Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.03.2018 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

07.03.2018 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.03.2018 tarihli MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.03.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN, Seyfettin UYSAL, Hasan AKSOY, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Hüsniye YILDIRIM’ın mazeretli olarak toplantıya katılamadığı, Nazire KÖSTEN’in ise mazeret bildirmeden toplantıya katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 07.02.2018 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkan Vekili tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/03/2018 tarih ve 1114 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1527 numaralı mera vasıflı taşınmazın tahsis amacı değişikliği” hakkındaki konu, Belediye Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

           Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/03/2018 tarih ve 115 sayılı “05.01.2018 tarih ve 18 sayılı Belediye Meclis Kararındaki Çandarlı Mahallesi’nde yer alan 80.Yıl Cumhuriyet Stadı Orhan Hassoy Spor Tesislerinin Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü Derneği’ne tahsisi işleminin İntifa Hakkı olarak düzeltilmesi” hakkındaki konu, Belediye Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/03/2018 tarih ve 1160 sayılı “Bademli Mahallesi 2247-2210-2211-2246 ve 2209 parsellerin alt ölçekli 1/5000 ve 1/1000’lik planlarının onayı” hakkındaki konu, Belediye Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 29

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 22/02/2018 tarih ve 59 sayılı “Üretici pazarı kurulması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. İlgili yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 01/03/2017 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Cumartesi günleri Dikili merkez giysi pazarında kurulması kararlaştırılan üretici pazarına beklenen talep olmadığından, vatandaşların talepleri doğrultusunda Sahil Güvenlik önünde bulunan Kadın El Emeği Pazar Yerinde haftanın Pazar günleri Üretici Pazarı kurulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 30

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/02/2018 tarih ve 102 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4159 parsel Hürriyet Meydanı No:9/A dükkanın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Bergama Şubesi tarafından tahsilat veznesi olarak kullanılmak üzere tahsis talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : -

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27/02/2018 tarih 98 sayılı ve gündemin üçüncü maddesinde yer alan “Salimbey Mahallesi 156 ada 21 parsel 15.143 m² yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki konu, Belediye Başkan Vekili tarafından gündemden çekilmesi için oylamaya sunuldu. Gündemden çekilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 31

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 02/03/2018 tarih ve 72 sayılı “Bebek Emzirme ve Bakım Kabini Projesi’nin hayata geçirilmesi adına Türk Kanser Derneği ile Belediyemiz arasında protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN’a yetki verilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’na sevkine Oy Birliği karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 32

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/03/2018 tarih ve 107 sayılı “Belediye Meclisimizin 02/03/2016 tarih ve 33 sayılı –Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 103 ada 1 parselin 10 yıl süre ile Dikili Roman Derneği’ne tahsisi- hakkındaki kararının iptali” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Roman Gençlik Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneği ve Dikili Belediyesi ortaklığında yapılması planlanan Japon Başkonsolosluğu’nun yerel sivil toplum örgütlerinin destekleme programı tarafından fonlanacak olan çok amaçlı Etüt Merkezi projesinde (dezavantajlı kesimler, engelli ve yoksul) çocuk ve gençlerin eğitime erişimlerinin kolaylaşması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulacak Etüt Evi projesinde kullanılmak üzere İsmetpaşa Mahallesi 103 ada 1 parselin 10 yıl süre ile derneğe tahsis edilen ve proje gerçekleşmediği takdirde tahsisin kaldırılması ile ilgili alınan 02/03/2016 tarih ve 33 sayılı Belediye Meclis kararının, proje gerçekleşmediği için iptal edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 33

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/03/2018 tarih ve 108 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ait İsmetpaşa Mahallesi 103 ada 1 parselin Roman Eğitim Kültür Sanat Projesi için kullanımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; mülkiyeti Belediyemize ait olan İsmetpaşa Mahallesi 103 ada 1 parselde bulunan taşınmazın Japonya Büyükelçiliği tarafından fonlanacak olan Roman Eğitim Kültür Sanat Projesinde kadın, çocuk ve gençlerin eğitimi ve sanata erişimlerinin kolaylaşması ve desteklenmesi amacıyla Roman Eğitim Kültür Sanat Projesi için kullanımına ve Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN’a yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 34

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 19/02/2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/02/2018 tarih ve 4 sayılı “Çandarlı Mahallesi 383 ada 22-23-24 parsellerin satışı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 19/02/2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/02/2018 tarih ve 4 sayılı kararlarının kabulüne, herhangi bir rant oluşmaması adına İmar Komisyonu’nun ilgili kararına ilaveten 383 ada 22,23,24 parsellerin atık parsel olması dolayısıyla 383 ada 22 parsel ile 21 parselin, 23 parsel ile 9 parselin, 24 parsel ile 8 parselin tevhit edilerek satışın uygun olduğuna Seyfettin UYSAL’ın Red kararına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 35

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 19/02/2018 tarih ve 7 sayılı “Deliktaş Mahallesi 197 ada 6 parselde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne tahsis edilen 225,00 m² alana ilave olarak 275,00 m² ek alan talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 19/02/2018 tarih ve 7 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 36

            Gündem gereği Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 12/02/2018 ve 2 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/02/2018 tarih ve 3 sayılı “Belediyemizin 2018 yılı bütçesinden amatör spor kulüplerine yardım yapılması ve amatör spor kulüplerinde başarılı olan sporcularımıza ödül verilmesi” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 12/02/2018 ve 2 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/02/2018 tarih ve 3 sayılı kararlarının geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun “14/b” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 37

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 21/02/2018 tarih ve 9 sayılı “İlçemize Huzurevi kazandırılması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 21/02/2018 tarih ve 9 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 38

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/03/2018 tarih ve 1114 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1527 numaralı mera vasıflı taşınmazın tahsis amacı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1527 numaralı mera vasıflı parselin bir kısmı üzerinde, imar planında küçük sanayi sitesi alanı, depolama alanı, ticaret alanı, yol, yeşil alan ve otopark olarak planlanan alan için tahsis amacı değişikliğine yönelik çalışmaların başlaması için İzmir Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Mera Komisyon Başkanlığı’na gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 39

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/03/2018 tarih ve 115 sayılı “05/01/2018 tarih ve 18 sayılı Belediye Meclis kararındaki Çandarlı Mahallesi’nde yer alan 80.Yıl Cumhuriyet Stadı Orhan Hassoy Spor Tesislerinin Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü Derneği’ne tahsisi işleminin “İntifa Hakkı” olarak düzeltilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 05/01/2018 tarih ve 18 sayılı Belediye Meclis kararındaki tahsis işleminin “İntifa Hakkı” olarak düzeltilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 40

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07/03/2018 tarih ve 1160 sayılı “Bademli Mahallesi 2247-2210-2211-2246 ve 2209 parsellerin alt ölçekli 1/5000 ve 1/1000’lik planların onayı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

           

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkan Vekili tarafından oturuma son verildi.

 

 

 

    Evren EVRENOSOĞLU                    Murat DURAK                     Engin ÖZKAN  

      Belediye Başkan V.                         Meclis Kâtibi                      Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum