Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.06.2023 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

07.06.2023 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

 07.06.2023 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.06.2023 tarihli HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.06.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binasında toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Hakan Yıldırım DEMİR, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, üyelerin tamamının bulunduğu tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 03/05/2023 tarihli Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılmadığı görüldü.

 Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu. Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ imzalı “Çandarlı Mahallesi’nde de doğalgaz şebeke kurma çalışmalarının ivedilikle başlanması için karar alınması” hakkındaki önerge okundu, dinlendi. Meclis I.Başkan Vekili tarafından, tüm mahallelerde doğalgaz bağlantısı kurulmasına dair alınan kararın mevcut olduğu ve bu konuda çalışmaların devam etmesi sebebiyle önergenin gündeme alınmaması oylamaya sunuldu. Oy Çokluğu ile gündeme alınmadı.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı tespit edildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 80

Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü'nün 03/05/2023 tarih ve 50508 sayılı "İlçemizde sera-seracılık faaliyetinde bulunacak işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsat harçları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 81

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02/05/2023 tarih ve 50413 sayılı "İlçemiz Çandarlı Mahallesi 382 ada 3 parsel arsa nitelikli taşınmazda 90,28 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 82

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 02/05/2023 tarih ve 50414 sayılı "İlçemiz Çandarlı Mahallesi 869 ada 16 parsel arsa nitelikli taşınmazda 117,29 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    :83

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22/05/2023 tarih ve 51424 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 359 ada 1 parsel önünde bulunan trafo alanı ile Gazipaşa Mahallesi 2279 ada 7 parsel önünde bulunan trafo alanlarının ihdası ve irtifak hakkı kurulması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 84

Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 24/05/2023 tarih ve 51621 sayılı "Festival ve Kitap Günleri'nin düzenlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 85

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29/05/2023 tarih ve 51841 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 89 parsel içerisinde Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi) yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

        Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 86

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29/05/2023 tarih ve 51842 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 95 parsel ve 160 ada 62 parselde belediye hizmet alanı (Düğün Salonu) yapılabilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 87

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/05/2023 tarih ve 51961 sayılı "1.Etap - Kabakum planlama bölgesi uygulama imar planı plan tadilatı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 88

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/05/2023 tarih ve 51962 sayılı "Çandarlı Mahallesi 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı plan notu değişikliği ve ilavesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 89

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31/05/2023 tarih ve 52036 sayılı "Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) kentsel 3.derece arkeolojik ve 1.derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 90

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31/05/2023 tarih ve 52037 sayılı "Çandarlı Mahallesi 882 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 91

Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu'nun 10/05/2023 tarih ve 2 sayılı "Salihler Mahallesi ve Bademli Mahallesi'nde bulunan park alanlarının isimlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

İlgili Komisyon Kararında; "Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapımı devam eden ilçemiz Salihler Mahallesi Vatan Caddesi No:6 adresinde bulunan park alanı isminin “Ali Hikmet İPEK Parkı, Salihler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:46 adresinde bulunan park alanı isminin “Ali Rıza SEVER Parkı”, Bademli Mahallesi 1.Sokak No:203/1 adresinde bulunan park alanı isminin ise “Gençlik Parkı olarak isimlendirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsimlendirme Komisyonu'nun 10/05/2023 tarih ve 2 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/n" maddesine dayanılarak, ilçemiz Salihler Mahallesi Vatan Caddesi No:6 adresinde bulunan park alanı isminin “Ali Hikmet İPEK Parkı”, Salihler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:46 adresinde bulunan park alanı isminin “Ali Rıza SEVER Parkı”, Bademli Mahallesi 1.Sokak No:203/1 adresinde bulunan park alanı isminin ise “Gençlik Parkı” olarak isimlendirilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 92

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/05/2023 tarih ve 9 sayılı "Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "İzmir İli Dikili İlçesi Salihler Mahallesi 349 ada 2 parselin kuzeyinde mevcutta yer alan köşk tipi trafo, 12.06.1997 tarih 28 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 7 m.’lik yaya yolunda kalmaktadır. Teknik işletme sorumluluğunun Gediz Elektrik A.Ş.’ye devrinin yapılabilmesi için hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatında; mevcuttaki 7 m.’lik yaya yolu 3 m.’ye düşürülerek yeşil alan miktarı artırılmış ve trafonun park alanı içerisinde kaldığı görülmüş olup, 30.03.2023 tarih 11952 sayı ile Belediyemize kayıtlı Gediz Elektrik A.Ş. yazısında da mevcut trafonun yerinin uygun olduğu ve ileriye dönük enerji talebinin karşılanabilmesi için imar planına işlenmesi yönünde görüş verilmiştir.

Bu kapsamda önerilen plan tadilatının imar yönünden uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 16/05/2023 tarih ve 9 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak önerilen plan tadilatı uygun olduğundan kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 93

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/05/2023 tarih ve 10 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1605 ada 30 parselin 31 parsel ile imar uygulaması yapılması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "İlçemiz Çandarlı Mahallesi'nde bulunan ve kamulaştırma işlemi sonrası vasfı yol olan ama mevcut onaylı imar planında, kısmen yol ve kısmen konut adasından etkilenen, mülkiyeti belediyemize ait olan 1605 ada 30 parsel için, 1605 ada 31 parsel maliki tarafından onaylı imar planına istinaden tevhit ve terk işlemi talepleri mevcut olduğu, bahse konu parseller Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) Kentsel + 3. (Üçüncü) Derece ve 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içinde konut alanı olarak planlı alanda kaldığı, 1605 ada 30 nolu parselin mülk sahibinin belediye olması sebebiyle Çandarlı Mahallesi 1605 ada 30 ve 31 parsellerin Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Notlarına uygun olarak tevhit ve tevhit sonrası oluşan hisse oranlarına göre terklerinin yapılmasının imar yönünden sakıncası olmadığına Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 16/05/2023 tarih ve 10 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, Çandarlı Mahallesi 1605 ada 30 ve 31 parsellerin Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Notlarına uygun olarak tevhit ve tevhit sonrası oluşan hisse oranlarına göre terklerinin yapılmasının uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından, acil kodlu olarak komisyonlara havale edilen gündemin 1.maddesi (İlçemizde sera-seracılık faaliyetinde bulunacak işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsat harçları), 5.gündem maddesi (Festival ve Kitap Günleri’nin düzenlenmesi), 6.gündem maddesi (Salimbey Mahallesi 160 ada 89 parsel içerisinde Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi) yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği) ve 7.gündem maddesi (Salimbey Mahallesi 160 ada 95 parsel ve 160 ada 62 parselde belediye hizmet alanı (Düğün Salonu) yapılabilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği) II.Birleşimde görüşüleceğinden, II.Birleşimin 09/06/2023 tarihinde Cuma günü saat 16.30’da Belediye Başkanlık Makamında gerçekleştirileceği bildirilmiştir.            Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi sonlandırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

      Çiler GÜREL                          Doğan İKİZ                    Nail ÇAĞLIYAN

       Meclis I.Başkan Vek.                   Meclis Katibi                       Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum