümlerine uygun olarak onaylanmış planlara göre yapımına başlanmış veya kullanılmakta olan Devlet Karayolları ile yapımı gerçekleştirilmiş imar yollarındaki müktesep haklar saklıdır” denilmekte olduğundan ilgili itirazın  oy birliği ile reddine karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 14 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 107

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 15 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına 503 parsel için yapılan itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…)İlçemiz Kabakum Mahallesi 503 parselde kayıtlı taşınmazın Dikili Belediyesince 02.09.2020 tarih ve 144 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih 05.1180 sayılı kararı ile onaylanan 1. Etap Kabakum Planlama Bölgesi, Uygulama İmar Planı ve Revizyonu içerisinde Günübirlik Tesis Alanı, Park ve Yeşil Alan ile Yol kullanımlarında kaldığı görülmekte olup;  bahse konu taşınmaza ait hazırlanan imar planının; Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hükümlerince onaylı kıyı kenar çizgisine uygun hazırlandığı ve mevcut onaylı imar planı ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden; bahse konu taleplerde belirtilen itirazlar oy birliği ile reddedilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 15 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 108

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 16 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde bulunan 1 ada 16 ve 25 parseller arasında kalan taşınmazların yapılaşması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…)22.02.2020 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesinin 4. Bendinde “Parsel yüzölçümü, cephesi, çekme mesafeleri ve benzeri nedenlerden dolayı imar mevzuatına göre yapı yapılması mümkün olmayan ya da yapılaşma şartlarının sağlanmasına rağmen bu durumlardan dolayı yapı izni verilemeyen imar parselleri; kendi aralarında anlaşmaları için ilgili idare tarafından parsel maliklerine yapılacak tebliğden itibaren, 3 ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması halinde veya maliklerden birinin talebi üzerine idarece resen; tevhit ve gerektiğinde ifraz yapılmak suretiyle, imar planı, imar mevzuatı ve yapılaşmaya uygun hale getirilir. İfraz işlemi yapılacak ise parsellerin tevhit edilmeden önceki mülkiyetinin bulunduğu konumuna göre yapılır.” hükmü gereğince bahse konu yapı adasında kitle etüt çalışması yapılmış ve kitle etüt çalışması ile 1 ada 16 parsel ile 17 parselin, 18 ile 19 parselin, 20 ile 21 parselin, 22 ile 23 parselin, 24 ile 25 parselin tevhidi sonrasında ayrık yapılaşmada öngörülen cephe şartlarının sağlandığı ve kitle etütlerinde belirtilen sınırlar içerisinde tevhit işleminin yapılmasından sonra Ayrık Nizam, 2 Kat Konut Alanı (TAKS: 0.15 KAKS: 0.30) şeklinde yapılaşmaya gidileceği hususu oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 16 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 109

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 18 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına 454 ada 1 parsel için yapılan itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…)2013 yılı onaylı Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı kullanımında kalan arsa niteliği kazanmış taşınmazın söz konusu İmar Planında Teknik Alt Yapı alanı olarak ayrılması nedeniyle parsel üzerinde kişisel bir kullanım yapılması mümkün değildir. Ayrıca teknik altyapı alanının ilgili idarelerce karşılanması gereken bir hizmet olması nedeniyle kamulaştırma yapılması sonucu kullanılmasının uygun olduğu düşünülmektedir. Kişinin parsel üzerinde Ticaret Alanı olarak müktesep bir hak kazandığı da görülmektedir.

            Bu nedenle söz konusu itirazın hem vatandaş mağduriyeti hem de kamu yararı amacıyla olumlu değerlendirilmesi uygun görülmüş olup, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih 05.1180 sayılı karar ile onaylanan. 1/1000 ölçekli Salihler ve Kabakum İmar Planı Revizyonunda değişiklik yapılarak söz konusu parselin ‘Ticaret Alanı’ olarak belirlenerek mağduriyetin giderilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 18 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 110

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/06/2021 tarih ve 8 sayılı "Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 23 ada 4 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

    İmar Komisyonunun ilgili kararında özetle; "Mülkiyeti  Belediyemize  ait   İsmetpaşa  Mahallesi  23 ada 4  parsel 307,50 m⊃2;  yüzölçümlü  " Arsa "   nitelikli taşınmaz;  01.08.2012 tarihinde Dikili Belediyesince onaylanan 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında, , ' Blok 2 kat Yapı Kitlesi', 3m arka çekme mesafesi ve tek cepheden 3m yan bahçe çekme mesafesi bulunan 'Konut Alanı' kullanımında kalmaktadır. Ancak söz konusu taşınmazın yanında yer alan 23 ada 3 parsel üzerinde yer alan bahçeli kargir evin, 23 ada 4 parsele tecavüzlü olup olmadığının ölçümü yapılarak vaziyet planı oluşturulması, söz konusu parsele ilişkin aplikasyon krokisinin , kot krokisinin alınmasına ve ayrıca 23 ada 3 parsele ilişkin bahçeli kargir yapıya yönelik imar barışı ve elektrik su aboneliğinin olup olmadığının sorgulanmasına bu nedenle konunun komisyonda kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilgili kararında"02/06/2021 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülerek komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün “Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 23 ada 4 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki konu komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

      Her ne kadar taşınmaz arsa nitelikli görünse de Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/05/2021 tarih ve 7091 sayılı yazılarında “konut kullanımına sahiptir” denilmektedir. Bu nedenle söz konusu taşınmazın değerlendirilmesi için İmar Komisyonu’nca alınan kararla birlikte değerlendirilmesine ve konunun gündemde bırakılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir. " denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/06/2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/06/2021 tarih ve 8 sayılı kararında konunun komisyonlarda bırakılmasına karar verildiği görülerek, kararların komisyonlardan geldikleri şeyliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 111

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/06/20212 tarih ve 19 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/06/2021 tarih ve 7 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 26 parsel üzerindeki 82,12 m2'lik belediyemiz hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

     İlgili İmar Komisyonu Kararında özetle; "Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 26 parsel; 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında 'Kitle Nizam 4 Kat, Ticaret + Konut' kullanımında kalmakta olup, arka bahçe çekme mesafesi 3,25m 'dir. 265,83 m⊃2; yüzölçümlü bahçeli kargir üç katlı üç daireli apartman nitelikli taşınmazdaki 8249/26583 payda oranıyla 82,12 m⊃2; belediye hissemiz adına inşaata elverişli parsel oluşturulamayacağından, İmar Kanunun Madde 17 3. Fıkrasında, ‘Belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir’ hükmü doğrultusunda satışının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

     İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 26 parsel üzerindeki 82,12 m⊃2; belediyemiz hissesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17.maddesine istinaden talep edilen satış işlemi, Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen bedel uygun görüldüğünden kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmiştir.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 19 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/06/2021 tarih ve 7 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 112

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 20 sayılı "Çandarlı Mahallesi 500'lü adaların imar durumları" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

     İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…)Arsa ve Arazi Düzenlemeleri hakkında yönetmelik, Üçüncü Bölüm, İfraz ve Tevhit Uygulamaları, İfraz ve Tevhit işleri, Madde 7, 4. Bendinde ‘Parsel yüzölçümü, cephesi, çekme mesafeleri ve benzeri nedenlerden dolayı imar mevzuatına göre yapı yapılması mümkün olmayan ya da yapılaşma şartlarının sağlanmasına rağmen bu durumlardan dolayı yapı izni verilemeyen imar parselleri; kendi aralarında anlaşmaları için ilgili idare tarafından parsel maliklerine yapılacak tebliğden itibaren, 3 ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması halinde veya maliklerden birinin talebi üzerine idarece resen; tevhit ve gerektiğinde ifraz yapılmak suretiyle, imar planı, imar mevzuatı ve yapılaşmaya uygun hale getirilir. İfraz işlemi yapılacak ise parsellerin tevhit edilmeden önceki mülkiyetinin bulunduğu konumuna göre yapılır.’ denilmektedir.

Ayrık Nizam yapılaşmaya uygun parsellerin tevhit zorunluluğu olmaksızın ek kitle çalışmasına uygun olarak yapılaşmasına, ayrık nizam koşullarına uygun olarak cephe genişliğinden dolayı yapılaşamayan parsellerde Arsa ve Arazi Düzenlemeleri hakkında yönetmelik, Üçüncü Bölüm, İfraz ve Tevhit Uygulamaları, İfraz ve Tevhit işleri, Madde 7, 4. Bendi kapsamında, ek  kitle çalışmasında belirtildiği şekliyle tevhit edilerek ayrık yapılaşma koşullarına uygun olarak yapılaşmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 15/06/2021 tarih ve 20 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 113

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05/07/2021 tarih ve 9638 sayılı "Yapıların dönüşümüne ilişkin süreçte mevcut durumu korunacak alan sınırlarının belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına istinaden konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO    : 114

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05/07/2021 tarih ve 9573 sayılı "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO    : 115

Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 05/07/2021 tarih ve 9598 sayılı "Park isimlendirmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine istinaden konunun İsimlendirme Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO    : 116

Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 07/07/2021 tarih ve 9788 sayılı "Ürün fiyatları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Belediye Başkanı tarafından gündemin birinci maddesi olan “Belediyemizce düzenlenecek olan festivalin içeriği ve tarihinin belirlenmesi”, ek gündem maddesi olan “Park İsimlendirmesi” ve “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ürün fiyatları”  hakkındaki konuların, komisyonlarda görüşülerek karara bağlanması için oturuma yarım saat ara verileceği duyurulmuştur.

 

II.OTURUM:

           Dikili Belediye Meclisi’nin 07/07/2021 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi Oturum No:2

           Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek komisyonlara havale edilen kararların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO    : 117

Gündem gereği Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 07/07/2021 tarih ve 2 sayılı "Belediyemizce düzenlenecek olan festivalin içeriği ve tarihinin belirlenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            İlgili Komisyon Kararında özetle; " Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Kültür-Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’nin Ağustos ve Eylül Aylarında yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir. " denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 07/07/2021 tarih ve 2 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/p" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO    : 118

Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu'nun 07/07/2021 tarih ve 2 sayılı "Park İsimlendirmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

     İlgili Komisyon Kararında; "07/07/2021 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülerek komisyonumuza havale edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün “Park İsimlendirmesi” hakkındaki konusu ve dosyası komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

        Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; aşağıdaki listede yer alan park isimleri komisyonumuzca Oy Birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

 

NO

ADRES

Kuvayımilliye Parkı

2

Uğur Mumcu Caddesi 491 Sokak Hasan Tahsin Caddesi

30 Ağustos Zafer Parkı

4

Cumhuriyet Mahallesi 416 Sokak Aterna Evleri yanı

Fethi Sekin Parkı

6

Balıkçı barınağı

Şebboy Parkı

8

Gazipaşa Mahallesi 49 Sokak merdivenler

Dostluk Parkı

10

Cumhuriyet Mahallesi 433 Sokak

Bekir Coşkun Parkı

12

Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi Belde Sitesi

 

   Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 07/07/2021 tarih ve 2 sayılı İsimlendirme Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/n" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 22

KARAR NO     : 119

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/07/2021 tarih ve 9 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ürün fiyatları" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

     İlgili Komisyon Kararında özetle; "Komisyonumuzca yapılan toplantıda, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün listede belirtilen ürünlerin satış fiyatları piyasa fiyatları ile değerlendirilmiş olup, listede belirtildiği şekliyle kabulüne komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.  Meclisimize saygıyla sunulur." denilmektedir.

        Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/07/2021 tarih ve 9 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

                 Adil KIRGÖZ                              Doğan İKİZ                                 Nail ÇAĞLIYAN

             Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi 

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum