Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.06.2017 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

07.06.2017 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 07.06.2017 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 07.06.2017 tarihli HAZİRAN ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.06.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Hakan BAŞARAN,  Engin ÖZKAN, Gazi AKINCI, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL ve Adil KIRGÖZ’ün mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği mazeretli olarak toplantıya katılmayan Meclis Üyeleri Seyfettin UYSAL ve Adil KIRGÖZ’ün  mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 03.05.2017 tarihli Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşim ve 05/05/2017 tarihli II.Birleşim Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olup olmadığı Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu.

Murat DURAK’ın 07/06/2017 tarihli Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü sporcularına Bölgesel Amatör Lige yükselmeleri nedeniyle ödül verilmesine dair önerge verdiği görüldü.

           Yapılan oylamada ilgili önergenin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.     

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/06/2017 tarih ve 211 sayılı “Belediyemize ait Merdivenli Mahallesi 139 ada 2 parselin talep üzerine satışı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  2. Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün 05/06/2017 tarih ve 222 sayılı “Çandarlı Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 2 adet Bilirkişi seçimi yapılması” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/06/2017 tarih ve 210 sayılı “Denizköy Mahallesi 145 ada 6 parseldeki 17,17 m² hissemizin satışı” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/06/2017 tarih ve 226 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 101 ada 16 parsel kamulaştırma” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07/06/2017 tarih ve 218 sayılı “Çandarlı Mahallesi gece pazarı ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Belediye Başkanı tarafından oturum açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 80

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “Salimbey Mahallesi 160 ada 40 parsel mera parselinin Mera Komisyonu’na yazılarak vasfının değiştirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 81

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2017 tarih ve 2197 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 571 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 82

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2017 tarih ve 2196 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 2049 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 83

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30/05/2017 tarih ve 132 sayılı “Encümen Üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan gizli oylamada; Murat DURAK’ın 11 Oy aldığı tespit edildiğinden bir yıl görev yapmak üzere Murat DURAK Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 84

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/06/2017 tarih ve 2284 sayılı “Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 127 ada 11 parselin durumu ve 127 adanın genel imar planı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 85

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02/06/2017 tarih ve 2309 sayılı “Çandarlı Mahallesi Ada Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 86

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 30/05/2017 tarih ve 9 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1256 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 87

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 30/05/2017 tarih ve 10 sayılı “Salimbey Mahallesi 199 ada 7,8,9,10 parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 88

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 30/05/2017 tarih ve 11 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1239, 1240 ve 1527 parseller hakkında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 89

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 30/05/2017 tarih ve 12 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4189 ve 4190 nolu parsellerin 4263 nolu parsel ile imar uygulaması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 90

            Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu’nun 29/05/2017 tarih ve 2 sayılı “Cumhuriyet Mahallesi 399 Sokakta bulunan parkın isimlendirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsimlendirme Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 91

            Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu’nun 29/05/2017 tarih ve 3 sayılı “Salihler Mahallesi Töyko Sitesinde bulunan parkın isimlendirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsimlendirme Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 92

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/06/2017 tarih ve 211 sayılı “Belediyemize ait Merdivenli Mahallesi 139 ada 2 parselin talep üzerine satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemize ait Merdivenli Mahallesi 139 ada 2 parselin satışına Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 93

            Gündem gereği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün 05/06/2017 tarih ve 222 sayılı “Çandarlı Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 2 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Ahmet ÇANLI ve Necati AKTEPE’nin Bilirkişi olarak seçilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 94

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/06/2017 tarih ve 210 sayılı “Denizköy Mahallesi 145 ada 6 parseldeki 17,17 m² hissemizin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde Denizköy Mahallesi 145 ada 6 parseldeki 17,17 m² hissemizin satışına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 95

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05/06/2017 tarih ve 226 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 101 ada 16 parsel kamulaştırma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 96

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07/06/2017 tarih ve 218 sayılı “Çandarlı Mahallesi gece pazarı ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 97

Gündem gereği Murat DURAK’ın 07/06/2017 tarihli Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü sporcularına Bölgesel Amatör Lige yükselmeleri nedeniyle ödül verilmesi hakkındaki önerge okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 09/06/2017 Cuma günü Saat: 14.00’de Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında yapılacağı Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından duyurularak, gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

         Mustafa TOSUN                       Murat DURAK                      Sunay YARAR

         Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                       Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum