Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.02.2024 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

07.02.2024 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

 07.02.2024 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.02.2024 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.02.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’ün teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Hakan Yıldırım DEMİR, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı,  Nail ÇAĞLIYAN’nın ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 03/01/2024 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi ve 05.01.2024 tarihli II. Birleşimine ait karar tutanaklarında maddi hata yapılmadığı görüldü.

Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05/02/2024 tarih ve 67657 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 21 parsel 2.101,26 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda, 216,88 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısı okunarak, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması için oylamaya sunulmuştur. Öneri Oy Birliği ile gündeme alınmıştır.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05/02/2024 tarih ve 67658 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 22 parsel 2.057,93 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 175,89 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısı okunarak, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması için oylamaya sunulmuştur. Öneri Oy Birliği ile gündeme alınmıştır.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05/02/2024 tarih ve 67659 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait Çukuralan Mahallesi 123 ada 1 parsel Palamutlu Tarla nitelikli taşınmazın 81,89 m⊃2;’lik alanının, İzsu adına tahsis talebi” hakkındaki yazısı okunarak, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması için oylamaya sunulmuştur. Öneri Oy Birliği ile gündeme alınmıştır.

4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/02/2024 tarih ve 67806 sayılı “Salimbey Mahallesi 188 ada 15 parsel 641,43 m⊃2; yüzölçümlü bahçeli üç adet kargir ev ve arsa nitelikli taşınmazda 6,82 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısı okunarak, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması için oylamaya sunulmuştur. Öneri Oy Birliği ile gündeme alınmıştır.

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/02/2024 tarih ve 67805 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 242 ada 35 parselin ifrazı sonrası oluşacak olan 38 nolu parselin, İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisi için Maliye’ye devri” hakkındaki yazısı okunarak, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması için oylamaya sunulmuştur. Öneri Oy Birliği ile gündeme alınmıştır. 

 

Belediye Başkanı tarafından gündemin madde başlıkları halinde görüşülmesi oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.  

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

 

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    :  14

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23/01/2024 tarih ve 67230 sayılı "Çandarlı imar planı plan notlarında 31.maddenin iptali" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 15

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 18/01/2024 tarih ve 67031 sayılı "Dikili Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde öneri plan notu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 16

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24/01/2024 tarih ve 67269 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 242 ada 23 parsel tarla nitelikli taşınmazın, "Dikili Atıksu Arıtma Tesisi" yapımı için İzsu adına bedelsiz devir talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 17

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24/01/2024 tarih ve 67270 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 440 ada 7 parsel arsa nitelikli taşınmazın, İzsu tarafından teknik birim olarak kullanılması amacıyla İzsu adına bedelsiz devir talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 18

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24/01/2024 tarih ve 67271 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Çandarlı Mahallesi 561 ada 3 parsel Palmiye Sokak No:43 adresinde bulunan Belediye Sosyal Tesis Binasının zemin ve çatı katının, hizmet binası olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesi ile "75/d" maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. maddesine dayanılarak, ilçemiz Çandarlı Mahallesi 561 ada 3 parsel sayılı 277,00 m2 yüzölçümlü Palmiye Sokak No:43 adresinde bulunan Belediye Sosyal Tesis binamızın zemin ve çatı katının hizmet binası olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü adına 18 ay süreyle tahsis edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 19

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 11/01/2024 tarih ve 40 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 107 nolu parselasyon planının mahkeme kararı gereği iptali ve yeniden uygulanması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında; "Uygulama dosyasının mahkeme kararı gereği (İzmir 1.İdare Mahkemesinin 2016/1521 Esas 2018/1459 karar ve Bölge idare Mahkemesi Üçüncü İdare Dava Dairesinin 2019/288 Esas ve 2019/479 Sayılı Kararı ile kesinleşen)  mevcut haliyle tescil edilmesinden sonra, ilk uygulamadaki (107 nolu parselasyon planı) yoldan ihdastan dolayı belediyemiz mülkü olması sebebiyle hissedarlara ( 84 ada 27 ve 28 parsel tevhit sonrası 36 parsel) satılmasından dolayı mahkeme kararına istinaden mağduriyet oluştuğundan, mahkeme kararına göre haksız elde etmiş olduğumuz yoldan ihdas parselinin, yeni imar uygulaması sonrasında ihdas parseline denk gelen hisse miktarınca kamulaştırma yapılmasına, kamulaştırma neticesinde belediye mülkiyetine geçen hisselerin, yoldan ihdastan oluşan parselin satışının yapıldığı, yeni imar uygulaması sonrası oluşacak mevcut parsel hissedarlarına bedelsiz devrine oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 11/01/2024 tarih ve 40 sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, mahkeme kararına göre haksız elde etmiş olduğumuz yoldan ihdas parselinin, yeni imar uygulaması sonrasında ihdas parseline denk gelen hisse miktarınca kamulaştırma yapılmasına, kamulaştırma neticesinde belediye mülkiyetine geçen hisselerin, yoldan ihdastan oluşan parselin satışının yapıldığı, yeni imar uygulaması sonrası oluşacak mevcut parsel hissedarlarına bedelsiz devrine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 20

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/01/2024 tarih ve 41 sayılı "Denizköy ve Çandarlı Mahallelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından beş adet su sondaj kuyusu açılması için yer tahsisi talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında; "İlçemizde yürütülen içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Denizköy Mahallesi ve Çandarlı Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından toplam beş adet su sondaj kuyusu açılmasının planlandığı bu bağlamda 5 adet kuyu yeri için İZSU adına tahsis yapılması talep edildiği anlaşılmıştır.

Çandarlı Mahallesi sınırları içerisinde talep edilen 1 ve 2 numaralı tahsis alanı 02.02.1994 tarih ve 4 sayılı Çandarlı Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı olduğu; 

Denizköy Mahallesi sınırları içerisinde talep edilen 1 ve 2 numaralı talep alanları 19.12.1996 tarih ve 56 sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park ve dere olarak planlı olduğu, ancak 13.02.2017 tarih ve 66332 sayılı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kurum görüşünde bahse konu derenin ıslahının yapılarak mansabında güzergah değiştirildiği ve  derenin günümüz itibari ile bir dere yatağı olmadığı belirtilmiştir. 

Denizköy Mahallesi sınırları içerisinde talep edilen 3 numaralı alan ise belediyemiz mülkiyetinde yer alan 197 ada 1 parsel içerisinde yer aldığı, ilgili parselin 19.12.1996 tarih ve 56 sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol, park ve cami alanı olarak planlı olduğu ancak talep alanının parselin içerisinde yer alan park alanı içerisinde kaldığı görülmüştür.

 İmar yönünden söz konusu alanlarda sondaj kuyusu açılmasında sakınca bulunmaması sebebiyle ilgi yazıda belirtilen yerlerin İZSU tarafından kullanılmasında (tahsisinde) sakınca olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 16/01/2024 tarih ve 41 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" ve "75/d" maddelerine dayanılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazılarında belirtilen toplam beş adet su sondaj kuyu yerinin İzsu adına 10 yıl süre ile tahsisine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    :21

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/01/2024 tarih ve 42 sayılı "Salmbey Mahallesi 160 ada 89 parsel nolu taşınmaz üzerinde Huzur Evi olarak planlanan alanın, Dikili Kaymakamlığı'na tahsisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

İlgili komisyon kararında; "Yapılan incelemelerde mülkiyeti Dikili Belediyesi’ne ait 240.951,59 m2 yüzölçümlü ve mera vasıflı olan Salimbey Mahallesi 160 ada 89 parsel içerisinde 3.000 m2’lik alanın Soyal Tesis (Huzurevi) E:0,90 Yençok=5 kat olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.09.2023 tarih ve 05.972 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylandığı görülmüştür.

İmar planlarında Sosyal Tesis (Huzurevi) olarak ayrılan 3.000 m2’lik alanın Mera Kanunun 14. Maddesi’nin (c) bendi kapsamında Mera’dan çıkartılarak Sosyal Tesis (Huzurevi) olarak kullanım koşulu ile Tahsis Amacının Değiştirilebilmesi için, mera başvuru dosyasının hazırlanmasına, ot bedelinin yatırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi için Dikili Kaymakamlığı’na yetki verilmesinin uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 16/01/2024 tarih ve 42 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden,  İmar planlarında Sosyal Tesis (Huzurevi) olarak ayrılan 3.000 m2’lik alanın Mera Kanunun 14. Maddesi’nin (c) bendi kapsamında Mera’dan çıkartılarak Sosyal Tesis (Huzurevi) olarak kullanım koşulu ile Tahsis Amacının Değiştirilebilmesi için, mera başvuru dosyasının hazırlanmasına, ot bedelinin yatırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi için Dikili Kaymakamlığı’na yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 22

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 05/02/2024 tarih ve 67657 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 21 parsel 2.101,26 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda, 216,88 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 23

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 05/02/2024 tarih ve 67658 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 22 parsel 2.057,93 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 175,89 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 24

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 05/02/2024 tarih ve 67659 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Çukuralan Mahallesi 123 ada 1 parsel "Palamutlu Tarla" nitelikli taşınmazın 81,89 m2'lik alanının, İzsu adına tahsis talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 25

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 06/02/2024 tarih ve 67806 sayılı "Salimbey Mahallesi 188 ada 15 parsel 641,43 m2 yüzölçümlü bahçeli üç adet kargir ev ve arsa nitelikli taşınmazda 6,82 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 26

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 06/02/2024 tarih ve 67805 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 242 ada 35 parselin ifrazı sonrası oluşacak olan 38 nolu parselin, İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi için Maliye'ye devri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

 

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapatılmıştır.

 

         Adil KIRGÖZ                      Doğan İKİZ                Hakan Yıldırım DEMİR

                  Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                     Meclis Katibi                         

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum