Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.04.2021 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

07.04.2021 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Tarih: 07/04/2021 tarihinde Çarşamba günü saat:11.00'da Belediye Sosyal Tesislerinde NİSAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.

2021 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
 

I    – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II   – Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
 V  – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI  – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme
          alınmasının oylanması
VII - Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.maddesi gereği Denetim Raporu hakkında
         Meclise bilgi verilmesi
VIII - Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi
1- Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 28 parsel metruk mezarlık nitelikli taşınmazın
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Md. 16/03/2021-
    3737)
2- İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 40 parselin "Evsel Katı Atık Transfer İstasyonu" olarak
    kullanılmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsisinin değerlendirilmesi (Emlak ve
    İstimlak Müdürlüğü 18/03/2021-3901)
3- Mülkiyeti belediyemize ait Kabakum Mahallesi 242 ada 4 parsel tarla nitelikli taşınmazın
    satışının değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 26/03/2021-4445)
4- Gazipaşa Mahallesi 831-832-833-834-835 imar adalarının güneyinde bulunan enerji nakil hattı
    için irtifak ve imar adalarındaki irtifak terkinin değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik
    Müdürlüğü 29/03/2021-4517)
5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi
     (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 30/03/2021-4700)
6- İslamlar Mahallesi'nde köy dokusunu korumak ve yaşatmak amacıyla yapılara standart
    getirilmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
7- İkinci dönem Başkanlık Divanı seçimi (Yazı İşleri Müdürlüğü 15/03/2021 - 3605)
8- Encümen Üye seçimi (Yazı İşleri Müdürlüğü 15/03/2021 - 3606)
9- İhtisas Komisyonları Üye seçimi (Yazı İşleri Müdürlüğü 15/03/2021 - 3607)
10- 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi

IX – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/03/2021 tarih ve 11 sayılı kararı ile İmar
    Komisyonu'nun 15/03/2021 tarih ve 8 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 647 ada 9 parsel arsa nitelikli
    taşınmaz üzerindeki 143,00 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
2-Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/03/2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar
   Komisyonu'nun 15/03/2021 tarih ve 7 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar
   Mahallesi'ndeki taşınmazların satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
3- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/03/2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar    
    Komisyonu'nun 17/03/2021 tarih ve 10 sayılı "Tarımsal amaçlı kullanılan 2/B taşınmazlarının
    satın alınması" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
4- İmar Komisyonu'nun 17/03/2021 tarih ve 9 sayılı "İsmetpaşa, Çandarlı, Gazipaşa ve Salihler
    Mahallelerinde 7 adet trafonun planlara işlenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesi

X – Dilek ve temenniler
XI – İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış.              
            

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı