Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.04.2021 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I. VE II. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

07.04.2021 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I. VE II. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

 07.04.2021 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I. VE II. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarihli NİSAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.04.2021 Çarşamba günü saat 11:00’da Belediye Sosyal Tesislerinde toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL,  Doğan İKİZ, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hakan Yıldırım DEMİR ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeretler Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 05/03/2021 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/04/2021 tarih ve 5089 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 98 ada 11 parselde zemin kat yapılaşmasının mevcut teşekkül doğrultusunda değerlendirilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII.maddesinde, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği Denetim Raporu, Belediye Başkanı tarafından okutturularak Meclise bilgi verildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO     : 58

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16/03/2021 tarih ve 3737 sayılı “Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 28 parsel metruk mezarlık nitelikli taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 59

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18/03/2021 tarih ve 3901 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 40 parselin Evsel Katı Atık Transfer İstasyonu olarak kullanılmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 60

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/03/2021 tarih ve 4445 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait Kabakum Mahallesi 242 ada 4 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

        Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 61

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/03/2021 tarih ve 4517 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 831-832-833-834-835 imar adalarının güneyinde bulunan enerji nakil hattı için irtifak ve imar adalarındaki irtifak terki” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 62

Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 30/03/2021 tarih ve 4700 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 63

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02/04/2021 tarih ve 4897 sayılı “İslamlar Mahallesi’nde köy dokusunu korumak ve yaşatmak amacıyla yapılara standart getirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 64

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/03/2021 tarih ve 3605 sayılı “İkinci Dönem Başkanlık Divanı seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

        Meclisimizce Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 19.maddesine dayanılarak yapılan seçimde; Çiler GÜREL Meclis I.Başkan Vekili olarak 13 Oy, Meclis II.Başkan Vekili olarak 1 Oy almıştır. Ahmet GÖÇMEN Meclis II.Başkan Vekili olarak 13 Oy, Meclis I.Başkan Vekili olarak 1 Oy aldığı oy pusulalarından tespit edilmiştir. Çiler GÜREL Meclis I.Başkan Vekilliğine, Ahmet GÖÇMEN ise Meclis II.Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir.

     Meclisimizce Meclis Asil Katip Üye seçimine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 19.maddesine dayanılarak yapılan seçimde Nail ÇAĞLIYAN 14 Oy ve Doğan İKİZ 14 Oy aldığı tespit edildi. Nail ÇAĞLIYAN ve Doğan İKİZ Meclis Asil Katip Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

       Meclisimizce Meclis Yedek Katip Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Hakan Yıldırım DEMİR 14 Oy ve Hakan BUDAK 14 Oy alarak Meclis Yedek Katip Üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 65

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/03/2021 tarih ve 3606 sayılı “Encümen üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan gizli oylamada; Ahmet GÖÇMEN 12 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 11 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 4 Oy, Azam Ziya GÜÇ 4 Oy  ve 2 Geçersiz Oy kullanıldığı tespit edildiğinden, 1 yıl görev yapmak üzere Ahmet GÖÇMEN ve Hakan Yıldırım DEMİR Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 66

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/03/2021 tarih ve 3607 sayılı “İhtisas Komisyonları Üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

        Meclisimizce, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak yapılan oylamada İhtisas Komisyonlarının 5 kişiden oluşturulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

        Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Mustafa DEMİREL 12 Oy, Doğan İKİZ 13 Oy, Ali KARAKUŞ 12 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 11 Oy ve Mehmet Akif GÜVELİ 7 Oy alarak bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce İmar Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Çiler GÜREL 14 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 13 Oy, Nail ÇAĞLIYAN 14 Oy, Azam Ziya GÜÇ 10 Oy ve Semih YALIN 12 Oy alarak bir yıllığına İmar Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

         Meclisimizce Çevre Sağlık Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Doğan İKİZ 14 Oy, Mustafa DEMİREL 12 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 12 Oy, Azam Ziya GÜÇ 11 Oy ve Latif YABAŞ 12 Oy alarak bir yıllığına Çevre Sağlık Komisyonu'na seçilmişlerdir.

       Meclisimizce Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Ahmet GÖÇMEN 13 Oy, Doğan İKİZ 14 Oy, Hüsniye YILDIRIM 12 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 9 Oy ve Nihat ÇİFTÇİ 12 Oy alarak bir yıllığına Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'na seçilmişlerdir.

    Meclisimizce Eşitlik Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Hakan BUDAK 14 Oy, Hüsniye YILDIRIM 13 Oy, Mustafa DEMİREL 12 Oy, Azam Ziya GÜÇ 10 Oy ve Latif YABAŞ 12 Oy alarak bir yıllığına Eşitlik Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce Gençlik ve Spor Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Nail ÇAĞLIYAN 13 Oy, Hakan BUDAK 14 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 12 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 8 Oy ve Nihat ÇİFTÇİ 11 Oy alarak Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce Halkla İlişkiler Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Nail ÇAĞLIYAN 14 Oy, Ayhan KAYA 13 Oy, Ali KARAKUŞ 13 Oy, Azam Ziya GÜÇ 12 Oy ve Latif YABAŞ 12 Oy alarak Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

       Meclisimizce İsimlendirme Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Doğan İKİZ 14 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 12 Oy, Hakan BUDAK13 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 7 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 11 Oy alarak İsimlendirme Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

        Meclisimizce Hukuk Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Hakan Yıldırım DEMİR 12 Oy, Çiler GÜREL 11 Oy, Ahmet GÖÇMEN 11 Oy, Latif YABAŞ 8 Oy, Azam Ziya GÜÇ 9 Oy, Doğan İKİZ 1 Oy, Hakan BUDAK 1 Oy ve 1 Boş Oy kullanıldığı tespit edilerek Hakan Yıldırım DEMİR, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ Hukuk Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 67

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09/03/2021 tarih ve 11 sayılı Kararı ile İmar Komisyonu’nun 15/03/2021 tarih ve 8 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 647 ada 9 parsel arsa nitelikli taşınmaz üzerindeki 143,00 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

    Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12/02/2021 tarih ve 2015 sayılı yazılarında, Kıymet Takdir Komisyonunca değer tespitinin yapıldığı ve 143,00 m⊃2; belediyemiz hissesine 255.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülerek, hisse satışının uygunluğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

    İmar Komisyonu Kararında özetle; “24.11.2020 tarih ve 14628 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; “Gazipaşa Mahallesi 647 ada 9 parsel, 1999 yılı onaylı 1/1000 Ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında, Ayrık Nizam 2 kat TAKS:0,30 ön bahçe mesafesi 5 m. yan bahçe çekme mesafesi 3 m. yapılaşma koşullarına sahip konut alanı kullanımında kalmaktadır. 11/11/2020 tarih ve 507 sayı ile müdürlüğümüzce verilen güncel imar durumu belgesi ve arazi kot krokisi örneği ektedir. Söz konusu parselde hissemiz oranında, mevcut yapılaşma koşulları değerlendirildiğinde yapılaşmaya uygun müstakil parsel oluşturulmasının mümkün olmadığı görüşündeyiz.” denilmekte olduğu görülmüştür.

 

     Söz konusu parselde belediyemize ait mülkiyet oluşturulması mümkün olmadığı ilgili kurum görüşü, imar planı ve imar durum belgesinden anlaşıldığından, imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerince satışına engel bir durum bulunmadığı ve satışının uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/03/2021 tarih ve 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 15/03/2021 tarih ve 8 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 68

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09/03/2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 15/03/2021 tarih ve 7 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar Mahallesi’ndeki taşınmazların satışı” hakkındaki kararların görüşülmesine geçildi.

  Plan ve Bütçe Komisyonu’nun kararında özetle; “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/02/2021 tarih ve 2597 sayılı yazılarında, ilgili taşınmazların Kıymet Takdir Komisyonu’nca satış bedellerinin belirlendiği görüldüğünden, Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda belirlenen bedellerin uygun olduğu görülerek, İslamlar Mahallesi 102 ada 1-2-3-4-5-6, 109 ada 3-4-5-8, 110 ada 1-4-5-6, 101 ada 1-2-3-4-5-6-7, 107 ada 2 parsel, 104 ada 1-2-3-4, 103 ada 1-2-3-4-5-6-7-8, 123 ada 1 parsel, 122 ada 1-2-3-4-5-6, 121 ada 1-2, 118 ada 1-2-3-4-5-6-7, 120 ada 1-2, 116 ada 2-4-9, 115 ada 3-4-5-7, 113 ada 1-2-3, 112 ada 1-2-3-4-5 parsellerin satışının yapılmasına mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

   İmar Komisyonu’nun kararında özetle; “Yapılan inceleme neticesinde; 16/02/2021 tarih ve 2229 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında bahse konu İslamlar Mahallesi 102 ada 1-2-3-4-5-6, 109 ada 3-4-5-8, 110 ada 1-4-5-6, 101 ada 1-2-3-4-5-6-7, 107 ada 2 parsel, 104 ada 1-2-3-4, 103 ada 1-2-3-4-5-6-7-8, 123 ada 1 parsel, 122 ada 1-2-3-4-5-6, 121 ada 1-2, 118 ada 1-2-3-4-5-6-7, 120 ada 1-2, 116 ada 2-4-9, 115 ada 3-4-5-7, 113 ada 1-2-3, 112 ada 1-2-3-4-5 parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 2 kat konut alanı olarak planlı olduğu, ancak 123 ada 1 parselin ve 107 ada 2 parselin kayıtlı taşınmazlarda imar durum bilgileri hakkında arşiv incelemelerinin devam ettiği, incelemelerin tamamlanmasına müteakip imar durum bilgilerinin iletileceği denilmekte olduğu görülmüştür.

      İslamlar Mahallesi 123 ada 1 parsel ve 107 ada 2 parsel ile ilgili olarak arşiv incelemelerinin tamamlanmasına müteakip komisyonumuzca satış işleminin değerlendirilmesinin mümkün olabileceği, geriye kalan tüm parsellerin ise uygulama imar planında Ayrık Nizam 2 kat konut alanı olarak planlı olduğu görülmüş olup, imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında satışına engel teşkil edecek bir husus bulunmadığından, ilgili parsellerin satışlarının uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak  Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/03/2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 15/03/2021 tarih ve 7 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 69

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09/03/2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 17/03/2021 tarih ve 10 sayılı “Tarımsal amaçlı kullanılan 2/B taşınmazlarının satın alınması” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

     Plan ve Bütçe Komisyonu kararında özetle; “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/03/2021 tarih ve 2888 sayılı yazılarında, 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 2/B alanlarında bulunan taşınmazların satışının yapılacağı belirtildiğinden, belediyemiz menfaati ve kamu yararı açısından uygun olduğu görülerek;

- Bademli Mahallesi 226 ada 1 parsel, 229 ada 2 parsel

- Gökçeağıl Mahallesi 110 ada 5 parsel, 110 ada 9 parsel, 110 ada 19 parsel, 111 ada 1 parsel, 112 ada 2 parsel, 113 ada 4 parsel, 113 ada 7 parsel, 114 ada 6 parsel, 115 ada 2 parsel, 115 ada 6 parsel, 115 ada 8 parsel, 117 ada 1 parsel, 118 ada 3 parsel, 118 ada 7 parsel, 118 ada 13 parsel, 121 ada 1 parsel, 121 ada 2 parsel, 121 ada 4 parsel

- İslamlar Mahallesi 136 ada 1 parsel, 137 ada 1 parsel, 138 ada 1 parsel, 138 ada 8 parsel

- Kocaoba Mahallesi 105 ada 1 parsel, 106 ada 1 parsel

- Yahşibey Mahallesi 106 ada 3 parsel

- Demirtaş Mahallesi 102 ada 1 parsel, 108 ada 1 parsel, 111 ada 2 parsel

- Mazılı Mahallesi 101 ada 9 parsel, 101 ada 12 parsel, 101 ada 54 parsel, 102 ada 1 parsel 

- Merdivenli Mahallesi 106 ada 2 parsel, 109 ada 7 parsel, 117 ada 2 parsel, 117 ada 4 parsel

- Kıratlı Mahallesi 111 ada 1 parsel, 112 ada 17 parsel, 113 ada 1 parsel, 114 ada 3 parsel

- Çağlan Mahallesi 126 ada 84 parsel, 127 ada 168 parsel, 127 ada 174 parsel, 127 ada 186 parsel, 127 ada 189 parsel, 127 ada 194 parsel, 127 ada 199 parsel, 127 ada 216 parsel, 127 ada 219 parsel, 127 ada 226 parsel, 127 ada 257 parsel, 127 ada 261 parsel, 127 ada 275 parsel, 127 ada 282 parsel, 127 ada 288 parsel, 128 ada 3 parsellerin satın alınmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

      İmar Komisyonu kararında özetle; “Konu ile ilgili teknik incelemeler devam ettiğinden komisyonun gündeminde kalmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17/03/2021 tarih ve 10 sayılı İmar Komisyonu Kararında, konu ile ilgili teknik incelemeler devam ettiğinden konunun komisyonda kalmasına karar verildiği görülerek, konunun Meclis gündeminde bırakılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 70

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 17/03/2021 tarih ve 9 sayılı “İsmetpaşa, Çandarlı, Gazipaşa ve Salihler Mahallelerinde 7 adet trafonun planlara işlenmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İmar Komisyonu kararında özetle; “Çandarlı Mahallesi 25J-1A paftasında 1129 ada 1 parselin batısında park alanında önerilen trafo alanının, aynı park alanı içerisinde önerilen trafo alanının doğusunda trafo alanının belirlenmesinin uygun olacağı,

     Çandarlı Mahallesi 25J-1B paftasında yer alan 1383 ada 1 parselin doğusunda park alanında önerilen trafo alanının, aynı park alanı içerisinde önerilen trafo alanının güney batısında otopark alanının karşısında trafo alnının belirlenmesinin uygun olacağı,

     İsmetpaşa Mahallesi 2260 ada 5 parselin kuzeydoğusunda park alanı içerisinde belirlenen alanın uygun olduğuna,

     Gazipaşa Mahallesi 19M-IV paftasında 427 ada 1 parselin batısında park alanında önerilen trafo alnının, önerilen trafo alanının doğusunda bulunan park alanı içerisinde trafo alanının önerilmesinin uygun olduğuna,

     İsmetpaşa Mahallesi 22M-2 paftada park alnında önerilen trafonun, aynı park alanı içerisinde önerilen trafonun güney batısında park alanının bittiği  alanda önerilmesinin uygun olacağı,

     Gazipaşa Mahallesi 18M-I paftada önerilen park alanı içerisinde yer alan trafonun uygun olduğuna,

   Salihler Mahallesi 5Ş-2 paftada 258 ada 10 parselin kuzey doğusunda park alanında önerilen trafo alanı incelendiğinde ise aynı park içerisinde mevcut bir trafo bulunduğu, söz konusu trafonun ilgili kurumunca mevcut trafo alnının kullanılmasının daha uygun olacağı düşünüldüğünden imar planı tadilatının uygun olmadığı,

   Çandarlı Mahallesi 25J-1A, Çandarlı 25J-1B, Gazipaşa Mahallesi 19M-IV, İsmetpaşa Mahallesi 22M-2 pafta önerilen trafo alnının değişiklik yapılarak uygun olduğuna,

    İsmetpaşa Mahallesi 21N-4 pafta ve Gazipaşa Mahallesi 18M-1 paftada önerilen trafo alanlarının önerildiği şekli ile uygun olduğuna, Salihler Mahallesi 5Ş-2 paftada önerilen trafo alanının reddine Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17/03/2021 tarih ve 9 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 71

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06/04/2021 tarih ve 5089 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 98 ada 11 parselde zemin kat yapılaşmasnının mevcut teşekkül doğrultusunda değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.     

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Başkanı tarafından, gündemin 10.maddesi olan “2020 Yılı Faaliyet Raporu” konusunun II.Oturumda görüşüleceği belirtilerek, yine I.Oturumda görüşülerek İmar Komisyonu’na havale olunan gündemin 1. ve 2. Maddelerinin de İmar Komisyonunda değerlendirilip karara bağlanması için Meclise yarım saat ara verileceği belirtildi.

 

                Adil KIRGÖZ                              Doğan İKİZ                               Nail ÇAĞLIYAN

              Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi       

 

II.OTURUM:

           Dikili Belediye Meclisi’nin 07/04/2021 tarihli Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi Oturum No:2

           Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. Gündemde olup II.Oturuma bırakılan “2020 Yılı Faaliyet Raporu” ile I.Oturumda görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edilerek komisyonca karara bağlanan konuların görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 72

         Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02/04/2021 tarih ve 4858 sayılı “2020 Yılı Faaliyet Raporu” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

        Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, 2020 yılı Faaliyet Raporunu Meclise sunmuş olup, Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL Meclise başkanlık etmiştir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesine dayanılarak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41.maddesinde belirtilen biçimde hazırlanarak sunulan 2020 Yılı Faaliyet Raporu Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 73

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 07/04/2021 tarih ve 2 sayılı "Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 28 parsel metruk mezarlık nitelikli taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devri" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

      İlgili İmar Komisyonu Kararında; "Yapılan incelemelerde, söz konusu parselin 1/25000 Ölçekli Dikili Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı olarak planlı olduğu, Tapu Kayıt Bilgisi incelendiğinde niteliğinin “Metruk Mezarlık” olduğu, ayrıca 09/10/2020 tarih ve E.225117 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile ilgili parselin devrinin talep edildiği anlaşıldığı, ayrıca mezarlık yerlerinin inşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 8.maddesinin 2.fıkrasında “Mezarlık ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz.” denilmekte olduğu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7.fıkrasında “Mezarlık alanları tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek ve işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” hükmü de dikkate alındığında ilgili parselin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin uygun olduğu Oy Birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "75/d" maddesine dayanılarak 07/04/2021 tarih ve 2 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO    : 74

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 07/04/2021 tarih ve 3 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 40 parselin "Evsel Katı Atık Transfer İstasyonu" olarak kullanımına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

       İlgili İmar Komisyonu Kararında; "12/03/2021 tarih 97254 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı yazısı incelendiğinde, “5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu 7.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca ilçe belediyelerce toplanan evsel, idari bina ofis kurum/kuruluşlarından çıkan evsel nitelikli katı atıkların ekonomik hızlı yönetiminin sağlanması amacıyla” Evsel Katı Atık Transfer İstasyonu” kurulması gerektiği, bu sebeple mülkiyeti belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 40 parsel uygun görüldüğünden, söz konusu parselin 10.000 m⊃2;’lik kısmının 25 yıl süre ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz tahsisinin talep edildiği görülmektedir.

  Mülkiyeti Dikili Belediyesi’ne ait olan 381 ada 40 parsel Kültür Turizm Bakanlığı’nca onaylı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında büyük kısmı “Tarım Alanı” çok küçük bir kısmı ise “Tarım Alanı ve Sulama Alanı” kullanımında kalmaktadır.

    Mülkiyeti belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 40 parselin yazı ekinde yer alan konum ve koordinatları belirtilen 10.000 m⊃2;’lik kısmının “Evsel Atık İstasyonu” olarak kullanımına yönelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” ve “75/d” maddesine göre 25 yıl süre ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz tahsisinin yapılmasına Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" ve "75/d" maddelerine dayanılarak, 07/04/2021 tarih ve 3 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

    Çiler GÜREL                                 Doğan İKİZ                             Nail ÇAĞLIYAN

Meclis I.Başkan Vekili                     Meclis Kâtibi                                 Meclis Kâtibi       

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum